Буття 36

1 Ось потомство Ісава, він же Едом.2 Ісав узяв собі жінок з дочок Ханаану: Аду, дочку Елона, хеттита, Оголіваму, дочку Ани, сина Цівона, хіввія,3 і Басмат, дочку Ізмаїла, сестру Невайота.4 Ада ж породила Ісавові Еліфаза, а Басмат породила Реуела.5 Оголівама породила Єуша, Алама й Кораха. Це сини Ісава, які народилися в нього в Ханаан-краю.6 Та взяв Ісав своїх жінок, своїх синів, своїх дочок, усіх зо свого дому, своє майно, всю свою худобу й усі свої статки, що був їх придбав у Ханаан-краю, і пішов в інший, Сеїр-край, далеко від Якова, свого брата,7 бо майно їхнє було занадто велике, щоб сидіти разом, і край, в якому вони кочували, не міг їх виживити заради їхніх великих стад.8 І оселивсь Ісав на Сеїр-горах; Ісав - він же Едом.9 А це потомство Ісава, батька Едома, на Сеїр-узгір'ях.10 Імена синів Ісава: Еліфаз, син Ади, жінки Ісава; Реуел, син Басмати, жінки Ісава.11 Сини ж Еліфаза були: Теман, Омар, Цефо, Гатам та Кеназ.12 А Тімна була наложниця Еліфаза, Ісавового сина, і вродила Еліфазові Амалека. Це потомки Ади, жінки Ісава.13 А сини Реуела: Нахат, Зерах, Шамма й Мізза. Оце потомки Басмати, жінки Ісава.14 Це були сини Оголівами, Ісавової жінки, дочки Ани, сина Цівона. Вона породила Ісавові Суша, Ялама й Кораха.15 Ось старші синів Ісава. Сини Еліфаза, первістка Ісава: старший Теман, старший Омар, старший Цефо, старший Кеназ,16 старший Корах, старший Гатам, старший Амалек. Це старші Еліфаза в Едом-краю, це нащадки Ади.17 А це сини Реуела, сина Ісава: старший Нахат, старший Зерах, старший Шамма, старший Мізза. Це старші Реуела в Едом-краю, це нащадки Басмати, жінки Ісава.18 Оголівами ж сини, жінки Ісава, такі: старший Суш, старший Ялам, старший Корах. Це старші Оголівами, дочки Ани, жінки Ісава.19 Це нащадки Ісава й це їх старші. Це Едом.20 Ось сини Сеїра Хорія, мешканці краю: Лотан, Шовал, Цівон, Ана,21 Дішон, Ецер і Дішан. Це вожді хоріїв, синів Сеїра в Едом-краю.22 Сини ж Лотана були Хорі та Геман, а сестра Лотана була Тімна.23 А це сини Шовала: Алван, Монахат, Евал, Шефо й Онам.24 Сини ж Цівона оті: Айя і Ана; цей Ана, що знайшов гарячі джерела в пустарях, коли пас ослів Цівона, свого батька.25 А діти Ани були: Дішон і Оголівама, дочка Ани.26 Ось сини Дішона: Химдан, Ешбан, Ітран і Херан.27 Сини ж Ецера такі: Білган, Зааван і Акан.28 А сини Дішана: Уц і Аран.29 Це - є старші хоріїв: старший Лотан, старший Шовал, старший Цівон, старший Ана,30 старший Дішон, старший Ецер, старший Дішан. Це старійшини хоріїв, за родами, в Сеїр-краю.31 А ось царі, що царювали в Едом-краю, перше, ніж царював там цар Ізраїля.32 В Едомі царював Бела, син Беора; а його місто звалося Дінгава.33 Та помер Бела й замість нього царював Йовав, син Зераха, з Боцри.34 Умер же Йовав і замість нього царював Хушам, із краю теманіїв.35 Умер і Хушам і замість нього царював Гадад, син Бедада, який розбив мідіянів на полі Моава, а його місто було Авіт.36 І помер Гадад, замість нього ж царював Самла з Масреки.37 Помер і Самла й замість нього царював Саул з Реховоту, над Рікою.38 Умер Саул і замість нього царював Ваал-Ханан, син Ахбора.39 Помер і Ваал-Ханан і замість нього царював Гадад; його ж місто звалося Пау, а ім'я його жінки було Мегедавель, дочка Матреда, внучка Мезагава.40 Це імена старійшин Ісава, за їхніми родинами, за їхніми околицями, за їхніми назвиськами: старший Тімна, старший Алва, старший Єтет,41 старший Оголівама, старший Ела, старший Пінон,42 старший Кеназ, старший Теман, старший Мівцар,43 старший Магдіел, старший Ірам. Це едомські старші, по їхніх оселях, у займаному ними краї. Оце Ісав, батько Едому.