1 Хронік 8

1 Від Бенямина народився Бела, найстарший в його, другий Ашбель, третий Ахрай,2 Четвертий Нох а пятий Раф.3 У Белї були сини: Аддар, Гера, Авіуд,4 Авишуя, Нааман, Ахоах,5 Гера, Шефуфан та Хурам.6 А це сини Егудові, що були головами в родах, що жили в Геві, а переселились у Манахат:7 Нааман, Ахія та Гера, той що перевів їх; від його народився Узза та Ахихуд.8 Від Шегараїма народились дїти в землї Моабійській після того, як відправив від себе Хушиму та Баару, своїх жінок.9 І народились у його від Хадеші, його жінки, Йовав, Зивія, Меша, Малхам,10 Еуз, Шахія та Мирма: Оце його сини, голови над родинами.11 Від Хушими народився в його Авитув та Елпаал.12 Сини Елпаалові: Евер, Мишам та Шемер, що збудував Оно та Лод і залежні від його міста,13 Та Берія й Шема. Вони були головами над родинами осадників в Аялонї. Вони вигнали осадників із Гета.14 Ахіо, Шашак, Іремот,15 Зевадія, Арад, Едер,16 Михаїл, Ішфа та Йоха-Беріїні сини.17 Зевадія, Мешуллам, Хизкій, Хевер,18 Ішмерай, Ізлія та Йовав, - сини Елпаалові.19 Яким, Зихрій, Завдій,20 Елїєнай, Зилтай, Елиїл,21 Адаїя, Бераїя та Шимрат, - сини Шимеєві.22 Ішпан, Евер, Еліїл,23 Авдон, Зихрій, Ханан,24 Хананїя, Елам, Антотія,25 Іфдія та Фенуїл, - сини Шашакові.26 Шамшерай, Шехарія, Аталїя,27 Ярешія, Елїя, та Зихрій, - сини Ерохамові.28 Це голови поколїнь, в своїх родах найголовнїйші. Вони жили в Ерусалимі.29 В Габаонї жили: Абигабаон (Еїл), батько Габаонїїв, - його жінка на ймення Мааха,30 І син його перворідень Авдон, за ним Зур, Кис, Ваал, Надав, (Нер),31 Гедор, Ахіо, Зехер та Миклот.32 Від Миклода народивсь Шимей. І вони жили побіч братів своїх в Ерусалимі, вкупі з своїми братами.33 Від Нера народивсь Кис; від Киса народивсь Саул; від Саула народивсь Йонатан, Мелхисуй, Авинадаб та Ешбаал.34 Син Йонатанів Мериббаал; від Мериббаала народився Миха.35 Сини Михині: Питон, Мелег Таарея та Ахаз.36 Від Ахаза народивсь Йоядда; від Йоядди народивсь Алемет, Азмавет та Замбрій; від Замбрія народивсь Моза;37 Від Мози народивсь Биней. Рефія, син його; Елияса, син його; Азел, син його.38 В Азела шість синів, а оце ймення їх: Азрикам, Бохру, Ісмаїл, Шеарія, Обадія та Ханан; усї вони Азелові сини.39 С ини в Ешека, його брата: Улам, перворідень його; другий Еуш, третій Елифелет.40 Сини Уламові були люде хоробрі, стреляючі з лука, та мали багато синів і внуків: сто пятьдесять. Усї вони від Беняминових синів.