Числа 1

1 І рече Господь Мойсейові в Синайському степу, в соборному наметї, на первий день другого місяця, у другому роцї по виходї із Египецької землї, і каже:2 Перелїчіть усю громаду синів Ізрайлевих, по поколїннях їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, усїх музького полу по головах їх.3 Од двайцяти років і старше, кожного, що зможе стояти в військовій лаві Ізраїля; перелїчуйте їх по полках їх, ти з Ароном,4 І буде в вас один чоловік для кожного поколїння, чоловік, що є головою в батьківському дому свойму.5 І се ймена тих, що стояти муть із вами: Від Рубена: Єлизур Шедеуренко.6 Від Симеона: Селуміїль Зуришадайєнко.7 Від Юди: Нахзон Аминадабенко;8 Від Іссахара: Нетанеїль Зуаренко;9 Від Зебулона: Єлїаб Гелоненко;10 Від синів Йосифови: від Ефраїма: Елїшама Амігуденко; від Манассе: Гамалеїль Педазуренко;11 Від Бенямина: Абидан Гидеонїєнко;12 Від Дана: Ахієзер Амішадаєнко;13 Від Азера: Пагіїль Окраненко;14 Від Гада: Елеасаф Дегуйленко;15 Від Нафталїя: Агира Енаненко:16 Се покликані до громади, князі родів батьківських; се були голови над тисячами в Ізраїлї.17 І взяли Мойсей та Арон людей сих, що їх назвав Господь на імя.18 І всю громаду скликали вони на первий день другого місяця. І списано родоводи їх, по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен, від двайцяти років і старше, по головах їх;19 Як заповідав Господь Мойсейові. І так перелїчив їх у Синай пустинї.20 І було синів Рубена, первеньця Ізрайлевого: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, по головах їх, всього музького полу, від двайцяти років і старше, всїх, що ставали до війська,21 Перелїчених з поколїння Рубенового, сорок шість тисяч і пятьсот.22 Синів Симеонових: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу, від двайцяти років і старше, всїх що ставали до війська,23 Перелїчених з поколїння Симеонового, пятьдесять девять тисяч і триста.24 Синів Гадових: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, що до війська ставали,25 Перелїчених з колїна Гадового, сорок шість тисяч шістьсот і пятьдесять.26 Синів Юдиних: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, всїх що до війська ставали,27 Перелїчених з поколїння Юдиного, сїмдесять чотири тисячі і шістьсот.28 Синів Іссахарових: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, що до війська ставали,29 Перелїчених з поколїння Іссахарового, пятьдесять чотири тисячі і чотириста.30 Синів Зебулонових: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу, від двяйцяти років і старше, що до війська ставали,31 Перелїчено з поколїння Зебулонового, пятьдесять сїм тисяч і чотириста.32 Синів Йосифових: Синів Ефраїмових: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, всїх що до війська ставали,33 Перелїчено з поколїння Ефраїмового, сорок тисяч і пятьсот.34 Синів Манассеїних: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, всїх що до війська ставали,35 Перелїчено з поколїння Манассеїнового, трийцять дві тисячі і двістї.36 Синів Беняминових: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, всїх що до війська ставали,37 Перелїчених з поколїння Беняминового, трийцять пять тисяч і чотири ста.38 Синів Данових: Поколїння їх по родинам їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, всїх що до війська ставали,39 Перелїчених з поколїння Данового, шістьдесять дві тисячі і сїмсот.40 Синів Ассерових: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, всїх що до війська ставали,41 Перелїчених з поколїння Ассерового, сорок одна тисяча і пятьсот.42 Синів Нафталїєвих: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, від двайцяти років і старше, всїх що до війська ставали,43 Перелїчених з поколїння Нафталїєвого, пятьдесять три тисячі і чотириста.44 Се перелїчені, що їх поперелїчували Мойсей та Арон та князї Ізраїльські, що їх було дванайцять чоловіка: були вони кожний за батьківський дім свій.45 Так перелїчено синів Ізрайлевих по батьківських домах їх від двайцяти років і старше, всїх що до війська Ізраїльського ставали.46 І було всїх перелїчених шістьсот три тисячі і пятьсот пятьдесять.47 Левітів же по батьківському поколїнню не перелїчувано між ними.48 Сказав бо Господь Мойсейові:49 Тілько Левієве поколїннє не подаси до переписї, і не лїчити меш їх між синами Ізрайлевими,50 А мусиш поставити Левітів над храминою сьвідчення і над усїм знаряддєм її і над усїм, що до неї належить. Носити муть вони храмину і все знаряддє її, і будуть вони на послугу при нїй, і отаборяться навкруги храмини.51 І як треба буде нести храмину, нехай підносять її Левіти; а як треба зупинитись храминї, становити муть її Левіти. Хто ж чужий наближиться до неї, тому буде смерть.52 І стануть табором сини Ізрайлеві, кожний у свому таборі, і кожний під своїм прапором, по полках своїх.53 Левіти ж мусять отаборитись навкруги храмини сьвідчення, щоб не загорівся гнїв мій на громаду синів Ізрайлевих, і будуть Левіти на чатах при храминї сьвідчення.54 І вчинили сини Ізрайлеві все; як заповідав Господь Мойсейові, так вчинили вони.