Числа 26

1 І сталось послї мору, що рече Господь Мойсейові та Елеазарові, синові Арона сьвященника:2 Злїчи менї всю громаду синів Ізрайлевих од двайцяти років і старше, по їх батьківських домах, усїх здатних до війська в Ізраїлї.3 І розмовляли із ними Мойсей та Елеазар сьвященник на подїллю Моаба, над Йорданом, проти Ерихону, і казали вони:4 Злїчіть усїх од двайцяти років і старше, як заповідав Господь Мойсейові. І се синове Ізрайлеві, що вийшли з Египецької землї:5 Рубен, первенець Ізраїлїв. Сини Рубенові: Ганох, від його родина Ганохіїв; Паллу, від його родина Паллуїв;6 Гезрон, від його родина Гезроніїв; Кармій, від його родина Карміїв.7 Се родини Рубенїїв. І було перелїчених їх сорок і три тисячі сїмсот і трийцять.8 А сини Палуєві: Елїаб.9 А сини Елїабові: Немуїль і Датан і Абирам; се ті покликані в громаду, що ворохобились проти Мойсея і Арона в ротї Корага, як нарікали на Господа.10 Но роззявила земля пельку свою та й проглинула їх з Корагом, як погибла рота ся, що пожерло поломя їх: двістї і пятьдесять чоловіка; і стали вони знамям.11 Сини ж Корагові не погибли.12 Синове Симеонові по родинах їх:13 Немуїль, від його родина Немуйлїїв; Ямин, від його родина Яминїїв; Яхин, від його родина Яхиїїв; Зерах, від його родина Зерахіїв; Саул, від його родина Сауйліїв.14 Се родини Симеонїїв: двайцять дві тисячі і двісті.15 Сини Гадові по родинах їх: Зефон, від його родина Зефонїїв; Гаггій, від його родина Гаггіїв; Шунїй, від його родина Шунїїв.16 Оснїй, від його родина Оснїїв; Ерій, від його родина Еріїв,17 Арод, від його родина Ародїїв; Аремій, від його родина Ареміїв.18 Се родини Гадові по перелїчених їх: сорок тисяч і пятьсот.19 Сини Юдині: Гер та Онан; та померли Гер і Онан в Канаан землї.20 І були Юдині сини по родинах їх: Шела, від його родина Шеланїїв.21 Перез, від його родина Перезіїв; Зерах, від його родина Зерахіїв. І були сини Перезові: Гезрон, від його родина Гезронїїв; Гамуль, від його родина Гамулїїв.22 Се родини Юди, по перелїчених їх: сїмдесять шість тисяч і пятьсот.23 Синове Іссахарові по родинах їх: Тола, від його родина Толаїв; Пува, від його родина Пуваїв:24 Яшуб, від його родина Яшубіїв; Симрон, від його родина Симроніїв;25 Се родини Іссахарові, по перелїчених їх: шістьдесять чотири тисячі і триста.26 Синове Зебулонові по родинах їх: Серед, від його родина Середїїв; Елон, від його родина Елонїїв; Яхлеїль, від його родина Яхлеілїв.27 Се родини Зебулонїїв, по перелїчених їх: шістьдесять тисяч і пятьсот.28 Синове Йосифові, по родинах їх: Манассій і Ефраїм.29 Синове Манасїєві: Макир, від його родина Макиріїв, а Макир появив Гілеада; Гілеад, від його родина Гілеадїїв.30 Се синове Гілеадові: Їезер, від його родина Їезріїв; Гелек, від його родина Гелекіїв.31 Асриїль, від його родина Асрийлїїв, і Сихем, від його родина Сихеміїв;32 Шемида, від його родина Шемидїїв; Гефер, від його родина Геферіїв.33 У Зелофада ж Геференка не було синів; а імена дочок Зелофадових: Махля і Ноя, Хогля, Милка і Тирза.34 Се родини Манассієві, а перелїчених їх було: пятьдесять дві