Числа 1

1 І сказав Господь Мойсеєві в пустелі Сінайській, у скинії зібрання, першого [дня] другого місяця, на другому році по виході їхньому із землі єгипетської, говорячи: 2 Зробіть перепис усієї громади синів Ізраїля за родами їхніми, за родинами їхніми, за числом імен, усіх чоловічої статі – кожну особу.3 Від двадцяти літ і вище, усіх придатних для війни в Ізраїля, за військовими відділами їхніми вчиніть перепис їм – ти і Аарон.4 З вами повинні бути з кожного коліна по одному чоловікові, котрий в роді своєму є головний.5 І ось ймення мужів, котрі будуть з вами: від Рувима Еліцур, син Шедеура;6 Від Симеона Шелуміїл, син Цурішаддая;7 Від Юди Нахшон, син Аммінадава8 Від Ісаахара Натанаїл, син Цуара.9 Від Завулона Елів, син Хелона;10 Від синів Йосипа: від Єфрема - Елішама, син Аммігуда; від Манасії – Гамалиїл, син Педацура;11 Від Веніямина Авідан, син Ґід'оніїв;12 Від Дана Ахіезер, син Аммішаддая,13 Від Асира Паґ'іїл, син Охранів;14 Від Ґада Ел'ясаф, син Деуїлів,15 Від Нефталима Ахіра, син Енана.16 Це – вибрані мужі громади, чільники колін батьків своїх, старшини тисяч Ізраїля.17 І взяв Мойсей і Аарон мужів цих, котрі названі поіменно,18 І зібрали вони всю громаду першого [дня] другого місяця. І оголосили родоводи їхні, за родами їхніми, за числом імен, від двадцяти літ і вище, кожну особу,19 Як звелів Господь Мойсеєві. І вчинив він перепис у пустелі Сінайській.20 І було синів Рувима, первістка Ізраїля, за родами їхніми, за племенами їхніми, за родинами їхніми, за числом імен їхніх, усіх осіб, усіх чоловічої статі, від двадцяти літ і вище, усіх придатних для війни,21 Переписано в коліні Рувимовому сорок шість тисяч п'ятсот.22 Синів Симеона за родами їхніми, за племенами їхніми, за родинами їхніми, за числом імен, кожну особу, усіх чоловічої статі, від двадцяти літ і вище, усіх придатних для війни,23 Переписано в коліні Симеоновому п'ятдесят дев'ять тисяч триста.24 Синів Ґада за родами їхніми, за племенами їхніми, за родинами їхніми, за числом імен, від двадцяти літ і вище, усіх придатних для війни,25 Переписано в коліні Ґадовому сорок п'ять тисяч шістсот п'ятдесят.26 Синів Юди за родами їхніми, за племенами їхніми, за родинами їхніми, за числом імен, від двадцяти літ і вище, усіх придатних для війни,27 Переписано в коліні Юдиному сімдесят чотири тисячі шістсот.28 Синів Іссахара за родами їхніми, за племенами їхніми, за родинами їхніми, за числом імен їхніх, від двадцяти літ і вище, усіх придатних для війни,29 Переписано в коліні Іссахаровому п'ятдесят чотири тисячі чотириста.30 Синів Завулона за родами їхніми, за племенами їхніми, за родинами їхніми, за числом імен їхніх, від двадцяти і вище, усіх придатних для війни,31 Переписано в коліні Завулоновому п'ятдесят сім тисяч чотириста.32 Синів Йосипа, синів Єфрема за родами їхніми, за племенами їхніми, за родинами їхніми, за числом імен, від двадцяти літ і вище, усіх придатних для війни,33 Переписано в коліні Єфремовому сорок тисяч п'ятсот.34 Синів Манасії за родами їхніми, за племенами їхніми, за родинами їхніми, за числом імен їхніх, від двадцяти літ і вище, усіх придатних для війни,35 Переписано в коліні Манасіїному тридцять дві тисячі двісті.36 Синів Веніямина за родами їхніми, за племенами їхніми, за родинами їхніми, за числом імен їхніх, від двадцяти літ і вище, усіх придатних для війни,37 Переписано в коліні Веніяминовому тридцять п'ять тисяч чотириста.38 Синів Дана за родами їхніми, за племенами їхніми, за родинами їхніми, за числом імен їхніх, від двадцяти літ і вище, усіх придатних для війни,39 Переписано в коліні Дановому шістдесят дві тисячі сімсот.40 Синів Асира за родами їхніми, за племенами їхніми, за родинами їхніми, за числом імен їхніх, від двадцяти літ і вище, усіх придатних для війни,41 Переписано в коліні Асировому сорок одна тисяча п'ятсот.42 Синів Нефталима за родами їхніми, за племенами їхніми, за родинами їхніми, за числом імен їхніх, від двадцяти літ і вище, усіх придатних для війни,43 Переписано в коліні Нефталимовому п'ятдесят три тисячі чотириста.44 Ось ті, хто увійшов до перепису, котрий учинив Мойсей та Аарон і князі Ізраїля – дванадцять чоловіків – по одному чоловікові від кожного коліна.45 І було всіх, котрі увійшли до перепису, за родинами їхніми, від двадцяти літ і вище, усіх придатних для війни,46 І було всіх, котрі увійшли до перепису, – шістсот три тисячі п'ятсот п'ятдесят.47 А левити за поколіннями батьків їхніх не були переписані поміж ними.48 І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: 49 Тільки коліна Левієвого не занось до перепису, і не переписуй їх разом із синами Ізраїля.50 Але доручи левитам скинію Одкровення і всі посудини її, і всі речі, що при ній; нехай вони носять скинію і всі посудини її, і служать при ній, і довкола скинії нехай ставлять шатра свої.51 І коли треба переносити скинію, нехай підіймають її левити; і коли треба зупинитися скинії, нехай ставлять її левити, а якщо підступить хтось сторонній, скараний буде на смерть.52 Сини Ізраїля мусять ставати кожний у стані своїм і кожний при своєму прапорі, за військовими відділами своїми.53 А левити мусять ставити шатра довкола скинії Одкровення, щоб не було гніву на громаду синів Ізраїля; і будуть левити стояти на сторожі біля скинії Одкровення.54 І вчинили сини Ізраїля, як звелів Господь Мойсеєві, так вони і вчинили.