1 Тимофію 5

1 2 3 4 5 6
1 Старому не докоряй, але умовляй, як батька; молодших, як братiв.2 Лiтнiх жiнок, - як матерiв; молодих, як сестер, з усiлякою чистотою.3 Шануй удовиць, справжнiх удовиць.4 Коли ж якась удова має дiтей чи онукiв, то нехай вони передовсiм навчаються шанувати свою родину i вiддавати належне батькам: бо це угодно Боговi.5 Справжня вдова i самiтня сподiвається на Бога i перебуває в благаннях i в молитвах вдень i вночi.6 А ласолюбна живцем померла.7 I про це їм нагадуй (навчай), щоб без вади були.8 А якщо хтось про своїх, надто про домашнiх, не пiклується, той зрiкся вiри i гiрший вiд невiрного.9 Удова має вибиратися така, що має не менше шiстдесяти рокiв, котра була дружиною одного чоловiка.10 Вiдома добрими справами, якщо вона виховала дiтей, приймала мандрiвникiв, обмивала ноги святим, допомагала бiдним i була ревна на всiляку добру справу.11 А молодих удовиць не приймай, бо вони, впадаючи в розкiш, усупереч Христовi, прагнуть пошлюбитися.12 Вони пiдлягають осудовi, тому що ухилилися вiд попередньої вiри;13 Причому, вони, оскiльки є неробами, звикають бiгати по домiвках i бувають не лишень неробами, але й балакухами, є доскiпливi i мовлять те, про що не мусять,14 Отож, я бажаю, щоб молодi вдови шлюбилися, народжували дiтей, давали лад своєму домовi i не надавали супротивниковi жодного приводу до лихослiв'я.15 Бо деякi вже спокусилися i пiшли слiдом за сатаною.16 Якщо котрийсь вiрний чи вiрна має вдiв на утриманнi, то мусять їх утримувати i не обтяжувати Церкву, щоб вона могла утримувати справжнiх (одиноких) удовиць.17 А пресвiтерам (священослужителям), якi належним чином провадять служiння, необхiдно виявляти гiдну пошану, особливо тим, котрi трудяться в словi i в навчаннi.18 Бо Писання оповiдає: Не зав'язуй рота воловi, що молотить; i: Працелюбний (працюючий) вартий своєї нагороди.19 Звинувачення на пресвiтера приймай не iнакше, як при двох чи трьох свiдках.20 Тих, що грiшать, викривай перед загалом, щоби й iншi страх мали.21 Перед Богом i Господом Iсусом Христом i вибраними Ангелами заклинаю тебе, зберегти це без упередження, нiчого не роблячи, виходячи з пристрастi.22 Рук нi на кого квапливо не клади, i не ставай учасником у чужих грiхах; бережи себе чистим.23 У подальшому не пий лише воду, але вживай трiшки вина, заради шлунку твого i частих недуг твоїх.24 Грiхи деяких людей явнi i невiдворотно ведуть до осуду, а деякi вiдкриваються згодом.25 Так само й добрi справи явнi, а якщо й не такi, утаємничитися не можуть.