Неемія 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Коли мура добудували, і я навісив двері, і настановлені були на своє служіння брамники, і співаки, і левити,2 Тоді я сказав братові моєму Ханані і старшині Єрусалимської фортеці Хананію, бо він був чоловіком правдивим, і Бога боявся більше, аніж інші.3 І я сказав їм: Нехай не відчиняються брами Єрусалимські, аж доки не пригріє сонце, і доки вони стоять, нехай замикають і зачиняють брами. І поставив я сторожу із мешканців Єрусалиму, кожного дня на його сторожу, і кожного навпроти дому його.4 Але місто було значне і просторе, а народу в ньому було небагато і будинки залишалися в руїнах.5 І поклав мені Бог мій на серце зібрати вельможних і старшин та народ, щоб учинити перепис. І знайшов я родовідний перепис тих, котрі спочатку прийшли, і в нім написано: 6 Ось мешканці країни, котрі вирушили з полону, бранці, що за наказом Навуходоносора, царя вавилонського, були у вигнанні, а відтак повернулися до Єрусалиму та Юдеї, кожний до свого міста;7 Ті, котрі пішли із Зоровавелем, Ісусом, Неємією, Азарією, Раамією, Нахаманієм, Мордехаєм, Білшаном, Місперетом, Біґваєм, Нехумом, Бааною. Число людей народу Ізраїлевого: 8 Синів Пар'ошових – дві тисячі сто сімдесят два;9 Синів Шеватіїних – триста сімдесят два;10 Синів Арахових – шістсот п'ятдесят два,11 Синів Пахат-Моавових, із синів Ісусових та Йоавових – дві тисячі вісімсот вісімнадцять.12 Синів Еламових – тисяча двісті п'ятдесят чотири,13 Синів Заттуєвих – вісімсот сорок п'ять.14 Синів Заккаєвих – сімсот шістдесят.15 Синів Біннуєвих – шістсот сорок вісім.16 Синів Беваєвих – шістсот двадцять вісім.17 Синів Азгадових – дві тисячі триста двадцять два.18 Синів Адонікамових – шістсот шістдесят сім.19 Синів Біґваєвих – дві тисячі шістдесят сім.20 Синів Адінових – шістсот п'ятдесят п'ять.21 Синів Атерових – з синів Хізкійїних – дев'яносто вісім.22 Синів Хашумових – триста двадцять вісім.23 Синів Бецаєвих – триста двадцять чотири.24 Синів Харіфових – сто дванадцять.25 Уроджденців Ґів'ону – дев'яносто п'ять.26 Мешканців із Віфлеєму та Нетофи – сто вісімдесят вісім.27 Мешканців із Анатоту – сто двадцять вісім.28 Мешканців із Бет-Азмавету – сорок два.29 Мешканців із Кір'ят-Єаріму, Кефіри та Беероту – сімсот сорок три.30 Мешканців з Рами та Ґави – шістсот двадцять один.31 Мешканців з Міхмасу – сто двадцять два.32 Мешканців з Бет-Елу та Аю, – сто двадцять три.33 Мешканців з Нево другого – п'ятдесят два.34 Синів Еламу Другого – тисяча двісті п'ятдесят чотири.35 Синів Харіму – триста двадцять.36 Уродженців з Єрихону – триста сорок п'ять.37 Уродженців з Лоду і Хадіду й Оно – сімсот двадцять один.38 Уродженців із Сенаї – три тисячі дев'ятсот тридцять.39 Священиків, синів Єдаїних з Ісусового дому – дев'ятсот сімдесят три.40 Синів Іммерових – тисяча п'ятдесят два.41 Синів Пашхурових – тисяча двісті сорок сім.42 Синів Харімових – тисяча сімнадцять.43 Левитів, синів Ісусових із Кадміїлового дому, з Годавіїних синів – сімдесят чотири.44 Співаків, синів Асафових – сто сорок вісім.45 Брамників, синів Шаллумових, синів Атерових, синів Талмонових, синів Аккувових, синів Хатітиних, синів Шоваєвих – сто тридцять вісім.46 Храмових нетінеїв – сини Ціхині, сини Хасуфині, сини Таббаотові,47 Сини Керосові, сини Сіїні, сини Падонові,48 Сини Левана, сини Хагави, сини Салмаєві.49 Сини Хананові, сини Ґідделові, сини Ґахарові;50 Сини Реаїні, сини Рецінові, сини Некодині;51 Сини Ґаззамові, сини Уззині, сини Пасеахові,52 Сини Бесаєві, сини Меунімові, сини Нефішесінові,53 Сини Бакбутові, сини Хакуфині, сини Хархурові,54 Сини Бацлітові, сини Мехидині, сини Харшині,55 Сини Баркосові, сини Сісерині, сини Темахові,56 Сини Неціяхові, сини Хатіфині,57 Сини рабів Соломонових; сини Сотаєві, сини Соферетові, сини Перідині.58 Сини Яалині, сини Дарконові, сини Гідделові;59 Сини Шефатіїні, сини Хаттілові, сини Похерет-Гаццеваїмові, сини Амонові;60 Усіх цих храмових підданців та синів Соломонових рабів – триста дев'яносто два.61 А оце ті, що прийшли з Тел-Мелаху, з Тел-Харші, Керуву, Аддану та Іммеру, і не могли довести родоводу батьків своїх та свого насіння, і чи з Ізраїля вони.62 Синів Делаїних, синів Товіїних, синів Некодиних – шістсот сорок два.63 А також із священиків: сини Ховаїні, сини Коцові, сини Барзіллая, що взяв дружину із доньок Ґілеадянина Барзіллая, і почав зватися їхнім ім'ям.64 Вони шукали родовідного запису свого родоводу, але не знайшли, а тому за це змішання вилучені із священства.65 І Тиршата сказав їм, щоб вони не їли із Святого Святих, аж доки не стане священик з Урімом та Туммімом.66 А всього в цій громаді було сорок дві тисячі триста шістдесят чоловіків,67 Окрім їхніх служників та їхніх служниць, котрих було сім тисяч триста тридцять сім; а при них співаків і співачок – двісті сорок п'ять.68 Коней у них було сімсот тридцять шість, їхніх мулів двісті сорок п'ять.69 Верблюдів чотириста тридцять п'ять, віслюків шість тисяч сімсот двадцять.70 Деякі старшини батьківських родів зробили внески на виконання робіт. Тиршата віддав до скарбниці золотом тисячу драхм, п'ятдесят кропильниць, п'ятсот тридцять священицьких шат.71 І деякі із старшин батьківських родів віддали до скарбниці на виконання робіт двадцять тисяч драхм золота, і дві тисячі двісті мін срібла.72 Інші з народу дали двадцять тисяч драхм золота, і дві тисячі мін срібла, і шістдесят сім священицьких шат.73 І почали жити священики і левити, і брамники, і співаки, і народ, і храмові нетінеї, і увесь Ізраїль у містах своїх.