Навин 21

1 І прийшли старшини поколінь левитів до Елеазара священика і до Ісуса, сина Навинового, і до провідників поколінь синів Ізраїля,2 І говорили їм у Шіло на землі ханаанській, і сказали: Господь наказав через Мойсея дати нам міста на осідок, а їхні околиці для нашої худоби.3 І дали сини Ізраїля левитам із наділів своїх, за наказом Господа, оці міста з передмістями їхніми.4 Дістався жереб родам Кегатовим; і дісталося за жеребом синам Аарона священика, левитам, від коліна Юдиного, і від коліна Симеонового, і від коліна Веніяминового, тринадцять міст5 А іншим синам Кегатовим від родин коліна Єфремового, і від коліна Данового, і від половини коліна Манасіїного, за жеребом, [дісталося] десять міст.6 Синам Ґершоновим – від родин коліна Іссахарового і від Асирового коліна і від Нефталимового коліна, і від половини Манасіїного коліна в Башані, за жеребом, [дісталося] тринадцять міст.7 Мерарієвим синам за їхніми родинами дісталося від коліна Рувимового, і від коліна Ґадового, і від племени Завулонового – дванадцять міст.8 І дали Ізраїлеві сини левитам ті міста та їхні передмістя, як наказував Господь через Мойсея, за жеребом.9 І дали вони з племени синів Юдиних та із племени синів Симеонових ті міста, що [будуть нижче] названі за йменнями своїми.10 Синам Аароновим з роду Кегатового, які були синами Левія, бо їм дістався жереб найперше.11 І дали їм [місто] Кір'ят, батька енакового, воно ж Хеврон, на Юдиних горах, та його передмістя навколо нього.12 А міське поле та поселення його дали Калеву, синові Єфуннеєвому, на володіння йому.13 А синам священика Аарона дали місто сховку убивника: Хеврон та його околиці, і Лівну та її околиці.14 І Яттір та його пасовиська, і Ештемоа та її пасовиська.15 І Холон та його пасовиська, і Девір та його пасовиська,16 І Аїн та його околиці, і Ютту та її околиці, Бет-Шемеш та його околиці, – дев'ять міст від двох колін тих.17 А від Веніяминового коліна: Ґів'он та його пасовиська, Ґеву та її пасовиська.18 Анатоль та його околиці, і Алмон та його передмістя, – четверо міст.19 Усіх міст Ааронових синів священиків, – тринадцять міст та їхні пасовиська.20 А родам Кегатових синів, левитам, що лишилися від Кегатових синів, міста їхнього жереба були від Єфремового коліна.21 І дали їм місто сховку убивника: Сихем та його околиці, на Єфремовій горі, і Ґезер та його околиці.22 І Ківцаїм та його околиці, і Бет-Хорон та його околиці, – четверо міст.23 А від Данового коліна: Елтеке та його околиці, Ґіббетон, та його пасовиська,24 Айялон та його околиці, Ґат-Ріммон та його околиці, – четверо міст.25 А від половини Манасіїного коліна: Таанах та його околиці, і Ґат-Ріммон та його околиці, – двоє міст.26 Усіх міст – десять та їхні околиці для родів синів Кегатових, [що залишилися].27 А для Ґершонових синів, із Левієвих родів од половини Манасіїного коліна місто сховку убивника: Ґолан у Башані та його околиці, і Беештера та його околиці, – двоє міст.28 А від Іссахарового коліна: Кіш'йон та його околиці, Доврат та його околиці.29 Ярмут і його околиці, Ен-Ґаннім та його околиці, – четверо міст.30 А від Асирового коліна: Міш'ал та його околиці, Ардон та його околиці.31 Хелкат і його околиці, Рехов та його околиці, – четверо міст.32 А від Нефталимового коліна місто сховку убивника: Кедеш у Ґаліл та його околиці, і Хаммот-Дор та його околиці, і Картан та його околиці, – троє міст.33 Усіх міст Ґершонових за їхніми родами – тринадцять міст і їхні околиці.34 А для родин Мерарієвих синів, левитів, [що лишилися] від коліна Завулонового: Йокнеам та його околиці, Карта і її околиці.35 Дімна та її околиці, Нагалал та його околиці, – четверо міст.36 А від Рувимового коліна: Бецар та його околиці і Ягца та її околиці.37 Кедемот та його околиці, і Мефаат і його околиці – четверо міст.38 А від Ґадового коліна, місто сховку убивника: Рамот у Ґілеаді та його околиці, і Маханаїм та його околиці,39 Хешбон та його околиці, Язер та його околиці – усіх міст четверо.40 Усіх міст Мерарієвих синів за їхніми родами, що лишилися з Левієвих родів, було за їхнім жеребом дванадцять міст.41 Усіх Левієвих міст серед власности Ізраїлевих синів – сорок вісім міст та їхні околиці.42 А міста ті такі: кожне місто з околицями його навколо нього, – так для всіх тих міст.43 Так дав Господь Ізраїлеві всю ту землю, за котру присягнувся дати її їхнім батькам, і вони посіли її та й поселилися на ній.44 І Господь дав їм мир навколо, усе так, як присягався їхнім батькам. І ніхто з їхніх ворогів не встояв перед ними, бо всіх їхніх ворогів віддав Господь у їхню руку.45 Не залишилася невиконаною жодна з обітниць, що Господь обіцяв Ізраїлевому домові, все справдилося.