Буття 1

1 На початку утворив Бог небо i землю.2 А земля була невидна i пустельна, i морок на поверхнi безоднi; i Дух Божий ширяв над водою.3 I сказав Бог: Нехай буде свiтло. I вчинилося свiтло.4 I побачив Бог свiтло, що воно гарне; i вiддiлив Бог свiтло вiд пiтьми.5 I назвав Бог свiтло днем, а пiтьму нiччю. I був вечiр, i був ранок: день перший.6 I сказав Бог: Хай буде твердь посеред води, i нехай вiддiляє вона воду од води.7 I утворив Бог твердь; i вiддiлив воду, котра пiд твердю, од води, котра над твердю. I сталося так.8 I назвав Бог твердь небом. I був вечiр, i був ранок: день другий.9 I сказав Бог: Нехай збереться вода, котра пiд небом, в одне мiсце, i нехай з'явиться суходiл. I сталося так.10 I назвав Бог суходiл землею, а зiбранi води назвав морями. I побачив Бог, що [це] добре.11 I сказав Бог: Нехай вродить земля траву, ярину, що сiє насiння, дерево плiдне, що приносить за родом своїм плiд, в котрому насiння його на землi. I сталося так.12 I вродила земля траву, ярину, що сiє насiння за родом її, i дерево, що приносить плiд, в котрому насiння його за родом його. I побачив Бог, що [це] добре.13 I був вечiр, i був ранок: день третiй.14 I сказав Бог: Нехай будуть свiтила на твердi небеснiй, для вiдокремлення дня вiд ночi, i для ознак, сезонiв, днiв i рокiв.15 I нехай будуть вони свiтильниками на твердi небеснiй, щоб освiтлювати землю. I сталося так.16 I утворив Бог два свiтила великi: свiтило бiльше, для проводу дня, i свiтило менше - для проводу ночi, i зорi;17 I розмiстив їх Бог на твердi небеснiй, щоб свiтили на землю,18 I правували днем i нiччю, i вiддiляли свiтло вiд пiтьми. I побачив Бог, що [це] добре.19 I був вечiр, i був ранок: день четвертий.20 I сказав Бог: Хай утворить вода удосталь рухливих живих iстот; i птахи нехай полетять над землею, по твердi небеснiй.21 I утворив Бог рибу велику i всiляку iстоту живу, що рухається, котрих утворила вода за родом їхнiм, i птахiв крилатих за родом їхнiм. I побачив Бог, що [це] добре.22 I благословив їх Бог, кажучи: Плодiться i розмножуйтеся, i виповнюйте води i моря, i птахи нехай розмножуються на землi.23 I був вечiр, i був ранок: день п'ятий.24 I сказав Бог: Нехай витворить земля iстот живих за родом їхнiм, скотину, плазунiв i звiрiв земних за родом їхнiм. I сталося так.25 I витворив Бог звiрiв земних за родом їхнiм, i скотину за родом її, i всiх плазунiв земних за родом їхнiм. I побачив Бог, що [це] добре.26 I сказав Бог: Створимо людину за образом Нашим, за подобою Нашою; i нехай володарює вона над рибою морською i над птахами небесними, i над скотиною, i над усiєю землею, i над усiлякою гадиною, що повзає по землi.27 I витворив Бог людину за образом Своїм, за образом Божим утворив її; чоловiком i жiнкою витворив їх.28 I благословив їх Бог, i сказав їм Бог: Плодiться i розмножуйтеся, i виповнюйте землю, i володiйте нею, i володарюйте над рибою морською, i над птахами небесними, i над кожною живою твариною, що рухається по землi.29 I сказав Бог: Ось, Я дав вам усiляку траву, що сiє насiння, котра є на всiй землi, i всiляке дерево, у котрого плiд деревний, що сiє насiння: Це вам буде харчем.30 А всiм звiрам земним, i всiм птахам небесним, i всiлякому плазуновi, що повзає по землi, у якому життя, [дав] Я всю зелень травну на харчi. I сталося так.31 I побачив Бог усе, що Вiн утворив, i ось, воно добре вельми. I був вечiр, i був ранок: день шостий.