Навин 21

1 Тодї приступили голови поколїнь Левіїних до Елеазара сьвященника та до Ісуса Навина й до голов у поколїннях Ізрайлевих,2 І промовляли до них у Силомі, у Канаан землї оттак:3 Господь заповідав через Мойсея поступитись нам містами на прожиток і пасовищами про нашу скотину, що тягнуть до них. І передали сини Ізрайлеві по обіцянцї Господнїй левитам із паїв своїх ось які городи вкупі з пасовищами, що до них належали:4 Вийшов жереб про родини Каатові, і допалось по жеребу синам Арона сьвященника, левитам, від поколїння Юдиного і від поколїння Симеонового, і від поколїння Беняминового по жеребу тринайцять міст;5 Инші ж потомки Каатові одержали від родин поколїння Ефраїмового і від поколїння Данового і від полуколїна Манассієвого по жеребу десять городів.6 Потомки Герсона одержали від родин у поколїннї Іссахаровому, і від поколїння Ассерового, і від поколїння Нафталїєвого та від півколїна Манассієвого в Базанї по жеребу тринайцять городів;7 (Деякі) родини потомків Мерариних одержали від поколїння Рубенового і від поколїння Гадового, і від поколїння Зебулонового дванайцять городів.8 І передали сини Ізрайлеві левитам сї міста вкупі з передмістями, як заповідав Господь через Мойсея, по жеребу.9 Поступилися ж вони від поколїння Юдиного і від поколїння Симеонового ось якими названими городами:10 Синам Арона з родини Каатової, із потомків Левії, - на їх бо спершу випав жереб - дано11 Киріят-Арбу, батька Енакового, або Геброн, на Юдиних горах, вкупі з пасовищами, що тягли до їх навкруги.12 А поле сего міста й села його передали вони Калебові Ефуніенкові, яко наслїдню державу, що йому припала.13 І так потомкам Арона, сьвященника, передали вони охоронний город для убийця: Геброн вкупі з пасовищами, що до його тягли, і Либну вкупі з передмістями її,14 Яттир вкупі з пасовищами його, Ештемо вкупі з пасовищами його,15 Холон вкупі з пасовищами його, Дабир вкупі з пасовищами його,16 Анн укупі з пасовищами його, Ютту вкупі з пасовищами її, та Бет-Семеш укупі з передмістями, що тягли до його - девять городів від обох названих поколїнь.17 А від поколїння Беняминового: Габаон укупі з пасовищами його, Геву укупі з пасовищами її,18 Анатот укупі з передмістями його та Алмон укупі з пасовищами його, - разом чотири міста.19 Оце ж одержали потомки Арона, сьвященника, всього тринайцять городів укупі з пасовищами їх.20 А що до родин приписаних до левитів, потомків Каатових, прочих потомків Каатових, то їм допались по жеребу їх міста від поколїння Ефраїмового;21 Дали їм охоронне місто про убийця, Сихем укупі з пасовищами його, на Ефраїмових горах, і Гезер укупі з передмістями його,22 Кивзаїм укупі з пасовищами його, та Бет-Орон укупі з передмістями його: чотири міста;23 А від поколїння Данового: Елтеке укупі з пасовищами його, Гивветон укупі з пасовищами його,24 Аялон укупі з пасовищами його, та Гат-Риммон укупі з пасовищами його - чотири міста;25 А від поколїння Манассієвого: Таанах з пасовищами його, та Гат-Риммон укупі з передмістями його: два міста.26 А всього одержали родини останнїх потомків Каата десять городів укупі з пасовищами їх.27 Далїй одержали між родинами Левіїв потомки Герсонові від половини поколїння Манассієвого: охоронне місто про убийця Голан у Базанї вкупі з пасовищами його, та Беес-Теру вкупі з пасовищами її - два міста.28 А від поколїння Іссахарового: Кисіон укупі з пасовищами його, Даверат з пасовищами його,29 Ярмут з пасовищами його, та Ен-Ганним з пасовищами його - чотири міста.30 А від поколїння Ассерового: Мишал укупі з пасовищами його, та Абдон і передмістя його,31 Хелкат укупі з пасовищами його, та Регоб укупі з пасовищами його - чотири городи.32 А від поколїння Нафталїєвого: охоронний город про убийця: Кедес у Галилеї вкупі з пасовищами його; Гаммот-Дор укупі з пасовищами його, та Картан укупі з пасовищами його - три городи.33 Оце ж одержали разом родини Герсонові усього тринайцять городів укупі з пасовищами, що тягли до їх.34 Родини ж потомків Мерарієвих, ще останнїх левитів, осягли від поколїння Зебулонового: Йокнеам укупі з пасовищами його, Карту з пасовищами її,35 Димну з пасовищами її, та Нагалал вкупі з пасовищами його - чотири городи.36 А від поколїння Рубенового: охоронний город про убийця: Безер, у степу, з пасовищами його, Яаца з пасовищами його,37 Кадемот з пасовищами його, та Мефаат укупі з пасовищами його - чотири городи.38 А від поколїння Гадового: охоронний город про убийця: Рамот у Галаадї вкупі з пасовищами його, Маганаїм з пасовищами його,39 Гесбон укупі з пасовищами його, та Язер укупі з пасовищами його: всього чотири городи.40 Сим робом деякі родини потомків Мерарієвих, що були ще останком від поколїння Левії, осягли яко частину, що випала їм по жеребу, всього дванайцять городів.41 Всїх міст левитських, що випали їм по жеребу серед наслїдньої держави Ізраїлської, сорок і вісїм укупі з пасовищами, що тягли до їх.42 У кожному названому городї були навкруги пасовища, що до його тягли; так було по всїх названих містах.43 І надїлив Господь Ізраїлеві всю землю, що клявшись обітував її батькам їх, і осягли вони її в державу та й осїлись там.44 І дарував їм Господь супокій навкруги, так само, як він клявся батькам їх. Нїхто з усїх їх ворогів не встояв проти них; Господь усїх їх ворогів подав їм на поталу.45 З усїх обітниць, що давав Господь Ізрайлевому домові, нї одна не була марною; усе справдилось.