1 Хронік 7

1 Сини Іссахарові: Тола, і Пуа, Яшув і Шімрон, – четверо.2 А Толині сини: Уззі і Рефая, і Єріїл, і Яхмай, і Ївсам, і Самуїл – старшини батьківських домів Толи, хоробрі вояки своїх родів. Число їх за Давидових днів – двадцять дві тисячі і шість сотень.3 А сини Уззі: Їзрахія. А сини Їзрахії: Михаїл, і Овадія, і Йоїл, Їшшійя, – п'ятеро. Всі вони старшини.4 У них, за родами їхніми, за поколіннями їхніми, було вишколеного війська до бою – тридцять шість тисяч; бо в них було багато дружин і синів.5 А братів їхніх, по всіх Іссахарових родах, хоробрих вояків, було вісімдесят сім тисяч, – усі вони внесені до списків родів.6 У Веніямина: Бела, і Бекер, і Єдіяїл, – троє.7 Сини Бели: Ецбон, і Уззі, і Уззіїл, і Єрімот, і Ірі, – п'ятеро старшин поколінь, люди войовничі. У списках родів записано їх двадцять дві тисячі тридцять чотири.8 Сини Бехерові: Земіра і Йоаш, і Еліезер, і Ел'йоенай, і Омрі, і Єремот, і Авійя, і Анатот, і Алемет, – усе це Бехерові сини.9 У родоводах їхніх, за їхніми нащадками, старшинами дому їхніх батьків, хоробрих вояків, – двадцять тисяч двісті.10 Син Єдіяїла: Білган, а сини Білганові: Єуш, Веніямин, і Егуд, і Кенаана, і Зетан, і Таршіш, і Ахішахар.11 Усі ці Єдіяїлові сини були старшинами поколінь, люди войовничі; сімнадцять тисяч двісті, було тих, що виходили на війну.12 І Шуппім, і Хуппім, сини Іра, і Хушім, син Ахера.13 Сини Нефталимові: Яхціїл, і Ґуні, і Єцер, і Шаллум, – сини Білги.14 Сини Манасіїні: Асріїл, якого породила наложниця його арамійка; вона породила й Махіра, Ґілеадового батька.15 Махір узяв за дружину сестру Хуппіма і Шуппіма, – а ім'я сестри їхньої Мааха, а ім'я другому – Целофхад. У Целофхада були [тільки] доньки.16 І породила Мааха, дружина Махірова, сина і назвала ім'я йому – Переш, а ім'я братові його: Шареш. А сини його – Улам і Рекем.17 Син Уламів: Бедан. Ось сини Ґілеада, сина Махіра, сина Манасіїного.18 А сестра його Молехет породила Ішгода, і Авіезера, і Махлу.19 А сини Шеміди були: Ахіян, і Шехем, і Лікхі, і Аніям.20 А сини Єфремові: Шутелах, і Веред, син його, і син його Тахат, і син його Ел'ада, і син його Тахат.21 І син його Завад, і син його Шутелах, і Езер, і Елад. І повбивали їх люди Ґату, народжені в Краю, бо вони зійшли були забрати їхні череди.22 І був у жалобі їхній батько Єфрем численні дні, а брати його приходили його потішити.23 Потім він увійшов до дружини своєї, і вона зачала і породила сина, і він назвав йому ім'я: Берія, бо лихо запопало його дім.24 І донька у нього [була] – Шеера. Вона збудувала Бет-Хорон нижній і горішній, і Уззен-Шееру.25 І син його Рефах, і Решеф, і син його Телах, і син його Тахан.26 Син його Ладан, син його Аммігуд, син його Елішама,27 Син його Нон, син його Ісус.28 Володіння їхні і місцями замешкання їхнього [були]: Бет-Ел, і належні йому міста, а на схід – Нааран, а на захід – Ґезер і належні йому міста, і Сихем та належні йому міста, аж до Айї та належних йому міст.29 А в руках Манасіїних: Бет-Шеан, та належні йому міста, Танах і належні йому міста, Меґіддо та належні йому міста; Дор та належні йому міста, – у них замешкали сини Йосипа, Ізраїлевого сина.30 Сини Асирові: Їмна, Їшва, і Їшві, і Берія, та сестра їхня Серах.31 Сини Беріїні: Хевер, і Малкіїл, – він батько Бірзаіта.32 А Хевер породив Яфлета, і Шомера, і Хотама, і сестру їхню Шую.33 Сини Яфлетові: Пасах, і Бімхал, і Ашват, – оце сини Яфлетові.34 А сини Шемерові: Ахі і Рогаґґа, Яхебба і Арам.35 Сини Гелема, його брата: Цофах, і Їмна, і Шелеш, і Амал.36 Сини Цофахові: Суах, і Харнефер, і Шуал, і Бері, і Їмра.37 Бецер і Год, і Шамма, і Шілша, і Їтран, і Беера.38 Сини Єтерові: Єфунне, і Піспа, і Ара.39 Сини Улли: Арах і Ханніїл, і Ріція.40 Усе це Асирові сини, старшини батьківських домів, вибрані лицарі вояки, старшини над старшинами. А в книгах родоводів війська було для війни, за підрахунками, двадцять шість тисяч чоловіків.