1 Хронік 1

1 Адам, Сет, Енос,2 Кенан, Магалалель, Яред,3 Генох, Метусала, Ламех,4 Ной (Нояг), Сем, Хам та Яфет.5 Сини Яфетові: Гомер, Магог, Мадай, Яван (Елися), Тувал, Месех та Тирас.6 Сини Гомерові: Аскеназ, Рифат, і Тогарма.7 Сини Яванові: Елиса, Тарсис, Киттим і Доданим.8 Сини Хамові: Куш, Мизраїм, Фут і Канаан.9 Сини Кушові: Себа, Гавила, Сабта, Раама та Сабтеха. Сини Раамові: Шева й Дедан.10 Від Куша народився ще й Нимрод; цей почав бути велетнем на землї.11 Від Мизраїма народились: Лудима (Лудій), Анамій, Легавій, Нафтухим,12 Патрусїй, Каслугій, од которого настали Филистимцї, та Кафторій.13 Від Канаана народився Сидон, найстарший в його, Хет,14 Евузій, Аморій, Гергазій,15 Гевій, Аркей, Синей,16 Арвадїй, Земарій та Гаматїй.17 Сини Семові: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд та Арам. (Сини Арамові): Уз, Хул, Гетер та Мешех (Маса).18 Від Арфаксада (народився Каїнан, а від Каїнана) народився Села, а від Сели народився Ебер.19 Від Ебера народились два сини: один на імення Фалек, через те, що за його часів була роздїлена земля, його брат на імення Йокман.20 Від Йокмана народились Алмодад, Шалеф, Газармавет, Ерах,21 Гадорам, Узал, Дикла,22 Обаль, Абимавель, Шева,23 Офир, Гавил та Йовав. Усї цї сини Йокманові.24 (А сини Семові): Арфаксад, Каїнан, Села,25 Ебер, Пелег, Регов,26 Серуг, Нахор, Тара,27 Аврам, се Авраам.28 Сини Авраамові: Ізаак та Ізмаїл.29 Оце й їх родовід: Найстарший син Ізмаїлів Набайот, по йому Кедар, Адбеєль, Мивсам,30 Мисма, Дума, Масса, Хадад, Тема,31 Етур, Нафис, і Кедма. Це сини Ізмаїлові.32 Сини Хеттури, Авраамової наліжницї: вона породила Зимрана, Йоксана, Медана, Мадіяна, Ишбака та Шуаха. Сини Йоксанові: Себа та Дедан. (Сини Деданові: Рагуїл, Навдеїл, Ассурим, Летусим, Леюмим (Астусіїм, Асомин).33 Сини Мадіянові: Ефа, Ефер, Ганох, Абида та Ельдага. Усе це сини Хеттурині.34 А від Авраама народився Ізаак. Сини Ізаакові: Езав та Ізраїль.35 Сини Езавові: Елифас, Регуїл, Егус, Еглом та Кораг.36 Сини Елифасові: Теман, Омар, Зефо, Гаєтам, Канас; (Тимна ж Елифасова наложниця, породила йому) Амалеха.37 Сини Рагуїлові: Нахат, Зерах, Шамма та Миза.38 Сини Сеїрові: Лотан, Собаль, Зибеон, Ана, Дисон, Езер та Дисан.39 Сини Лотанові: Горій та Гемам; а сестра в Лотана: Тимна.40 Сини Собамові: Алван, Манагат, Ебаль, Сефо та Онам. Сини Зибеонові: Ая та Ана.41 Дїти Анині: Дисон та (Оголибама, Анина дочка). Сини Дисонові: Гемдан, Ешдан, Ітран та Керан.42 Сини Езерові: Белган, Саван та Акан. Сини Дисанові: Уз та Аран.43 Оце царі, що царювали в краю Едомі, ще переднїйше нїж зацарював царь над синами Ізраїля: Бела, Бейорів син, а назвище його міста-Динхаба;44 І помер Бела, і зацарював по йому Йобаб, син Серахів із Бозри.45 І помер Йобаб, і зацарював по йому Гусам, з краю Теман.46 І помер Гусам, і став по йому царем Гадад, син Бедадів, котрий розбив Мадіянїїв на полі Моаб; назва міста його: Авит.47 І помер Гадад, і зацарював по йому Самла з Масреки.48 І помер Самла, і зацарював по йому Саул з Рехобота, що над річкою.49 І помер Саул, і став царем по йому Бааль-Ганан, син Ахборів.50 І помер Бааль-Ганан, і зацарював по йому Гадар; назвище його міста Пау; жінка ж його на ймя Мегетабееля, дочка Матредова, дочка Мезагабова.51 І помер Гадар. І були старшини в Едома: старшина Тимна, старшина Алва, старшина Етет.52 Старшина Оголибама: старшина Ела, старшина Пинон,53 Старшина Кенас, старшина Темон, старшина Мебзар,54 Старшина Магдієль, старшина Ірам; оце старшини Ідумейські.