Числа 26

1 І було, що після пошесті і заговорив Господь до Мойсея і до Елеазара священика, кажучи: 2 Візьми перелік всього збору ізраїльських синів від двадцятьлітних і вище за домами їхніх батьків, кожного, що виходить стати в лави в Ізраїлі.3 І заговорив Мойсей і Елеазар священик з ними в Аравоті Моавському при Йордані коло Єрихону, кажучи: 4 Від двадцятьлітних і вище так як заповів Господь Мойсеєві. І ізраїльські сини, які вийшли з Єгипту: 5 Рувим первородний ізраїльський. А сини Рувима: Енох, і рід Еноха: Фалло рід Фалла,6 Асрон рід Асрона, Хармі рід Хармі,7 це роди Рувима. І їхнє число було сорок три тисячі сім сот тридцять.8 І сини Фалли: Еліяв.9 І сини Еліява: Намуїл і Датан і Авірон. Це шляхотні збору, це ті, що повстали проти Мойсея і Аарона в зборі Корея в повстанні проти Господа,10 і земля, відкривши свої уста, пожерла їх і Корея в смерті його збору, коли огонь пожер двісті пятдесятьох і стали знаком,11 а сини Корея не померли.12 І сини Симеона: рід синів Симеона: Намуїл рід Намуїла; Ямін, рід Яміна; Яхін рід Яхіна.13 Зара рід Зарая; Саул рід Саула.14 Це роди Симеона за його переписом, двадцять дві тисячі двісті.15 Сини ж Юди: Ір і Авнан; І помер Ір і Авнан в ханаанській землі.16 А сини Юди за їхніми родами були: Силом рід Силома; Фарес рід Фареса; Зара рід Зарая.17 І були сини Фареса: Асрон рід Асрона; Ямуїл рід Ямуїла.18 Це роди Юди за їхнім переписом, сімдесять шість тисяч пять сот.19 І сини Іссахара за їхніми родами: Тола рід Толая; Фуа рід Фуая; Ясув рід Ясува; Самарам рід Самарама.20 21 Це роди Іссахара за їхнім переписом, шістьдесять чотири тисячі триста.22 Сини Завулона за їхніми родами. Саред рід Сареда; Аллон рід Аллона; Аллил рід Аллила.23 Це роди Завулона за їхнім переписом, шістьдесять тисяч пять сот.24 Сини Ґада за їхніми родами: Сафон рід Сафона; Анґі, рід Анґія; Суні рід Сунія;25 Азені рід Азенія; Адді рід Аддія;26 Ароаді рід Ароадія; Аріїл рід Аріїла.27 Це роди синів Ґада за їхнім переписом, сорок тисяч пять сот.28 Сини Асира за їхніми родами; Ямін рід Яміна; Єсуї, рід Єсуїя; Варія рід Варія;29 Ховер рід Ховера; Мелхіїл рід Мелхіїла.30 І імя дочки Асира Сара.31 Це роди Асира за їхнім переписом, пятдесять три тисячі чотириста32 Сини Йосифа за їхніми родами: Манассія і Ефраїм.33 Сини Манассії: Махір рід Махіра; і Махір породив Ґалаада; Ґалаад рід Ґалаада.34 І це сини Ґалаада; Ахієзер рід Ахієзера; Хелек рід Хелека;35 Есріїл рід Есріїла; Сихем рід Сихема;36 Сумаер рід Сумаера; і Офер рід Офера.37 І Салпаад, син Офера, не мав він синів, але лиш дочки, і це імена дочок Салпаада: Маала і Нуа і Еґла і Мелха і Терса.38 Це роди Манассії за їхнім переписом, пятдесять дві тисячі сімсот.39 І це сини Ефраїма: Сутала рід Суталая; Танах рід Танаха.40 Це сини Суталая: Еден рід Едена.41 Це роди Ефраїма за їхнім переписом, тридцять дві тисячі пятьсот. Це роди синів Йосифа за їхніми родами.42 Сини Веніямина за їхніми родами: Вале рід Валея; Асувир рід Асувира; Ахіран рід Ахірана;43 Софан рід Софана.44 І сини Валея були Адар і Ноеман. Ноеман рід Ноемана.45 Це сини Веніамина за їхніми родами за їхнім переписом, сорок пять тисяч шістьсот.46 І сини Дана за їхніми родами: Самі рід Самія. Це роди Дана за їхніми родами.47 Всі роди Самія за їхнім переписом шістьсот чотири тисячі чотириста.48 Сини Нефталі за їхніми родами: Асіїл рід Асіїла; Гавні рід Гавнія;49 Єсер рід Єсера; Селлім рід Селліма.50 Це роди Нефталіма за їхнім переписом, сорок пять тисяч чотириста.51 Це перепис ізраїльських синів шістьсот одна тисяча сімсот тридцять.52 І заговорив Господь до Мойсея кажучи: 53 Цим буде розділена земля, щоб вони унаслідили за числом імен;54 численнішим помножиш насліддя і меншим зменшиш їхнє насліддя. Кожному дасться їхнє насліддя за переписом.55 За жеребом розділиться земля. дадуть насліддя іменам за племенами їхніх батьків,56 за жеребом розділиш їхнє насліддя між численними і нечисленними.57 І сини Левія за їхніми родами: Ґедсон рід Ґедсона; Каат рід Каата; Мерарі рід Мерарія.58 Це роди синів Левія: Рід Ловенія рід Хевронія рід Мусія і рід Корея. І Каат породив Амрама.59 І імя жінки Амрама Йохавед дочка Левія, вона породила їх Левію в Єгипті. І Амврамові породила Аарона і Мойсея і їхню сестру Маріяму.60 І народилися Ааронові Надав і Авіюд і Елеазар і Ітамар.61 І помер Надав і Авіюд коли приносили вони чужий огонь перед Господом в Синайській пустині.62 І були за їхнім переписом двадцять три тисячі, кожний чоловічого роду з місяця і вище. Бо не переписані були поміж ізраїльськими синами, томущо не дається їм насліддя посеред ізраїльських синів.63 І це перепис Мойсея і Елеазара священика, які переписали ізраїльських синів в Аравоті Моавському коло Йордана при Єрихоні.64 І між ними, що переписані були Мойсеєм і Аароном, не було чоловіка з тих ізраїльських синів, яких він переписав в Синайській пустині.65 Бо Господь сказав їм: Смертю помруть в пустині, і не осталося з них ані одного, за вийнятком Халева сина Єфоннії і Ісуса сина Навина.