1 Хронік 1

1 Адам 121, Сиф 8352, Енош 583,2 Кенан 7018, Магалел'їл 4111, Яред 3382,3 Енох 2585, Метушелах 4968, Ламех 3929,4 Ной 5146, Сим 8035, Хам 2526 та Яфет 3315.5 Сини 1121 Яфетові 3315: Ґомер 1586, і Маґоґ 4031, і Мадай 4074, і Яван 3120, і Тувал 8422, і Мешех 4902, і Тірас 8494.6 А сини 1121 Ґомерові 1586: Ашкеназ 813 і Діфат 7384, і Тоґарма 8425.7 А сини 1121 Яванові 3120: Еліша 473 й Таршіша 8659, кіттяни 3794 й роданяни 1721.8 Сини 1121 Хамові 2526: Куш 3568 і Міцраїм 4714, Пут 6316 і Ханаан 3667.9 А сини 1121 Кушеві 3568: Шева 5434, і Хавіла 2341, і Савта 5454, і Раама 7484, і Савтеха 5455. А сини 1121 Рамині 7484: Шева 7614 й Дедан 1719.10 А Куш 3568 породив 3205 8804 Німрода 5248, він зачав 2490 8689 бути велетом 1368 на землі 776.11 А Міцраїм 4714 породив 3205 8804 лудян 3866, і анам'ян 6047, і легав'ян 3853, і нафтух'ян 5320,12 і патрусян 6625, і каслух'ян 3695, що вийшли 3318 8804 звідти филистимляни 6430, і кафторян 3732.13 А Ханаан породив Сидона, свого первородженого, і Хета,14 і євусеянина, і амореянина, і ґірґашеянина,15 і хіввеянина, і аркеянина, і сінеянина,16 і арвадянина, і цемарянина, і хаматянина.17 Сини Симові: Елам, і Ашшур, і Арпахшад, і Луд, і Арам. Сини Арамові: і Уц, і Хул, і Ґетер, і Мешех.18 А Арпахшад породив Шалаха, а Шалах породив Евера.19 А Еверові народилося двоє синів, ім'я одному Пелеґ, бо за його днів була поділена земля, а ім'я брата його Йоктан.20 А Йоктан породив Алмодада, і Шелефа, і Хацармавета, і Єраха,21 і Гадорама, і Узала, і Діклу,22 і Евала, і Авімаїла, і Шеву,23 і Офіра, і Хавілу, і Йовава, усі вони сини Йоктанові.24 Сим, Арпахшад, Шелах,25 Пелеґ, Реу,26 Серуґ, Нахор, Терах,27 Аврам, він же Авраам.28 Сини Авраамові: Ісак та Ізмаїл.29 Оце їхні нащадки: первороджений Ізмаїлів Невайот, і Кедар, і Адбеїл, і Мівсам,30 Мішма, і Дума, Масса, Хадад, і Тема,31 Єтур, Нафіш, і Кедема, оце вони сини Ізмаїлові.32 А сини Кетури, Авраамової наложниці: вона породила Зімрана, і Йокшана, і Медана, і Мідіяна, і Їшбака, і Шуаха. А Йокшанові сини: Шева й Дедан.33 А Мідіянові сини: Ефа, і Ефер, і Ханох, і Авіда, і Елдаа, ці всі сини Кетури.34 А Авраам породив Ісака. Ісакові сини: Ісав і Ізраїль.35 Ісавові сини: Еліфаз, Реуїл, і Єуш, і Йалам, і Кора.36 Сини Еліфазові: Теман і Омар, Цефі й Ґатам, Кеназ і Тімна, і Амалик.37 Сини Реуїлові: Нахат, Зерах, Шамма й Мізза.38 А сини Сеїрові: Лотан, і Шовал, і Ців'он, і Ана, і Дішон, і Ецер, і Дішан.39 А сини Лотанові: Хорі, і Гомам, і Ахот, Лотан, Тімна.40 Сини Шовалові: Ал'ян, і Манахат, і Евал, Шефі, і Онам. А сини Ців'онові: Айя й Ана.41 А сини Анині: Дішон. А сини Дішонові: Хамран, і Ешбан, і Їтран, і Керан.42 Сини Ецерові: Білган, і Зааван, Яакан. Сини Дішонові: Уц та Аран.43 А оце царі, що царювали в Едомовому краї перед зацарюванням царя в Ізраїлевих синів: Бела, Беорів син, а ім'я його міста Дінгава.44 І помер Бела, а замість нього зацарював Йовав, Зерахів син з Боцри.45 І помер Йовав, а замість нього зацарював Хушам із краю теманянина.46 І помер Хушам, а замість нього зацарював Гадад, Бедадів син, що побив був Мідіяна на Моавському полі, а ім'я місту його Авіт.47 І помер Гадад, а замість нього зацарював Самла з Масреки.48 І помер Самла, а замість нього зацарював Саул з Рехевот-Ганнагару.49 І помер Саул, а замість нього зацарював Баал-Ханан, син Ахборів.50 І помер Баал-Ханан, а замість нього зацарював Гадад, а ім'я його міста Раї, а ім'я жінки його Мегетав'їл, дочка Матреда, дочки Ме-Загавової.51 І помер Гадад. І були потому провідники Едому: провідник Тімна, провідник Ал'я, провідник Єтет,52 провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Пінон,53 провідник Кеназ, провідник Теман, провідник Мівцар,54 провідник Маґдіїл, провідник Ірам, оце провідники Едому.