Езра 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ось сини провінції, які вийшли з полону, котрих Навуходоносор, цар вавилонський, полонив і забрав до Вавилону, і які повернулися до Єрусалиму та Юдеї, кожен до свого міста.2 Ті, що прийшли були із Зоровавелем, Ісусом, Неємією, Сераєю, Реелаєю, Мордехаєм, Білшаном, Міспаром, Біґваєм, Рехумом, Бааною. Число людей Ізраїлевого народу: 3 Синів Пар'ошових – дві тисячі сто сімдесят два,4 Синів Шефатіїних – триста сімдесят два;5 Синів Арахових – сімсот сімдесят п'ять;6 Синів Пахат-Моавових, із синів Ісусових [та] Йоавових – дві тисячі вісімсот дванадцять;7 Синів Еламових – тисяча двісті п'ятдесят чотири.8 Синів Заттуєвих – дев'ятсот сорок п'ять;9 Синів Заккеєвих – сімсот шістдесят;10 Синів Банієвих – шістсот сорок два;11 Синів Беваєвих – шістсот двадцять три.12 Синів Азгадових – тисяча двісті двадцять два.13 Синів Адонікамових – шістсот шістдесят шість.14 Синів Біґваєвих – дві тисячі п'ятдесят шість.15 Синів Адінових – чотириста п'ятдесят чотири;16 Синів Атерових, від Єзекії – дев'яносто вісім;17 Синів Бецаєвих – триста двадцять три.18 Синів Йориних – сто дванадцять,19 Синів Хашумових – двісті двадцять три.20 Синів Ґіббарових – дев'яносто п'ять.21 Синів Віфлеєму – сто двадцять три.22 Чоловіків із Нетофи – п'ятдесят шість,23 Чоловіків із Анатоту – сто двадцять вісім,24 Синів із Азмавету – сорок два,25 Синів із Кір'ят-Аріму, Кефіри та Беероту – сімсот сорок три,26 Синів із Рами та Ґеви – шістсот двадцять один.27 Чоловіків із Міхмасу – сто двадцять два.28 Чоловіків із Бет-Елу та Аю – двісті двадцять три;29 Синів із Нево – п'ятдесят два,30 Синів із Маґбішу – сто п'ятдесят шість.31 Синів з Еламу Другого – тисяча двісті п'ятдесят чотири,32 Синів з Харіму – триста двадцять.33 Синів з Лоду, Хадіду та Оно – сімсот двадцять п'ять,34 Синів з Єрихону – триста сорок п'ять.35 Синів із Сенаї – три тисячі шістсот тридцять.36 Священиків: синів Єдаєвих з Ісусового дому – дев'ятсот сімдесят три;37 Синів Іммерових – тисяча п'ятдесят два,38 Синів Пашхурових – тисяча двісті сорок сім.39 Синів Харімових – тисяча сімнадцять.40 Левитів: синів Ісусових і Кадміїлових, із синів Гадавії – сімдесят чотири.41 Співаків: синів Асафових – сто двадцять вісім.42 Синів брамників: синів Шаллумових, синів Атерових, синів Талмонових, синів Аккувових, синів Хатітиних, синів Шоваєвих, – усіх сто тридцять дев'ять.43 Храмових нетінеїв: синів Ціхіних, синів Хасуфіних, синів Таббаотових,44 Синів Керосових, синів Сіагіних, синів Падонових,45 Синів Леваниних, синів Хаґавиних, синів Аккувових,46 Синів Хаґавових, синів Самлаєвих, синів Хананових,47 Синів Ґідделових, синів Ґахарових, синів Реаїних,48 Синів Рецінових, синів Некодиних, синів Ґаззамових,49 Синів Уззиних, синів Пасеахових, синів Бесаєвих,50 Синів Асниних, синів Меунімових, синів Нефусімових,51 Синів Бакбукових, синів Хакуфиних, синів Хархурових,52 Синів Бацлутових, синів Мехідиних, синів Харшиних,53 Синів Баркосових, синів Сісриних, синів Темахових,54 Синів Незіхових, синів Хатіфиних;55 Синів Соломонових служників: синів Сотаєвих, синів Соферетових, синів Терудиних,56 Синів Яалиних, синів Дарконових, синів Ґідделових,57 Синів Шефатіїних, синів Хаттілових, синів Похерет-Гаццеваїмових, синів Амієвих, –58 Усього цих нетінеїв і синів служників Соломонових – триста дев'яносто два.59 А оце ті, що прийшли з Тел-Мелаху, з Тел-Харші, з Керуву, з Аддану та Іммеру, і не змогли засвідчити родоводів батьків своїх та свого походження – чи від Ізраїля вони;60 Синів Делаїних, синів Товійїних, синів Некодиних, – шістсот п'ятдесят два.61 І з синів священиків: сини Ховайїні, сини Коцові, сини Барзіллая, що взяв дружину з доньок ґілеадянина Барзіллая, і почав називатися їхнім йменням.62 Вони шукали запису про свій родовід, але не знайшли, [а тому] за це змішання їх вилучили із священства.63 І намісник сказав їм, щоб вони не їли найсвятішого у Святому Святих, аж доки не стане священик з Урімом і Туммімом.64 Усе зібрання разом [складалося] із сорока двох тисяч трьохсот шістдесяти [душ].65 Крім служників їхніх і служниць їхніх, котрих [було] сім тисяч триста тридцять сім; і біля них співаків і співачок – двісті.66 Коней у них сімсот тридцять шість; мулів у них двісті сорок п'ять;67 Верблюдів у них чотириста тридцять п'ять; віслюків шість тисяч сімсот двадцять.68 [Декотрі] із старшин родів, прийшовши до Господнього дому, що в Єрусалимі, доброчинно давали пожертву на дім Божий, щоб відбудувати його на місці його.69 За своєю спроможністю вони дали до скарбниці на [виконання] робіт шістдесят одну тисячу драхм золота, а срібла – п'ять тисяч мін, і сто священичих шатів.70 І замешкали священики, і левити, і народ, і співаки, і брамники, і нетінеї по своїх містах, і увесь Ізраїль по своїх містах.