Буття 36

1 Ось родовід Ісава, тобто Едома.2 Ісав узяв собі дружин із дочок ханаанських: Аду, доньку Елона хеттеянина, і Оголіваму, дочку Ани, сина Ців'она хіввеянина3 І Босмат, дочку Ізмаїла, сестру Невайотову,4 Ада породила Ісавові Еліфаза; Босмат породила Реуїла.5 Оголівама породила Суша, Ялама і Кораха. Це сини Ісава, які народилися йому на землі ханаанській.6 І взяв Ісав дружин своїх і синів своїх, і дочок своїх, і всіх людей дому свого, і череди свої, і всю скотину свою, і увесь маєток свій, котрого він надбав на землі ханаанській, і рушив на [другу] землю від лиця Якова, брата свого.7 Тому що маєтності їхні були такими великими, що вони не могли жити разом, і земля мандрування їхнього не вміщувала їх з причини значної кількости їхніх черед.8 І оселився Ісав на горі Сеїр, Ісав, він же Едом.9 І ось родовід Ісава, батька Едому, на горі Сеїр.10 Ось ймення синів Ісава: Еліфаз, син Ади, дружини Ісава, і Реуїл, син Босмати, дружини Ісава.11 У Еліфаза були сини: Теман, Омар, Цефо, Ґатам і Кеназ.12 А Тимна була наложниця Еліфаза, сина Ісава; і породила Еліфазові Амалика. Ось сини Ади, дружини Ісава.13 І ось сини Реуїла: Нагат і Зера, Шамма і Мізза. Це сини Босмати, дружини Ісава.14 А оці були сини Оголівами, доньки Ани, сина Ців'она, дружини Ісава: вона породила Ісаву Єуша, Ялама і Кораха.15 Ось старшини синів Ісава. Сини Еліфаза, первістка Ісава: старший Теман, старший Омар, старший Цефо, старший Кеназ.16 Старший Корах, старший Ґатам, старший Амалик. Ці старшини Еліфазові на землі Едома; це сини Ади.17 А це сини Реуїла, сина Ісава: старший Нагат, старший Зерах, старший Шамма, старший Мізза. Оці старшини Реуїлові на землі Едома; ці сини Босмати, дружини Ісава.18 А це сини Оголівами, дружини Ісава: старший Еуш, старший Ялам, старший Корах. Ці старшини Оголівами, дочки Ани, дружини Ісава.19 Ось сини Ісава, і ось старшини їхні. Це Едом.20 Це сини Сеїра хореянина, які жили на землі тій: Лотан, Шовал, Ців'он, Ана.21 Дішон, Ецев і Дішан. Оце старшини хореїв, синів Сеїра, на землі Едома.22 Сини Лотана були: Хорі і Гемам; а сестра у Лотана: Тимна.23 Оці сини Шовала: Алван, Манахат, Евал, Шефо і Онам.24 А оці сини Ців'она: Айя і Ана. Це той Ана, який знайшов теплі води в пустелі, коли пас віслюків Ців'она, батька свого.25 А це діти Ани: Дішон і Оголівама, дочка Ани.26 А оці сини Дішона: Хемдан, Ешбан, Ітран і Керан.27 Оці сини Ецера: Білган, Зааван і Акан28 Оце сини Дішана: Уц і Аран.29 А це сини старшини хореїв: старший Лотан, старший Шовал, старший Ців'он, старший Ана.30 Старший Дішон, старший Ецер, старший Дішан. Ось старшини хореїв, за віком їхнім на землі Сеїр.31 Ось царі, які царювали на землі Едома, передніше царювання царів над синами Ізраїля: 32 Царював у Едомі Бела, син Беора, а ім'я місту того – Дінгава.33 І помер Бела, і зацарював Йовав, син Зераха із Боцри.34 Помер Йовав, і зацарював після нього Хушам, із землі теманіян.35 І вмер Хушам, і зацарював після нього Гадад, син Бедадів, котрий переміг мідіян на полі Моава; ім'я міста того Авіт.36 І вмер Гадад, і зацарював після нього Самла з Машеку.37 І вмер Самла, і зацарював по ньому Саул із Реховоту, що біля річки.38 І вмер Саул, і зацарював по ньому Баал-Ханан, син Ахбора.39 І вмер Баал-Ханан, син Ахборів, і зацарював по ньому Гадад; ім'я міста його – Пау; ім'я дружини його Мегетав'іл, донька Матреди, доньки Ме-Загава.40 Це – імена старшин Ісавових, за племенами їхніми, за краями їхніми, за іменами їхніми: старший Тимна, старший Алва, старший Етет.41 Старший Оголівама, старший Ела, старший Пінон,42 Старший Кеназ, старший Теман, старший Мівцар.43 Старший Маґдіїл, старший Ірам. Ось старшини Едому, за їхніми селищами, на землі володіння їхнього. Ось Ісав, батько Едому.