Числа 33

1 Ось стани синів Ізраїлевих, котрі вийшли із землі єгипетської з військовими відділами своїми, на чолі з Мойсеєм та Аароном.2 Мойсей, за повелінням Господнім, описав мандрівку їхню за зупинками їхніми, і ось стани мандрування їхнього: 3 Із Рамсесу рушили вони першого місяця, п'ятнадцятого дня першого місяця; другого дня Пасхи вийшли сини Ізраїля під рукою високою на очах усіх єгиптян.4 А тим часом, єгиптяни ховали всіх первістків, яких уразив у них Господь, і над богами їхніми Господь звершив суд.5 Отак рушили сини Ізраїля з Рамсесу і розташувалися станом у Суккоті.6 І рушили з Суккоту, і отаборилися станом у Етамі, що на рубежі пустелі.7 І рушили з Етаму, і знову повернули на Пі-Хіроту, що перед Баал-Цефоном, і отаборилися перед Мігдолом.8 Тоді рушили від Хіроту, пройшли посеред моря в пустелю, і йшли три дні пустелею Етамською, і отаборилися у Марі.9 І вирушили з Мари, і прийшли до Еліму; у Елімі було дванадцять джерел води і сімдесят фінікових дерев, і отаборилися там.10 І вирушили з Еліму, й отаборилися біля Червоного моря.11 І вирушили від Червоного моря, і отаборилися в пустелі Сін.12 І вирушили з пустелі Сін, і отаборилися в Дофці.13 І вирушили з Дофки, і отаборилися в Алуші.14 І вирушили з Алушу, і отаборилися в Ріфідимі, і не було там води, для пиття народу.15 І вирушили з Рифідиму, і отаборилися в пустелі Сінайській.16 І вирушили з пустелі Сінайської, і отаборилися в Ківрот-Гаттааві.17 І вирушили в Ківрот-Гаттаави, і отаборилися в Хацероті.18 І вирушили з Хацероту і отаборилися в Рітмі.19 І вирушили з Рітми, і отаборилися в Ріммоні-Переца.20 І вирушили з Ріммону-Переца, і отаборилися в Лівні.21 І вирушили з Лівни, і отаборилися в Ріссі.22 І вирушили з Рісси, і отаборилися в Кегелаті.23 І вирушили з Кегелати, і отаборилися на горі Шефер.24 І вирушили від гори Шефер, і отаборилися в Хараді.25 І вирушили з Харади, і отаборилися в Макгелоті.26 І вирушили з Макгелоту, і отаборилися в Тахаті.27 І вирушили з Тахату, і отаборилися в Тераху.28 І вирушили з Тераху, і отаборилися в Мітці.29 І вирушили з Мітки, і отаборилися в Хашмоні.30 І вирушили з Хашмони, і отаборилися в Мосероті.31 І вирушили з Мосероту, і отаборилися в Бене-Яакані.32 І вирушили з Бене-Яакану, і отаборилися в Хорі-Ґідґаду.33 І вирушили з Хорі-Ґідґаду, і отаборилися в Йотваті.34 І вирушили з Йотвати, і отаборилися в Авроні.35 І вирушили з Аврону, і отаборилися в Ецйон-Ґевері.36 І вирушили з Ецйон-Ґеверу, і отаборилися в пустелі Сін, вона ж Кадеш.37 І вирушили з Кадешу, і отаборилися на горі Гор, біля рубежів землі едомської.38 І зійшов Аарон священик на гору Гор за повелінням Господнім, і помер там на сороковому році після виходу синів Ізраїля із Єгипетської землі першого дня, п'ятого місяця.39 Аарон мав сто двадцять три роки, коли помер на горі Гор.40 Ханаанський цар Араду, котрий жив південніше землі ханаанської, почув, що йдуть сини Ізраїля.41 І рушили вони від гори Гор, і отаборилися в Цалмоні.42 І вирушили з Цалмони, і отаборилися в Пуноні.43 І вирушили з Пунону, і отаборилися в Овоті.44 І вирушили з Овоту, і отаборилися в Ійє-Гааварімі, на рубежах Моава.45 І вирушили з Ійїму, і отаборилися в Дівон-Ґаді.46 І вирушили з Дівон-Ґаду, і отаборилися в Алмон-Дівлатаймі.47 І вирушили з Алмон-Дівлатайму, і отаборилися на горах Аварімських перед Нево.48 І вирушили від гір Аварімських, і отаборилися на рівнинах моавських біля Йордану, навпроти Єрихону.49 Вони розташувалися біля Йордану – від Бет-Єшмоту, аж до Шіттіму на рівнинах моавських.50 І сказав Господь Мойсеєві: на рівнинах моавських біля Йордану, навпроти Єрихону, говорячи: 51 Оголоси синам Ізраїля і скажи їм: Коли перейдете через Йордан на землю ханаанську,52 То проженіть від себе усіх мешканців землі, і винищіть всі зображення їхні, і всіх литих ідолів їхніх знищіть, і всі висоти їхні поруйнуйте.53 І візьміть у володіння землю, і оселіться на ній, бо Я даю вам землю цю для володіння.54 І поділіть землю за жеребом на наділи між вашими племенами: чисельному дайте наділ більший, а малочисельному дай наділ менший; кому де випаде жереб, там йому і буде [наділ;] за колінами батьків ваших візьміть собі наділи.55 Якщо ж ви не проженете від себе мешканців цієї землі, то ті, що залишаться, будуть терням біля очей ваших і голками для боків ваших, і будуть чинити утиски вам на землі, на котрій ви будете жити.56 І тоді з часом, що Я замірявся вчинити їм, зроблю для вас.