тисячі і сїмсот.35 Се синове Ефраїмові по родинах їх: Шутелах, від його родина Шутеляхіїв; Бекер, від його родина Бекеріїв; Тахана, від його родина Таханїїв.36 А се сини Шутеляхові: Еран, від його родина Еранїїв.37 Се родини синів Ефраїмових по перелїчених їх: трийцять дві тисячі і пятьсот. Се сини Йосифові по родинах їх:38 Синове Беняминові по родинах їх: Бела, від його родина Белаїв; Ашбель, від його родина Ашбелїїв; Ахирам, від його родина Ахираміїв;39 Сефуфам, від його родина Сефуфаміїв; Гуфам, від його родина Гуфаміїв.40 А сини в Бели були Ард і Нааман. Від Арда родина Ардїїв; від Наамана родина Нааманїїв.41 Се синове Беняминові по родинах їх, а перелїчених їх сорок пять тисяч і шістьсот.42 Се синове Данові по родинах їх: Шухам, від його родина Шухаміїв. Се родина Данова по родинах їх.43 Усїх родин Шухаміїв по перелїчених їх: шістьдесять чотири тисячі і чотириста.44 Синове Ассерові по родинах їх: Їмна, від його родина Їмнїїв; Їтва, від його родина Їтвіїв; Берія, від його родина Беріїв.45 Від синів Берії: Гебер, від його родина Гебріїв; Малкиїль, від його родина Малкиїлїв.46 А імя дочки Ассерової було Сераха.47 Се родини синів Ассерових по перелїчених їх: пятьдесять три тисячі і чотириста.48 Синове Нефталїєві по родинах їх: Яхзеїль, від його родина Яхзеїлїв; Гунїй, від його родина Гуніїв;49 Езер, від його родина Езеріїв, Шіллем, від його родина Шіллеміїв.50 Се родини Нафталїєві, і перелїчених їх було сорок пять тисяч і чотириста.51 Се перелїчені сини Ізрайлеві: шістьсот одна тисяча сїмсот і трийцять.52 І рече Господь Мойсейові:53 Між тими подїлена мусить бути земля в наслїддє, по лїчбі імен.54 У кого богацько душ, побільшиш наслїддє його, а в кого мало душ, поменьшиш наслїддє його; кожному, дивлючись по перелїчених його, надїлиш наслїддє його.55 Тілько ж по жеребу буде роздїлена земля; по батьківських іменах наслїдувати муть її.56 Як випаде жереб, буде удїлене кожному наслїддє його, чи велике чи мале воно.57 А се перелїчені Левіти по родинах їх: Від Герзона родина Герзонїїв; від Кегата родина Кегатїїв;58 Від Мерарія родина Мераріїв. Се родини Левітів: родина Либніїв, родина Геброніїв, родина Махлїїв, родина Мушлїїв, родина Коргіїв. А Кегат появив Амрама.59 А жінка Амрамова була на імя Йокебеда, дочка Левієва, що зродила Левієві в Египтї. І породила вона Амрамові Арона й Мойсея, та Миряму, сестру їх.60 Аронові ж родились Надаб і Абигуй, Елеазар та Ітамар.61 І померли Надаб і Абигуй, як приносили чужий вогонь перед Господом.62 І було їх перелїчених двайцять і три тисячі, ввесь музький пол від одномісячних і старше; не перелїчив же їх між синами Ізрайлевими, бо не дано їм наслїддя між синами Ізрайлевими.63 Се ті, що перелїчили їх Мойсей та Елеазар при Йорданї, проти Ерихону.64 Та між сими не було нї одного чоловіка з тих, що були перелїчені від Мойсея та Арона сьвященника, як перелїчували вони сини Ізраїля в Синайському степу.65 Про них бо сказав Господь Мойсейові: Смертю помруть вони в степу, і не зістанеться з їх нї чоловіка, окрім Калеба Єфуненка та Йозея Нуненка.