Навин 21

1 І приступили голови родин левітів у Шіло, в Ханаан-землі, до Єлеазара священика, до Ісуса Навина й до голів родів у колінах синів Ізраїля,2 і промовили до них у Шіло, в Ханаан-землі: “Господь заповідав через Мойсея дати нам міста на прожиток, з їхніми околицями для нашої худоби.”3 І сини Ізраїля дали зо своїх наділів левітам, за Господнім велінням, оці міста з їхніми околицями.4 Випав жереб для родин Кегатіїв, і дісталося за жеребом синам священика Арона, левітам, тридцять міст від коліна Юди, Симеона, Веніямина.5 Інші ж сини Кегата, за їхніми родинами, одержали за жеребом десять міст від коліна Ефраїма, коліна Дана й півколіна Манассії.6 Потомки Гершона одержали за жеребом, за їхніми родинами, тринадцять міст від коліна Іссахара, коліна Ашера, коліна Нафталі й від півколіна Манассії в Башані.7 Потомки Мерарі, за їхніми родинами, одержали дванадцять міст від коліна Рувима, коліна Гада й коліна Завулона.8 Сини Ізраїля передали за жеребом левітам оці міста з їхніми околицями, як заповідав Господь через Мойсея.9 Дали ж вони від коліна синів Юди й від коліна синів Симеона ось які тут поіменно названі міста.10 Синам Арона, з родин Кегатіїв, з потомків Леві, -на них бо випав перший жереб, -11 дали: Кіріят-Арбу, батька Анака, або Хеврон, в горах юдейських, з його околицями;12 поля ж, міста і його села дали на власність Калевові, синові Єфунне.13 А потомкам Арона священика дали охоронне для вбивців місто Хеврон з його околицями й Лівну з його околицями.14 Яттір з його околицями й Ештемоа з його околицями,15 Холон з його околицями й Девір з його околицями,16 Аїн з його околицями, Ютту з його околицями та Бет-Шемеш з його околицями: дев'ять міст від тих двох колін.17 А від коліна Веніямина: Гівеон з його околицями, Геву з його околицями,18 Анатот з його околицями й Алмон з його околицями: чотири міста.19 Всього одержали потомки Арона священика тринадцять міст з їхніми околицями.20 А щодо родин потомків Кегата, левітів, тобто решти синів Кегата, то їм дісталися за жеребом міста коліна Ефраїма;21 й дали їм захисне для вбивців місто Шехем з його околицями в Ефраїм-горах і Гезер з його околицями,22 Ківцаїм з його околицями й Бет-Хорон з його околицями: чотири міста.23 А від коліна Дана: Елтеке з його околицями й Гіббетон з його околицями,24 Аялон з його околицями й Гат-Ріммон з його околицями: чотири міста.25 А від півколіна Манассії: Таанах з його околицями й Ївлеам з його околицями: два міста.26 Всього десять міст з їхніми околицями для решти родин потомків Кегата.27 Далі одержали потомки Гершона з родин левітів від коліна Манассії: захисне місто для вбивців Голан у Башані разом з його околицями й Аштарот з його околицями: два міста.28 А від коліна Іссахара: Кішіон з його околицями, Даврат з його околицями,29 Ярмут з його околицями та Ен-Ганнім з його околицями: чотири міста.30 А від коліна Ашера: Мішал з його околицями, Авдон з його околицями,31 Хелкат з його околицями та Рехов з його околицями: чотири міста.32 А від коліна Нафталі: захисне для вбивців місто Кадеш у Галилеї з його околицями, Хаммот-Дор з його околицями та Картан з його околицями: три міста.33 Усього одержали гершонії, за їхніми родинами, тринадцять міст з їхніми околицями.34 Родини ж решти потомків Мерарі, левітів, одержали від коліна Завулона: Йокнеам з його околицями, Карту з його околицями,35 Дімну з його околицями та Нагалал з його околицями: чотири міста.36 А від коліна Рувима: Бецер з його околицями, Ягцу з його околицями,37 Кедемот з його околицями та Мефаат з його околицями: чотири міста.38 А від коліна Гада: захисне для вбивців місто Рамот у Гілеаді з його околицями, Махнаїм з його околицями,39 Хешбон з його околицями та Язер з його околицями: всього чотири міста.40 Всього міст, що одержали за жеребом потомки Мерарі тобто решта родин левітів, за їхніми родинами, було дванадцять.41 Всіх левітських міст серед посілостей синів Ізраїля було сорок вісім з їхніми околицями.42 Кожне з тих міст мало довколишні пасовиська, так було з усіма тими містами.43 Так дав Господь Ізраїлеві всю землю, про яку клявсь був, що дасть батькам їх, і вони її зайняли й у ній осілись.44 І дарував їм Господь навкруги спокій, як поклявсь був батькам їхнім. Ніхто з їхніх ворогів проти них не встоявся. Усіх їхніх ворогів Господь віддав їм у руки.45 З усіх добрих обітниць, що Господь дав був домові Ізраїля, ні одна не була марною: все здійснилось.