1 Хронік 4

1 Сини Юдині: Перец, Хецрон і Кармі, і Хур, і Шовал.2 А Реая, син Шовалів, породив Яхата, а Яхат породив Ахумая та Лахада, – оце від них племена цор'атян.3 А оці сини Аві-Етамові: Їзреел і Їшма, і Їдбаш, а ім'я їхньої сестри Гаццелелпоні.4 А Пенуїл – батько Ґедора, а Езер – батько Хуші. Оце сини Хура, Єфремового первістка, від батька Віфлеєму.5 А в Ашхура, батька Текої, було дві дружини: Хел'а і Наара.6 І породила йому Наара Ахуззама і Хефера, і Темені, і Ахаштарі, – оце сини Наарині.7 А сини Хел'ині: Церет і Цохар, і Етнан.8 А Коц породив Анува і Гаццовеву, і племена Ахархела, сина Гарумового.9 А Ябец був поважніший від своїх братів, і мати його дала йому ім'я Ябец, кажучи: Я породила його з болю.10 І зголосився Ябец до Бога Ізраїля, кажучи: О, якби Ти благословив мене Твоїм благословенням, розширивши володіння мої, і рука Твоя була зі мною, оберігаючи [мене] від лиха, щоб я не страждав! І Бог послав [йому] все, чого він просив.11 А Келув, брат Шухи, породив Меріха, – він батько Ештона.12 А Ештон породив Бет-Рафу, і Пасеаха, і Техінну, батька міста Нахаша. Це мешканці Рехи.13 Сини Кеназа: Отніїл і Серая; а сини Отніїлові: Хатат і Меонотай.14 А Меонотай породив Офру, а Серая породив Яава, батька Ремісничої Долини, бо вони були ремісниками.15 А сини Калева, Єфуннеєвого сина: Іру, Ела та Наам. А Елин син – Кеназ.16 А сини Єгаллел'їлові: Зіф і Зіфа, Тір'я та Асар'їл.17 А сини Езри: Єтер і Меред, і Ефер, і Ялон. Оце сини Біт'ї, фараонової доньки, що взяв Меред; і вона зачала й породила Мір'яма, і Шаммая, і Їшбаха, батька Ештемої.18 І дружина його юдейка породила Ереда, батька Ґедору, і Хевера, батька Сохо, і Єкутіїла, батька Заноаха.19 А сини дружини Годійї, сестри Нахама, батька ґарм'янина Кеїли та маахатянина Ештемоа,20 А сини Симеонові: Амнон і Рінна, Бен-Ханан, і Тілон. А сини Їш'ї: Зохет і Бен-Зохет.21 Сини Шели, Юдиного сина: Ер, батько Лехи і Лада, батько Мареші, і родини, які виготовляли вісон, із дому Ашбеа.22 І Йокін і мешканці Козеви, і Йоаш; Сараф, що володіли Моавом, і Яшуві-Лехем. Але це події давні.23 Вони [були] гончарами, і споживали також із садків та городів; вони жили там у царя для його робіт.24 Сини Симеонові: Немуїл і Ямім, Ярів, Зерах, Саул,25 Його сини: Шаллум, його син – Мівсам, його син – Мішма.26 А сини Мішми: Хаммуїл – син його, а його син – Заккур, його син – Шім'ї.27 А в Шім'ї [було] шістнадцять синів та шестеро доньок, а брати його не мали багатьох синів, і увесь рід їхній не був такий численний, як рід синів Юдиних.28 Вони замешкали у Беер-Шеві, і в Моладі, і в Хацар-Шуалі,29 і в Білзі, і в Ецемі, і в Толаді,30 і в Бетуїлі, і в Хормі, і в Ціклаґу,31 і в Бет-Меркавоті, і в Хацар-Сусімі, і в Бет-Бір'ї, і в Шаараїмі, – оце їхні міста аж до зацарювання Давидового,32 Із осадами їхніми: Етам і Аїн, Ріммон, і Тохен, і Ашан, – п'ятеро міст.33 А всі їхні поселення, що навколо тих міст, аж до Баалу; це місця їхнього осідку та родоводи їхні.34 А Мешовав і Ямлех, і Йоша, син Амації,35 І Йоїл, і Єгу, син Йошів'ї, сина Сераї, сина Асіїлового,36 І Ел'йоенай, і Якова, і Шохая, і Асая, і Адіїл, і Єсіміїл, і Беная;37 І Зіза, син Шіф'ї, сина Аллона, сина Єдаї, сина Шімрі, сина Шемаї.38 Це ті, що [були] князями своїх племен, а дім батьків їхніх розділився на багато пагіння.39 І пішли вони до Мево-Ґедору, аж до східної сторони долини, аби пошукати пасовищ для своїх отар.40 І знайшли вони пасовисько рясне і щедре, і землю широкополу й мирну, бо до них замешкало там [лише] небагато хамитян.41 І пішли ці, записані на ймення за днів Єзекії, царя Юдиного, і винищили там кочівників і осілих, котрі там були, і винищили їх назавжди, бо там були пасовиська для отар їхніх.42 А з них, Симеонових синів, пішли до гори Сеїр п'ятсот чоловіків, а Палатія, і Неарія, і Рефая, і Уззіїл, сини Їш'ї, [були] на чолі їх.43 І вони понищили там останок урятованих амаликитян, і живуть там донині.