1 Хронік 7

1 Сини Іссахарові: Тола (Тоса), Пуа, Яшув (Йов) та Симрон - четверо.2 Сини Толині: Уззій, Рефаїя, Ериїл, Яхмай, Івсам та Самуїл, найзначнїйші в Толиних родинах, люде войовничі в своїх поколїннях; лїку їм за часів Давидових було двайцять дві тисячі й шістьсот.3 Син в Уззія: Ізрахія; а сини в Ізрахії: Михаїл, Овадія, Йоїль та Ішщія, - пятеро. Усї вони найзначнїйші.4 У їх, по їх родах, по їх поколїннях, було готового до бою війська трийцять шість тисяч; бо в їх було багато жінок та синів.5 А в їх братів, по усїх Іссахарових поколїннях, було людей войовничих вісїмдесять сїм тисяч, записаних в родоводні записи.6 У Бенямина: Бела, Бехер та Едияїл, - троє.7 Сини Белині: Езбон, Уззій, Уззиїл, Еримот та Ірі, - пятеро, голови над поколїннями, люде войовничі. В родовідних записах записано їх двайцять дві тисячі трийцять чотири.8 Сини Бехерові: Земира, Йоаш, Елиєзер, Елїоєнай, Омрі, Іремот, Авія, Анатот та Алемет: усї вони сини Бехерові.9 В родовідних записах записано їх по їх родах, по старшинах поколїнь, людей до війни спосібних - двайцять тисяч і двістї.10 Син в Едияїла: Билган. Сини Билганові: Еус, Бенямин, Егуд, Хенаана, Зетан, Тарсис та Ахишарах.11 Усї цї Едияїлові сини були головами в поколїннях, люде хоробрі, - сїмнайцять тисяч і двістї було виступаючих на війну.12 І Супим і Хупим, Ірові сини: Хушим син Ахерів;13 Сини Нефталїєві: Яхзеєль, Гунїй, Езер та Силлем, дїти Валлині (Білжині).14 Сини Манассієві: Асриїл, що його породила його наложниця Арамеянка; вона ж породила й Махира, Галаадового батька.15 Махир взяв за жінку сестру Хупимову та Супимову, - сестра їх звалась Мааха; середущий був на ймя Салпаад. У Салпаада були самі дочки.16 Мааха, Махирова жінка, породила сина й дала йому ймя Кереш, а його братові ймення Шереш. Сини його: Улам та Рекем.17 Син Уламів: Бедан. Оце сини в Галаада, сина Махирового, Манассіїного сина.18 Сестра його Молехета породила Ішгода, Авієзера та Махлу.19 Сини в Семиди були: Ахіян, Шехем, Ликхі та Анїям.20 Сини Ефраїмові: Шутелах та Беред, його син, та Тахат, його син, та Елеяда, його син, та Тахат, син того ж;21 Та Завад, його син, та Шутелах, його син та Езер та Елеяд. І вбили їх осадники Гета, тубольцї того краю за те, що вони напали були, щоб загарбати їх череди.22 І плакав за ними Ефраїм, їх батько, багато днїв, і приходили його брати розважати його.23 Потім ввійшов він до своєї жінки, й вона завагонїла та й породила сина, а він дав йому ймення: Берія, бо нещастє спало на господу його.24 І була в його дочка Шеера. Вона відбудувала Бет-Орон низший і висший та Уззен-Шееру.25 І Рефай, його син, і Решеф, і Телах, його син, і Тахан, його син,26 Лаєдан, його син, Амміуд, його син, Елишама, його син,27 Нон, його син, Ісус, його син.28 Держави їх та місця проживання їх були: Бетель і залежні від його міста: на схід Нааран, на захід Гезер та залежні від його міста; Сихем та залежні від його міста до Гази й залежних від неї міст.29 А побіч Манассіїних дїтей: Бет-Сан і залежні від його міста; Танаах і залежні від його міста; Мегиддо й залежні від його міста; Дор і залежні від його міста. У них жили сини Йосифа, Ізрайлевого сина.30 Сини Ассерові: Імна, Ішва, Ішвій та Берія, та сестра їх Сераха.31 Сини Берієві: Гебер та Малкієль. Він батько Бирзаїтів.32 Від Гебера народився Яфлет, Шомер та Хотам, та Шуя, їх сестра.33 Сини Яфлетові: Пасах, Бимгал та Ашват. Це сини Яфлетові.34 Сини Шемерові: Ахі, Рохга, Іхубба та Арам.35 Сини в Гелема, його брата: Зофах, Імна, Шелеш та Амал.36 Сини Зофахові: Суах, Харнефер, Шуал, Берій, Імра,37 Безер, Год, Шамма, Шилша, Ітран, та Беера.38 Сини в Етера: Ефунні, Фиспа та Ара.39 Сини в Улли: Арах, Ханниїл та Ризія.40 Усї цї Ассерові сини, голови в родах, люде вибрані, хоробрі, головні начальники. Записано їх в родовідних списах військових, для війни, по перелїку двайцять шість тисяч чоловіка.