Числа 3

1 Ось родовід Аарона і Мойсея, коли говорив Господь Мойсеєві на горі Сінай;2 І ось ймення синів Аарона: первісток Надав, Авігу, Елеазар, і Ітамар.3 Це ймення синів Аарона, священиків, помазаних, котрих він освятив, щоб священнодіяли.4 Але Надав та Авігу померли перед лицем Господа, коли вони принесли чужий вогонь перед лицем Господа в пустелі Сінайській, а дітей у них не було; і були священиками Елеазар та Ітамар при Аароні, батькові своєму.5 І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: 6 Приведи коліно Левієве, і постав його перед Аароном священиком, щоб вони служили йому.7 І нехай вони будуть на сторожі за нього, і на сторожі за всю громаду при скинії зібрання, аби провадити служіння при скинії.8 І нехай зберігають усі речі скинії зібрання, і будуть на сторожі за синів Ізраїля, аби провадити служіння при скинії.9 Віддай левитів Ааронові і синам його [у розпорядження]; нехай будуть вони віддані йому із синів Ізраїля.10 І Ааронові, і синам його доручи, щоб вони берегли священицьку посаду свою, а якщо приступить хтось сторонній, то скараний буде на смерть.11 І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: 12 Ось, Я узяв левитів із синів Ізраїля замість усіх первістків, народжуваних із синів Ізраїля. Левити мусять бути Моїми.13 Бо всі первістки – Мої; того дня, коли уразив Я всіх первістків на землі єгипетській, освятив Я Собі усіх первістків Ізраїля від чоловіка до скотини, вони мають бути Моїми. Я Господь.14 І сказав Господь Мойсеєві в пустелі Сінайській, говорячи: 15 Перелічи синів Левієвих за родинами їхніми, за родами їхніми, усіх чоловічої статі від одного місяця і вище перелічи.16 І підрахував їх Мойсей за словом Господнім, як велено.17 І ось, сини Левієві за йменнями їхніми: Ґершон, Кегат, Мерарі,18 І ось ймення синів Ґершона за родами їхніми: Лівні і Шім'ї.19 І сини Кегата за родами їхніми: Амрам і Їцгар, Хеврон і Уззіїл.20 І сини Мерарі за родами їхніми: Махлі і Муші. Ось роди Левієві за родинами їхніми.21 Від Ґершона рід Лівні і рід Шім'ї: це роди Ґершонові.22 Порахованих було всіх чоловічої статі, – від одного місяця і вище, сім тисяч п'ятсот.23 Роди Ґершонові мають ставати станом позаду скинії на захід.24 Старшиною покоління синів Ґершонових буде Ел'ясаф син Лаїлів.25 Охороні синів Ґершонових у скинії зібрання доручається скинія і її покриття, і запона входу до скинії зібрання.26 І запони двору і запони входу до двору, котрий довкола скинії та жертовника, і мотузки її, з усіма їхніми знаряддями.27 Від Кегата, рід Амрама та рід Їцгара, і рід Хеврона, і рід Уззіїла: це – роди Кегата.28 За підрахунками, число чоловічої статі, від одного місяця і вище, вісім тисяч шістсот, котрі охороняли святиню.29 Роди синів Кегатових мусять ставити стан свій на південному боці скинії.30 А старшиною покоління родів Кегатових буде Еліцафан, син Уззіїла.31 Під охороною у них Ковчег, стіл, світильник, жертовники, священний посуд, котрий використовується при служінні, і запона з усіма знаряддями її.32 Старшим над старшинами левитів буде Елеазар, син Аарона священика; під його наглядом ті, котрим довірили охорону святині.33 Від Мерарі рід Махлі і рід Муші: це роди Мерарієві.34 За підрахунками число чоловічої статі, від одного місяця і вище – шість тисяч двісті.35 Старшиною покоління родів Мерарі був Цуріїл, син Авіхаїла; вони мусять ставити шатра свої на північному боці скинії.36 Охороні синів Мерарі доручаються бруси скинії та жердини, і стовпи її, і підніжжя її, і всі речі її, з усім начинням її.37 І стовпи подвір'я зусібіч, і підніжжя їхні, і паколи їхні, і мотузки їхні.38 А попереду скинії, на схід перед скинією зібрання, повинні ставити шатра Мойсей та Аарон і сини його, котрим доручено охорону святині за синів Ізраїля; а якщо підступить хтось сторонній, то скараний буде на смерть.39 Усіх порахованих левитів, котрих порахував Мойсей та Аарон за велінням Господнім, за родами їхніми, усіх чоловічої статі, від одного місяця і вище, двадцять дві тисячі.40 І сказав Господь Мойсеєві: полічи всіх первістків чоловічої статі із синів Ізраїля, від одного місяця і вище, і перелічи їх кожного на ім'я.41 І візьми левитів для Мене, Я Господь, – замість усіх первістків із синів Ізраїля, а скотину левитів замість усієї першовродженої скотини синів Ізраїля.42 І порахував Мойсей, як звелів йому Господь, усіх первістків із синів Ізраїля.43 І було всіх первістків чоловічої статі, за числом імен, від одного місяця і вище, двадцять дві тисячі двісті сімдесят три.44 І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: 45 Візьми левитів замість усіх первістків із синів Ізраїля, і скотину левитів замість скотини їхньої, нехай левити будуть Моїми. Я Господь.46 А у викуп двохсот сімдесяти трьох, котрі зайві супроти [числа] левитів, із первістків Ізраїльських47 Візьми по п'ять шеклів за чоловіка, за шеклем священним візьми, двадцять гер у шеклі,48 І віддай срібло це Ааронові і синам його, на викуп за зайвих щодо [числа] їхнього.49 І узяв Мойсей срібло викупу за зайвих щодо [числа] замінених левитами.50 Від первістків Ізраїля узяв срібла тисячу триста шістдесят п'ять [шеклів], за шеклем священним.51 І віддав Мойсей срібло викупу Ааронові і синам його за словом Господнім, як заповідав Господь Мойсеєві.