Числа 26

1 Після цієї урази сказав Господь Мойсеєві і Елеазарові, синові Аароновому, священикові, говорячи: 2 Перелічіть всю громаду синів Ізраїля від двадцяти літ і вище, за родинами їхніми, усіх придатних для війни в Ізраїля.3 І сказав їм Мойсей та Елеазар священик на рівнинах моавських біля Йордану, навпроти Єрихону, говорячи: 4 [Перелічіть усіх] від двадцяти літ і вище, як звелів Господь Мойсеєві і синам Ізраїля, котрі вийшли із Єгипетської землі.5 Рувим, первісток Ізраїля. Сини Рувима: від Ханоха покоління Ханохів, від Паллу рід Паллуїв,6 Від Хецрона рід Хецронів, від Кармі рід Карміїв.7 Оце роди Рувимові: і нараховано їх сорок три тисячі сімсот тридцять.8 І сини Паллуя: Еліяв.9 Сини Еліява: Немуїл, Датан і Авірон. Це ті Датан і Авірон, котрі були відомі в зібранні, які зчинили бунт супроти Мойсея та Аарона разом із спільниками Кораха, коли ці виступили супроти Господа.10 І розверзла земля уста свої і проковтнула їх разом із Корахом; померли й спільники їхні, коли вогонь пожер двісті п'ятдесят чоловік, і стали вони знаменням.11 Але сини Корахові не вмерли.12 Сини Симеонові за родами їхніми: від Немуїла рід Немуїлів, від Ямина рід Яминів, від Яхина рід Яхинів.13 Від Зераха рід Зерахів, від Саула рід Саулів.14 Оце роди Симеонові: двадцять дві тисячі двісті.15 Сини Ґадові за родами їхніми: від Цефона рід Цефонів, від Хаґґі рід Хаґґіїв, від Шуні – рід Шуніїв.16 Від Озні рід Озніїв, від Ері рід Еріїв.17 Від Арода рід Ародів, від Ар'елі рід Ар'еліїв.18 Оце роди синів Ґадових, за переписом їхнім. Сорок тисяч п'ятсот.19 Сини Юдині: Ер і Онан; але Ер та Онан померли в Ханаанськім краю.20 І були сини Юдині за родами їхніми: від Шели рід Шелин, від Переца рід Переців, від Зераха – рід Зерахів.21 І були Перецеві сини: від Хецрона рід Хецронів, від Хамула рід Хамулів.22 Ось роди Юдині; за переписом їхнім: сімдесят шість тисяч п'ятсот.23 Сини Іссахарові за родами їхніми: від Тола рід Толинів, від Цувви – рід Цуввин.24 Від Яшува рід Яшувів, від Шімрона – рід Шімронів.25 Ось роди Іссахарові, за переписом їхнім: шістдесят чотири тисячі триста.26 Сини Завулонові за родами їхніми: від Середа рід Середів, від Елона – рід Елонів, від Яхлеїла рід Яхлеїлів.27 Оце роди Завулонові, за переписом їхнім: шістдесят тисяч п'ятсот.28 Сини Йосипа за родами їхніми: Манасія та Єфрем.29 Сини Манасіїні: від Махіра рід Махірів; від Махіра народився Ґілеад, від Ґілеада рід Ґілеадів.30 Оце сини Ґілеадові: від Єзера рід Єзерів, від Хелека рід Хелеків.31 Від Асріїла рід Асріїлів, від Шехема рід Шехемів,32 Від Шеміда рід Шемідин, від Хефера рід Хеферів.33 У Целофхада, сина Хеферового, не було синів, а лише доньки. Ім'я дочок: Махла й Ноа, Хогла, Мілка й Тірца.34 Оце роди Манасіїні, а нараховано їх п'ятдесят дві тисячі сімсот.35 Оце сини Єфремові за родами їхніми: від Шутелаха рід Шутелахів, від Бехера – рід Бехерів, від Тахана рід Таханів.36 І оце сини Шутелахові: від Ерана – рід Еранів.37 Оце роди синів Єфремових після перепису їхнього: тридцять дві тисячі п'ятсот. Ось сини Йосипові: за родами їхніми.38 Сини Веніяминові за родами їхніми: від Бели рід Белин, від Ашбела рід Ашбелів, від Ахірама рід Ахірамів,39 Від Шефуфама рід Шефуфамів, від Хуфама рід Хуфамів.40 І були сини Белині: Ард і Нааман. [Від] Арда рід Ардів, від Наамана рід Нааманів.41 Оце сини Веніяминові за родами їхніми, а пораховано їх сорок п'ять тисяч шістсот.42 Ось сини Данові за родами їхніми: від Шухама – рід Шухамів. Оце рід Данів за родами їхніми.43 Усі роди Шухамові за їхнім переписом: шістдесят чотири тисячі чотириста.44 Сини Асирові за родами їхніми; від Їмни рід Їмнин, від Їшві рід Їшвіїв, від Берії рід Беріїв.45 Від синів Берії: від Хевера рід Хеверів; від Малкиїла рід Малкиїлів.46 Ім'я доньки Асирової Сарах.47 Ось роди синів Асирових, за переписом їхнім: п'ятдесят три тисячі чотириста.48 Сини Нефталимові за родами їхніми: від Яцхеїла рід Яцхеїлів, від Ґуні рід Ґуніїв.49 Від Єцера рід Єцерів, від Шіллема рід Шіллемів.50 Оце роди Нефталимові за родами їхніми; а нараховано їх сорок п'ять тисяч чотириста.51 Ось число тих, що увійшли до перепису синів Ізраїля; шістсот одна тисяча сімсот тридцять.52 І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: 53 Оцим у спадок треба розподілити землю за числом імен.54 Хто численніший, тим дай спадок більший, а хто нечисленний, тому дай спадок менший; кожному треба дати спадок, згідно з числом людей, які пораховані у нього.55 За жеребом треба поділити землю, за іменами колін батьків їхніх мають вони одержати землю у спадок.56 За жеребом треба поділити їм спадок їхній, поміж численними, а також нечисленним.57 Ось перелічені левити за їхніми родами: від Ґершона рід Ґершонів, від Кегата рід Кегатів, від Мерарі рід Мераріїв.58 Ось покоління Левитів: рід Левіїв, рід Хевроніїв, рід Махліїв, рід Мушіїв, рід Корахів. Від Кегата народився Амрам.59 Ім'я дружини Амрамової Йохевед, донька Левієва, котру породила дружина Левієва в Єгипті, а вона Амрамові породила Аарона і Мойсея, і Маріям, сестру їхню.60 І народилися в Аарона Надав і Авігу, Елеазар та Ітамар.61 Але Надав та Авігу померли, коли принесли чужий вогонь перед Господом.62 І було пораховано двадцять три тисячі усіх чоловічої статі, від місячного віку і вище. Бо вони не були пораховані разом із синами Ізраїля; тому що не дано їм спадку серед синів Ізраїля.63 Ось перелічені Мойсеєм і Елеазаром священиком, що рахували синів Ізраїля на рівнинах моавських біля Йордану, навпроти Єрихону.64 У тому переліку не було жодного чоловіка із порахованих Мойсеєм та Аароном священиком, котрі рахували синів Ізраїля в пустелі Сінайській.65 Бо Господь сказав їм, що помруть вони в пустелі; і не залишилося з них нікого, окрім Калева, сина Єфуннеєвого, та Ісуса, сина Навинового.