Буття 15

1 Після цих подій було слово Господа до Аврама у видінні і сказано: Не бійся, Авраме; Я твій щит, нагорода твоя вельми зросте.2 Аврам сказав: Господе, Боже! Що Ти даси мені? Я лишаюся бездітним; І керуючий у домі моєму, сей Елі-Езер (Бог поміч) із Дамаску.3 І сказав Аврам: Отож, Ти не дав мені нащадків, і ось, домоправитель мій – спадкоємець мій.4 І було слово Господнє до нього, і сказано: Не буде він, [Елі-Езер] твоїм спадкоємцем; але той, хто вийде із нутра твого, буде твоїм спадкоємцем.5 І вивів його надвір, і сказав: Поглянь на небо і полічи зорі, якщо ти можеш їх порахувати. І сказав йому (Аврамові): Стільки буде у тебе нащадків.6 Аврам повірив Господові, і Він зарахував йому те як праведність.7 І сказав йому: Я – Господь, який вивів тебе з Ура Халдейського, щоб дати тобі землю оцю на володарювання.8 Він сказав: Владико Господе! З якого знаку мені знати, що я буду володіти нею?9 [Господь] сказав йому: Візьми Мені трирічну телицю і трирічну козу, трилітнього барана, горлицю і молодого голуба.10 Він (Аврам) узяв усіх їх, розтяв їх навпіл, і поклав одну частину навпроти другої; лише птахів не розтяв.11 І коли налетіли на трупи хижі птахи; Аврам відігнав їх.12 При заході сонця міцний сон запопав Аврама; і ось, виповнив його жах і морок великий.13 І сказав [Господь] Аврамові: Знай, що насіння твоє буде зайшлим на землі не своїй, і будуть рабами вони, і будуть пригнічувати їх чотириста літ.14 Але Я звершу суд над народом, котрому вони будуть рабами; потому вони вийдуть із значним майном.15 А ти відійдеш до батьків своїх у мирі, [і] будеш похований у старості добрій.16 У четвертому поколінні вони повернуться сюди знову: бо [міра] беззаконня амореїв досі ще не виповнилася.17 Коли зайшло сонце, і настала пітьма; ось, немовби дим із горна, і палаючий смолоскип пройшов між розтятими [тваринами].18 Цього дня уклав Господь заповіта з Аврамом, сказавши: Нащадкам твоїм даю Я землю оцю, від ріки Єгипетської до великої річки, ріки Єфрату: 19 Кенеїв, кенізеїв, кадмонеїв,20 хеттеїв, періззеїв, рефаїмів,21 амореїв, ханаанеїв, ґірґашеїв і евусеїв.