Буття 36

1 Се ж родопись Езавова, він же Едом.2 Езав побрав собі жени із дочок Канаанських, Аду дочку Єлона Хетяненка, та Оголибаму, дочку Ани, сина Зибеона Евеяненка.3 Та Басмату Ізмайлову, сестру Небайотову.4 Ада ж уродила Езавові Єлифаса; Басмата вродила Регуїла.5 Оголибама ж уродила Єгуса та Єглома та Корага. Се сини Езавові, що народились йому в Канаан землї.6 І позабирав Езав жени свої, та сини свої, та дочки свої, і всї раби в госпzдї своїй, і скотину свою, й усе підуючне своє, і всї статки свої, що придбав у Канаан землї, та й помандрував Езав з Канаан землї, від брата свого Якова, у Сеїр землю.7 Були бо майна їх більші над те, щоб кочувати вкупі, і країна, де пробували вони, не зносила їх задля скотини їх.8 Осївся ж Езав на Сеїр-горах; Езав, він же Едом.9 Се ж родопись Езава, праотця Едомеїв на Сеїр-горах.10 Ось імення в синів Езавових: Єлифас, син Басмати, жінки Езавової.11 У Єлифаса ж були синове: Теман, Омар, Зефо, Гаєтам та Кенас.12 Тимна ж була наложниця Єлифаса, Езавенка, і вродила Єлифасові Амалика. Се синове Ади, жони Езавової.13 І ось синове Рагуїла: Нахат і Серах, Шамма і Миза. Се синове Басмати, жони Езавової.14 А се були синове Оголибами, дочки Ани, сина Зибеона, жінки Езавової. Вродила вона Езавові Єгуса та Єглома та Корага.15 Се були дуки в синів Езавових. Синове Єлифаса, первеньця Езавового: дука Теман, дука Омар, дука Зефа, дука Кенас,16 Дука Кораг, дука Гатам, дука Гайфас, дука Амалик. Се дуки Єлифасові в Едом землї. Се сини Адині.17 А се сини Рагуїла Езавенка: дука Нахат, дука Серах, дука Шамма, дука Миза. Се дуки Рагуїлові в Едом землї. Се синове Басмати Езавихи.18 Се ж синове Оголибами Езавихи: Дука Єгус, дука Єглом, дука Кораг. Се дуки Оголибами, дочки Ани, жінки Езавової.19 Се сини Езава, і се дуки їх. Він Едом.20 Се ж сини Сеїра Горієнка, що седїли осадами в тій країнї Лотан, та Собаль, та Зибеон, та Ана.21 Та Дишон, та Єзер, та Дишан. Се дуки Горійські в синів Сеїрових в Едом землї.22 А синове Лотанові були: Горій та Гемам, а сестра Лотанова: Тимна.23 А се синове Собальові: Алван, Манагат, та Ебаль, Сефо та Онам.24 А се синове Зибеонові: Ая та Ана. Се той Ана, що знайшов гарячі жерела в степу, пасучи осли Зибеонові, батьківські.25 А се синове Анині: Дишон і Оголибама, дочка Анина.26 Се ж синове Дишонові: Гемдан, та Єшдан, та Ітран, та Керан.27 Се ж синове Єзерові: Билган, та Саван, та Акан.28 Се ж синове Дишанові: Уз та Аран.29 Се ж дуки в Горіїв: дука Лошан, дука Собаль, дука Зибеон, дука Ана;30 Дука Дишон, дука Єзер, дука Дишан. Се дуки в Горіїв після дуків їх у Сеїр землї.31 А се царі, що царювали в Едом землї, перш нїж царював там який царь в Ізраїлї.32 Царював у Едомі Бела Бейоренко; прозивався ж город його Динхаба.33 Умер же Бела, і царював намість його Йобаб Серахенко із Бозри.34 Умер же Йобаб, і царював намість його Гусам із Теман землї.35 Умер же Гусам, і царював намість його Гадад Бедаденко, що побив Мидіяніїв на полї Моаб, а город його прозивавсь Авит.36 Умер же Гадад, і царював намість його Самла із Мазреки.37 Умер же Самла, і царював намість його Савул із Рехобота над рікою.38 Умер же Савул, і царював намість його Бааль-Ганан Ахборенко.39 Умер же Бааль-Ганан Ахборенко, і царював намість його Гадар; город же його прозивали Пакгу, а жінку його Мегетабееля, дочка Матреда, дочки Мезагаба.40 А се ймення дуків Езавових по родинах їх, по врочищах їх, по прізвищах їх: Дука Тимна, дука Алва, дука Єтет.41 Дука Оголибама, дука Єла, дука Пинон.42 Дука Кенас, дука Теман, дука Мибзар,43 Дука Магдієль, дука Ірам. Се дуки в Едомі, по оселях їх, по врочищах їх. Се Езав, прайотець Едомів.