1 Тимофію 4

1 2 3 4 5 6
1 А Дух виразно каже, що останнiм часом вiдступлять деякi од вiри, дослухаючись духiв спокусникiв i науки бiсiвської,2 Через лицемiрство лжемовникiв, спалених у своїй совiстi,3 Котрi забороняють одружуватися i вживати з харчами те, що Бог утворив, щоб вiрнi, якi й пiзнали iстину, їли з подякою.4 Бо всiляке творення Боже гарне i нiщо не негоже, якщо приймається з подякую.5 Тому що освячується словом Божим i молитвою.6 Навчаючи цього братiв, будеш добрим служителем Iсуса Христа, що насичується словами вiри i добрим ученням, за котрим ти пiшов.7 А вiд негодящих i баб'ячих байок ухиляйся, але вправляйся в добрiй честi;8 Бо тiлесна вправа приносить замало користi, а добра честь на все корисна, маючи обiтницю життя теперiшнього i прийдешнього.9 Слово це вiрне i цiлковитого довiр'я гiдне.10 Бо ми з цiєю метою й працюємо i зневаги зазнаємо, що сподiваємося на живого Бога, Котрий є Рятiвник усiх людей, а надто вiрних.11 Проповiдуй це i навчай.12 Нехай нiхто не знехтує юнiстю твоєю; але будь взiрцем для вiрних у словi, в життi, в любовi, у дусi, у вiрi, в чистотi.13 Аж доки не прийду, займайся читанням, напоумляй i навчай.14 Не стався байдуже до дару, який у тобi є, i котрий даний тобi через пророцтво з покладанням рук священства.15 Про це турбуйся, в цьому перебувай, щоб успiх твiй для всiх очевидним був.16 Будь пильний до себе i до вчення, займайся цим постiйно; бо так учиняючи, i себе врятуєш, i тих, що слухають тебе.