1 Хронік 7

1 Сини Іссахара: Тола, Пуа, Яшув та Шімрон - четверо.2 Сини Толи: Уззі, Рефая, Єрієл, Яхмай, Ївсам та Самуїл, голови батьківських родин Толи, хоробрі вояки в своїх родах. Числом було їх за часів Давида 22 600.3 Син Уззі: Ізрахія. Сини ж Ізрахії: Михаїл, Овдія, Йоіл, Їшія. Всі вони 5 були головами.4 В них було за їхніми родовідними списками, за їхніми батьківськими домами, готового до бою війська 36 000, бо в них було багато жінок та синів.5 Отже, їхніх братів, за всіма родинами Іссахара, хоробрих вояків, занесених у родовідні списки, було всього 87 000.6 А й у Веніямина було троє синів: Бела, Бехер та Єдіаел.7 Сини Бели: Ецбон, Уззі, Узієл, Єрімот та Ірі - 5, голови своїх батьківських домів, хоробрі вояки. В їхніх родовідних списках 22 034 було внесено їх.8 Сини Бехера: Зміра, Йоас, Еліезер, Еліоенай, Омрі, Єрімот, Авія, Анатот та Алемет: усі вони сини Бехера.9 В їхніх родовідних списках, за їхніми родами, за головами їхніх батьківських домів було 20 200 хоробрих вояків.10 Син Єдіаела: Білган. Сини ж Білгана: Єуш, Веніямин, Єгуд, Ханаана, Зетан, Таршіш і Ахішахар.11 Усі ці були сини Єдіаела, за головами батьківських домів, хоробрі вояки, - 17 200, готові виступити військом до бою.12 І Шуппім і Хуппім, сини Іра. А Хушім син, Ахера.13 Сини Нафталі: Яхціел, Гуні, Єцер, Шаллум; це сини Білги.14 Сини Манассії: Асрієл, що його породила наложниця арамійка; вона ж породила й Махіра, батька Гілеада.15 Гілеад узяв жінку для Хуппіма й для Шуппіма, а жінка його звалась Мааха, сестра ж його була на ім'я Гаммолехет, а брат - Целофхад. У Целофхада були дочки.16 Мааха, жінка Гілеада, породила сина й дала йому ім'я Переш, а ім'я братові його Шереш. Сини його: Улам та Рекем.17 Сини Улама: Бедан. Оце сини Гілеада, сина Махіра, сина Манассії.18 Сестра його Гаммолехет породила Ішгода, Авієзера та Махлу.19 Сини Шеміди були: Ахіян, Шехем, Лікхі та Аніям.20 Сини Ефраїма: Шутелах, Беред його син, Тахат його син, Елада його син, Тахат його син,21 Завад його син, Шутелах його син, Езер та Елад, що їх убили люди з Гату, які народились у цьому краї, бо ті зійшли були, щоб забрати в них череди.22 Батько їхній Ефраїм довго сумував за ними, і брати його прийшли його розважати.23 Потім увійшов до своєї жінки, і вона зачала й породила сина, а він дав йому ім'я Верія, бо нещастя спало на його господу.24 Була ж у нього дочка Шеера. Вона збудувала Бет-Хорон нижчий та вищий та Узен-Шееру.25 Рефах його син, Решеф і Телах його син, Тахан його син,26 Ладан його син, Аммігуд його син, Елішама його син,27 Нун його син, Ісус його син.28 Посілості їхні та оселі були: Бетел і залежні від нього міста, а на схід - Нааран, на захід -Гезер і залежні від нього міста, і Сихем і залежні від нього міста до Айі і залежних від нього міст.29 У руках синів Манассії були: Бет-Шеан і залежні від нього міста, Таанах і залежні від нього міста, Мегідо й залежні від нього міста, Дор і залежні від нього міста. У них жили сини Йосифа, сина Ізраїля.30 Сини ж Ашера: Їмна, Їшва, Їшві, Верія та сестра їхня Серах.31 Сини Верії: Хевер та Малкієл; цей був батько Берзаїта.32 Хевер породив Яфлета, Шомера, Хотама та сестру їхню Шуа.33 Сини Яфлета: Пасах, Бімгал та Ашват. Це сини Яфлета.34 Сини Шемера, його брата: Рогега, Хувва та Арам.35 Сини Хотама його брата: Цофах, Їмна, Шелеш та Амал.36 Сини Цофаха: Суах, Харнефер, Шуал, Бері, Їмра,37 Бецер, Год, Шамма, Шілша, Ітран та Беера.38 Сини Єтера: Єфунне, Піспа та Ара.39 Сини Улли: Арах, Ханієл та Ріція.40 Усі ці сини Ашера, голови батьківських домів, добірні люди, хоробрі вояки, старші. Вони були внесені у військові списки, для війни, числом 26 000 чоловік.