1 Хронік 1

1 Адам, Сиф, Енош.2 Кенан, Магалал'їл, Яред.3 Енох, Метушелах, Ламех.4 Ной, Сим, Хам, Яфет.5 Сини Яфетові: Ґомер, і Маґоґ, і Мадай, і Яван, і Тувал, і Мешех, і Тірас.6 Сини Ґомерові: Ашкеназ, і Діфат, і Тоґарма.7 Сини Яванові: Еліша й Таршіша, Кіттім і Доданім.8 Сини Хамові: Куш і Міцраїм, Пут і Ханаан.9 Сини Кушеві: Шева, і Хавіла, і Савта, і Раама, і Савтеха. А сини Рамині: Шева, і Дедан.10 А Куш породив Німрода, – цей започаткував велетнів на землі.11 Міцраїм породив Лудима, Анаміма, Летавіма, Нафтухіма,12 Патрусіма, Каслухіма, від котрого започаткувалися филистимляни і Кафторима.13 Ханаан породив Сидона, свого первістка, і Хета,14 І Євусея, Аморея, Ґерґесея,15 Евея, Аркея, Синея,16 Арвадея, Цимарея, і Хамафея.17 Сини Сима: Елам, Ашур, Арпахшад, і Луд, і Арам. Сини Арама: Уц, Хул, Гетер і Мешех.18 Арпахшад породив Шалаха, а Шалах породив Евера.19 У Евера народилося два сини: ім'я одному Пелеґ, бо за його днів стався поділ землі; а ім'я братові його – Йоктан.20 А Йоктан породив Алмодада і Шелефа, і Хацар-Мавета, і Єраха,21 і Гадорама, і Узала, і Диклу,22 і Евала, і Авімаїла, і Шеву,23 і Офіра, і Хавілу, і Йовава, – усі вони сини Йоктанові.24 Сим, Арпахшад, Шелах,25 Евер, Пелеґ, Реу26 Серуґ, Нахор, Терах,27 Аврам, він же Авраам.28 Сини Авраамові: Ісаак та Ізмаїл.29 Ось їхні нащадки: первісток Ізмаїлів Невайот, і Кедар, і Адбеїл, і Мівсам.30 Мішма і Дума, Масса, Хадад, і Тема,31 Єтур, Нафіш і Кедема, – оце сини Ізмаїлові.32 Сини Кетури, Авраамової наложниці: Вона породила Зімрана і Йокшана, і Медана, і Мідіяна, і Їшбака, і Шуаха; А Йокшанові сини: Шева і Дедан.33 Сини Мідіянові: Ефа і Ефер, і Ханох, і Авіда, і Елдаа, – це всі сини Кетури. Сини Авраама та Ісаака.34 І породив Авраам Ісаака. Сини Ісаака: Ісав та Ізраїль.35 Сини Ісава: Еліфаз, Реуїл, і Єуш, і Йолам, і Кора.36 Сини Еліфаза: Теман і Омар, Цефі і Ґатам, Кеназ і Тімна, і Амалик.37 Сини Реуїла: Нахат, Зерах, Шамма і Мізза.38 А сини Сеїра: Лотан і Шовал, і Ців'он, і Ана, і Дішон, і Ецер, і Дішан,39 Сини Лотана: Хорі і Гомам, а сестра у Лотана – Тімна.40 Сини Шовала: Ал'ян і Манахад, і Евал, Шефі, і Онам. А сини Ців'онові: Айя і Ана.41 Сини Ани: Дішон. А сини Дішонові: Хамран і Ешбан, і Їтран, і Керан.42 Сини Ецерові: Білган і Зааван, Яакан. Сини Дішона: Уц та Аран.43 А це, власне, царі, які царювали на едомській землі, перед зацарюванням царя над синами Ізраїля: Бела, син Беорів, а ім'я його міста – Дінгава.44 І вмер Бела, і зацарював по ньому Йовав, Зерахів син із Боцри.45 І вмер Йовав, і зацарював по ньому Хушам, із краю теманитян.46 І вмер Хушам, і зацарював по ньому Гадад, Бедадів син, котрий завдав поразки медіянитянам на полі Моава; ім'я міста його: Авіт.47 І вмер Гадад, і зацарював по ньому Самла, з Масреки.48 І вмер Самла, і зацарював по ньому Саул, з Рехевот-Ганнагару.49 І вмер Саул, і зацарював по ньому Баал-Ханан, Ахборів син.50 І вмер Баал-Ханан, і зацарював по ньому Гадад; ім'я його міста – Раї, а ім'я дружини його – Мегетав'їл, донька Матреда, дочки Ме-Загавової.51 І вмер Гадад. І були старшини в Едома: старший Тімна, старший Ал'я, старший Єтет.52 Старший Оголівама, старший Ела, старший Пінон,53 Старший Кеназ; старший Теман, старший Мівцар.54 Старший Маґдіїл, старший Ірам, – оце старшини Едома.