Езра 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 І почули вороги Юдеї і Веніямина, що вигнанці повернулися з полону і будують храм Господові, Богові Ізраїлевому;2 І прийшли вони до Зоровавеля і до старшин поколінь і сказали їм: Дозвольте, ми також будемо споруджувати з вами, бо ми, як і ви, звертаємося до вашого Бога і Йому приносимо пожертви ще від днів Есар-Хаддона царя сирійського, котрий привів нас сюди.3 І сказав їм Зоровавель та Ісус, а також інші старшини поколінь Ізраїльських: Не вам разом з нами будувати дім Богові нашому; ми самі будемо споруджувати [дім] Господові, Богові Ізраїлевому, як наказав нам Кір, цар перський.4 І почав народ землі тієї ослаблювати руки народу Юдиного і чинити перешкоди йому на будові5 І підкупляли супроти них радників, щоби зламати їхній задум, упродовж усіх днів Кіра, царя перського, аж до зацарювання Дарія, царя перського.6 А за царя Ахашвероша, на початку царювання його, написали вони йому звинувачення на мешканців Юдеї та Єрусалиму.7 І за днів Артаксеркса написали Бішлам, Мітредат, Товеїл та його товариство до Артаксеркса, царя перського. А лист [був] написаний арамейською, а перекладений перською.8 Радник Рехум та писар Шімшай написали одного листа супроти Єрусалиму до царя Артаксеркса у такий спосіб: 9 `Тоді Рехум радник і писар Шімшай та інші товариші їхні, – судді й урядники, писарчуки, писарі, аривв'яни, вавилоняни, шушаняни, цебто еламіти,10 Та інші народи, котрих переселив Аснапар, великий та славний, і оселив у містах Самарії та в інших [містах] за рікою`.11 І ось копія листа, котрого надіслали до нього: `Цареві Артаксерксу – раби твої, люди, що [мешкають] за рікою; і ось,12 Нехай відає цар, що Юдеї, котрі вийшли від тебе, прийшли до нас – до Єрусалиму, будують [це] бунтівне і недобре місто, і відновлюють мури, і з'єднали підмурки.13 І нехай відає цар, що коли місто це буде відбудоване і мури знову поновлені, то [ані] податків, [ані] мита вони не даватимуть, і буде завдано збитків доходам царя.14 Оскільки ми їмо сіль зі столу царського і збитки для царя не можемо спостерігати байдуже, тому надсилаємо повідомлення до царя.15 Нехай пошукають у пам'ятній книзі твоїх батьків, – і знайдеш у книзі записів, і дізнаєшся, що місто це – бунтівне і болісне для царів та провінцій, і [що] бунтували в ньому здавна, за що це місто й зруйноване.16 А тому ми запевняємо, що коли це місто знову буде відбудоване і мури його завершені, то після цього не буде в тебе частки на цім боці ріки`.17 Цар послав відповідь Рехумові, писареві Шімшаєві, та решті з їхнього товариства, що мешкають у Самарії [та] в інших [містах] Заріччя: `Мир вам!` і т.д.18 Листа, котрого ви надіслали нам, уважно прочитано переді мною.19 І від мене дане повеління, – і розшукали, і знайшли, що місто це здавна повставало супроти царів, і відбувалися в ньому бунти і заворушення.20 І [що були] в Єрусалимі царі могутні, котрі володіли всіма країнами Заріччя, і їм сплачували данину, податки і мито.21 Отож, накажіть, щоб ці люди припинили роботу, і [щоб] місто це не відбудовувалося, аж доки від мене не надійде інше повеління.22 І будьте обережні, щоби не сталося в цьому недогляду. Навіщо допускати, щоб шкідливе розмножувалося на шкоду царям?`23 І тільки-но цього листа царя Артаксеркса прочитали перед Рехумом і писарем Шішмаєм та їхньому товариству, вони негайно подалися у Єрусалим до євреїв і силою та владою припинили їхню роботу.24 Тоді припинилася робота в Божому домі, що в Єрусалимі, і не починалася аж до другого року царювання Дарія, царя Персії.