1 Хронік 8

1 Веніямин породив Белу, первістка свого, другого Ашбелу, і третього – Ахраха,2 Четвертого – Наху, і п'ятого – Рафу.3 Синами Бели були: Аддар і Ґера, і Авігуд,4 Авішуя, Нааман, Ахоах,5 Ґера, Шефуфан, і Хурам.6 А оце сини Ехудові: вони були старшинами дому батьків, мешканців Ґеви, яких переселили до Манахату: 7 Нааман, Ахійя, і Ґера – він їх переселив, і породив Уззу, та Ахіхуда;8 А Шахараїм породив дітей на моавському полі потому, як він відпустив од [себе] своїх дружин Хушім і Баару.9 І породив він від Ходеш, своєї дружини: Йовава, Цівію, Мешу, і Малкама.10 І Єуц, Сохію, і Мірму, – це сини його, старшини батьківських домів.11 А від Хушім він породив Авітува і Елпаала.12 А сини Елпаалові: Евер, Міш'ам, і Шемер, – він збудував Оно і Лод та належні йому міста.13 А Берія і Шема, – вони старшини дому батьків, мешканців Айялону; вони прогнали мешканців Ґату.14 А Ахйо, Шашак і Єремот,15 і Зевадія, і Арад, і Адер,16 і Михаїл, і Їшпа, і Йоха, – сини Берії.17 А Зевадія, і Мешуллам, і Хізкі, і Хевер.18 І Їшмерай, і Їзлія, і Йовав – сини Елпаалові.19 А Яким і Зіхрі, і Завді,20 І Еліенай, Ціллетай, і Еліїл,21 І Адая, Берая, і Шімрат, – сини Шімеієві.22 А Їшпан, Евер, і Еліїл,23 І Авдон, Зіхрі, і Ханан,24 І Хананія, Елам, і Антотійя,25 І Їфдея, і Пенуїл, – сини Шашакові.26 А Шамшерай, Шехарія і Аталія,27 І Яарешія, Елійя і Зіхрі, – сини Єрохамові,28 Оце старшини дому батьків за їхніми нащадками, старшини, котрі сиділи в Єрусалимі.29 А в Ґів'оні сиділи: батько Ґів'ону, а ім'я його дружини – Мааха,30 І первісток, син його Авдон і Цур, і Кіш, і Баал, і Надав,31 І Ґедор, і Ахйо, і Зехер.32 А Міклот породив Шім'у. І вони також сиділи в Єрусалимі, при братах своїх, зі своїми братами.33 А Нер породив Кіша. А Кіш породив Саула, а Саул породив Йонатана, і Малкі-Шуя, і Авінадава, і Ешбаала.34 А син Йонатанів – Мерів-Баал, а Мерів- Баал породив Міху.35 А сини Міхи: Пітон і Мелех, і Тареа, і Ахаз.36 А Ахаз породив Егоадду, а Єгоадда породив Алемета і Азмавета, і Зімрі; а Зімрі породив Моцу.37 А Моца породив Бін'ю, його син – Рафа, його син – Ел'аса, його син – Ацел.38 А в Ацела було шестеро синів, а оце їхні ймення: Азрікам, Бохеру, і Ізмаїл, і Шеар'я, і Овадія, і Ханан, – усі вони сини Ацелові.39 А сини Ешека, брата його: первісток його Улам, другий – Єуш, третій – Еліфелет.40 А Уламові сини були мужні, хоробрі вояки, які натягали луки, і мали багато синів, та онуків, – сто п'ятдесят. Усі вони з Веніяминових синів.