Буття 36

1 Це ж роди Ісава (він є Едом): 2 Ісав же взяв собі жінок з дочок хананейських Аду дочку Елона хеттея і Олівему дочку Ани сина Севеґона евейця3 і Васеммат дочку Ізмаїла сестру Навеота.4 Породила ж Ада Ісаву Еліфаза і Васеммат породила Раґуіла,5 і Олівема породила Єуса і Єґлома і Корея. Це сини Ісава, що народилися йому в ханаанській землі.6 Взяв же Ісав своїх жінок, і синів, і дочок, і всі тіла свого дому, і ввесь маєток, і ввесь скот, і все, що придбав, і все, що зробив в ханаанській землі, і пішов з ханаанської землі від лиця свого брата Якова.7 Бо їхній маєток був завеликий, щоб жили разом, і не могла земля, де вони перебували, помістити їх, через численність їхнього маєтку.8 Поселився же Ісав в горі Сиір (він є Ісав Едом).9 Це ж роди Ісава батька Едома в горі Сиір,10 і це імена синів Ісава. Еліфаз син Ади жінки Ісава, і Раґуїл син Васеммати жінки Ісава.11 Були ж сини Еліфаза: Теман, Омар, Софар, Готом і Кенез.12 Тамна ж була наложниця Еліфаза сина Ісава, і породила Еліфазові Амалика. Це сини Ади жінки Ісава.13 Це ж сини Раґуїла: Нахот, Заре Соме і Мозе; це були сини Васеммат жінки Ісава.14 Це ж були сини Олівеми дочки Ани сина Севеґона, жінки Ісава: породила же Ісаву Єуса і Єґлома і Корея.15 Це старшини сини Ісава, сини Еліфаза первородного Ісава: старшина Теман, старшина Омар, старшина Софар, старшина Кенез,16 старшина Коре, старшина Ґотом, старшина Амалик. Це старшини Еліфаза в ідумейській землі. Це сини Ади.17 І це сини Раґуїла сина Ісава: старшина Нахот, старшина Заре, старшина Соме, старшина Мозе. Це старшини Раґуїла в землі Едом. Це сини Васеммати жінки Ісава.18 Це ж сини Олівеми жінки Ісава: старшина Єус, старшина Єґлом, старшина Коре. Це старшини Олівеми.19 Це сини Ісава, і це їхні старшини. Це сини Едома.20 Це ж сини Сиіра Хоррея, що жив на землі: Лотан, Совал, Севеґон, Ана21 і Дисон і Асар і Рісон; це старшини Хоррея сина Сиіра в едомській землі.22 Були ж сини Лотана: Хоррі і Еман; сестра ж Лотана Тамна.23 Це ж сини Совала: Ґолон і Манахат і Ґевил, Соф і Онам.24 І це сини Севеґона: Ає і Онан. Це є Онас, що знайшов Яміна в пустині, бо пас воли свого батька Севеґона.25 Це ж сини Ани: Дисон і Олівема дочка Ани.26 Це ж сини Дисона: Амада і Асван і Єтран і Харран.27 Це ж сини Асара: Валаан і Зукам і Йоикам і Укан.28 же Це сини Рісона: Ос і Арам.29 Це старшини Хоррі: старшина Лотан, старшина Совал, старшина Севеґон, старшина Ана,30 старшина Дисон, старшина Асар, старшина Рісон. Це старшини Хоррі в їх володіннях в землі Едом.31 І це царі, що царювали в Едомі раніше ніж царював цар в Ізраїлі.32 І царював в Едомі Валак син Веора, й імя його міста Деннава.33 Помер же Вала і зацарював замість нього Йовав син Зари з Восорри.34 Помер же Йовав, і зацарював замість нього Асом з землі Теманів.35 Помер же Асом, і зацарював замість нього Адад син Варада, що вибив Мадіама в долині Моав, й імя його міста Ґеттем.36 Помер же Адад, і зацарював замість нього Самала з Масекки.37 Помер же Самала, і зацарював замість нього Саул з Роовот, що при ріці.38 Помер же Саул, і зацарював замість нього Валаеннон син Аховора.39 Помер же Валаеннон син Аховора, і зацарював замість нього Адад син Варада, й імя його міста Фоґор, імя же його жінки Метевеїл дочка Матрета сина Мезоова.40 Це імена старшин Ісава в їх племенах за їх місцями, в їхніх околицях і в їхніх народах. Старшина Тамна, старшина Ґола, старшина Єтер,41 старшина Олівемас, старшина Ілас, старшина Фінон,42 старшина Кенез, старшина Теман, старшина Мазар,43 старшина Меґедіїл, старшина Зофоїн. Це старшини Едома в володіннях в землі своєї посілості. Це Ісав батько Едома.