Неемія 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Ось священики і левити, що прийшли із Зоровавелем, сином Шеалтіїловим, та з Ісусом: Серая, Їрмея, Єздра,2 Амарія, Маллух, Хаттуш,3 Шеханія, Рехум, Меремот,4 Іддо, Ґіннетой, Авійя,5 Мійямін, Маадія, Білга,6 Шемая, і Йоярів, Єдая,7 Саллу, Амок, Хілкійя, Єдая. Це старшини священиків і братів їхніх за днів Ісуса.8 А оце левити: Ісус, Біннуй, Кадміїл, Шеревея, Юда, Матанія, старший над славослов'ям, він і брати його.9 І Бакбукія та Унні, їхні брати, поруч із ними стояли на сторожі.10 А Ісус породив Йоякима, а Йояким породив Ел'яшіва, а Ел'яшів породив Йояду,11 А Йояда породив Йонатана, а Йонатан породив Яддуя.12 За днів Йоякимових були священики, старшини родів: з роду Сераїного – Мерая, а з роду Їрмеїного -Хананія,13 З роду Єздриного – Мешуллам, а з роду Амаріїного – Єгоханан,14 З роду Меліхового – Йонатан, з роду Шеваніїного – Йосип.15 З роду Хорімового – Адна, з роду Мерайотового – Хелкай,16 З роду Іддового – Захарія, з роду Ґіннетового – Мешуллам,17 З роду Авійїного – Зіхрі, з роду Мін'ямінового та із Моадеїнового – Пілтай,18 З роду Білґиного – Шаммуя, з роду Шемоїного – Йонатан,19 З роду Йоярівового – Маттенай, з роду Єдаїного – Уззі,20 З роду Саллаєвого – Каллай, з роду Амокового – Евер.21 З роду Хілкійїного – Хашавія, з роду Єдаїного – Натанаїл.22 Левити, старші батьківських родів за днів Ел'яшіва, Йояди, Йоханана і Яддуя були записані у зверхники родів, також священики – за царювання Дарія перського.23 Сини Левія, старшини родів, вписані до Літопису до днів Йоханана, сина Ел'яшівового.24 Зверхники левитів: Хашавія, Шеревія, та Ісус, син Кадміїлів, і брати їхні [були] навпроти [них] – почергово славити і дякувати, за настановами Давида.25 Матанія, і Бакбукія, Овадія, Мешуллам, Талмон, Аккув, охоронці, брамники на сторожі біля порогів брамових.26 Вони були за днів Йоякима, сина Ісуса, сина Йоцадакового, та за днів намісника Неємії, і книжника Єздри, священика.27 При освячені мурів єрусалимських викликали левитів з усіх місць, наказуючи їм прийти до Єрусалиму для звершення освячення з радістю, з подяками та піснями, із звуками кимвалів, арф та цитрів.28 І зібралися сини співаків з округи єрусалимської, а також із поселень нетофатян,29 А також із дому Бет-Ґаґґілґала, із ланів Ґеви та Азмавету, бо співаки спорудили собі осідки довкола Єрусалиму.30 І очистилися священики та левити, і очистили народ, а також брами та мура.31 Тоді я вивів старшин Юдеї на мура, і вилаштував два великих хори для ходу, і один із них простував по правому боці муру до Смітникової брами,32 За ними йшов Гошая та половина Юдиних старшин,33 Азарія, Єздра, і Мешуллам,34 Юда, і Веніямин, і Шемая, і Ірмея.35 Із синів священиків із сурмами: Захарія, син Йонатана, сина Шемаї, сина Маттанії, сина Міхаї, сина Заккура, сина Асафового,36 І брати його: Шемая, і Азаріїл, Мілай, Ґілалай, Маай, Натанаїїл, і Юда, Ханані з музичними інструментами Давида, Божого чоловіка, і книжник Єздра попереду їх.37 Біля брами Джерельної, навпроти них, вони зійшли по сходинках Давидового міста, по сходах, що вели на мур поза домом Давидовим аж до Водяної брами на схід.38 Другий хор простував навпроти їх, по лівим боці муру, а за ними я і половина народу, муром від вежі Печей, аж до Широкого муру.39 І від Єфремової брами, повз стару браму, і до брами Рибної і вежі Ханан'їла, і вежі Меа, і аж до брами Овечої, і зупинилися біля брами В'язничної.40 Потім обидва хори зупинилися біля дому Божого, і я та половина старшин зі мною,41 І священики: Ел'яким, Маасея, Мін'ямин, Міхая, Ел'йоенай, Захарія, Хананія – з сурмами.42 І Маасея, і Шемая, і Елеазар, і Уззі, і Єгоханан, і Малкійя, і Елам, і Езер. І співали співці голосно, а Їзрахія був їхнім старшиною.43 І приносили того дня значні пожертви, і веселилися; тому що Бог дарував їм велику радість. І звеселювалися також і дружини, і діти, і радість Єрусалимова було далеко чути.44 Того ж таки дня призначені були люди над коморами для коштовностей і приношення першоплодів і для десятини, щоб збирати з ланів при містах частки, які належали за законом священикам і левитам; бо юдеям радісно було дивитися на священиків та левитів, які45 Провадили служіння Богові своєму і дійство очищення, і були співаками і брамниками за настановами Давида і сина його Соломона.46 Бо здавна, за днів Давида і Асафа були потверджені старші співаків і пісні Богові, – хвали і вдячности.47 Усі ізраїльтяни, за днів Зоровавеля і за днів Неємії, давали частки співакам і брамникам на щодень; і віддавали святині левитам, а левити давали частину синам Аароновим.