1 Хронік 4

1 Сини Юдині: Фарес, Есрон, Хармій, Хул та Шовал.2 Від Реаїї, Шовалового сина, народився Яхат; від Яхата народився Ахум та Лагад: від них поколїння Зорян.3 А це сини Етанові: Езреель, Ешма та Ідбаш, та сестра їх, на ймя Газлелпоні,4 Пенуел, батько Гедорів, та Езер, батько Хушів. Оце сини в Гура, найстаршого в Ефратї, Бетлеємського батька (князя).5 В Ахшура, Текоїного батька, було дві жінки: Хела та Наара.6 І породила Наара йому Ахузама, Хефера, Тимні та Ахашоарі: це сини від Наари.7 Сини Хелині: Зерет, Зохар та Етнан.8 Від Коза народились: Анув та Зовев і поколїння від Ахархела, Гарумового сина.9 Явис був значнїйший за своїх братів. Мати дала йому ймення Явиса, кажучи: Я породила його в муках.10 І покликався Явис до Бога Ізрайлевого і промовив: Ой коли б ти благословив мене твоїм благословеннєм, роспросторив мої межі, й рука твоя була надо мною, обороняючи мене від напасти, щоб я не бідував! І Бог послав, чого він просив.11 А від Хелува, Шухиного брата, народився Махір; він батько Ештонів.12 Від Ештона народився Бет-Рафа, Пасеах та Техін, батько міста Нааса (брат Селома Кенезіїного та Ахазового); це осадники Рехі.13 Сини Кеназові: Готониїл та Сераїя. Готониїлів син: Хатат.14 Від Меонотая народився Офра, а від Серая народився Йоаб, родоначальник Долини ремесників, бо вони були ремесники.15 Сини в Халеба, Ефонїїного сина: Ір, Іл та Наам. Син Ілин: Кеназ.16 Сини Егаллелелові: Зиф, Зифа, Тирія та Асареел.17 Сини Езрині: Етер, Меред, Ефер та Ялон; а від Етера народився Мером, Шаммай та Ішбах, батько Ештемоїн.18 А жінка його Юдія народила Ереда, батька Гедорового, і Хевера, Сохового батька, і Екутиїла, Занаохового батька. Це сини Битії, Фараонової дочки, котру взяв Меред.19 Сини його жінки Годїї, сестри Нахамової, батька Кеїлового: Гармі та Ештемоа, з Махати.20 Сини Симеонові: Амнон, Ринна, Бенханан та Тилон. Сини в Ішія: Зохев та Бензохет.21 Сини в Силома, Юдиного сина: Ір, батько (князь) Лехи, та Лаеда, отець Мареші, та родини вироблявших виссон в дому Ашбеах,22 Та Йоаким, і осадники Хозеви, та Йоаш і Сараф, що мали державу в Моабі, та Яшувилехем, але це давні подїї.23 Вони були гончарі й жили при садках та по огородах; в царя на роботї в його жили вони там.24 Сини Симеонові: Немуїл, Ямин, Ярив, Зерах та Саул.25 Шаллум, його син; його син Мивсам; його син Мишма.26 Сини Мишмині: Хаммуїл, його син; сього син Закур; його син Шимей.27 В Шимея було шіснайцять синів та шість дочок; а в його братів було небагато синів, і усе поколїннє їх було не таке велике, як поколїннє Юдиних синів.28 Вони жили в Бирсабії, Моладї, Хазаршуалї,29 В Билзї, в Еземі, в Толадї,30 В Бетуїлї, в Хормі, в Зиклазї,31 В Бет-Маркавотї, в Хазарсусимі, в Бет-Біреї та в Шааримі. Оце міста їх до Давидового царювання,32 З їх селами: Етам, Аїн, Риммон, Токен та Ашан, - пять міст.33 І всї селища їх, що були навкруги коло цїх міст до Баала; оце місця їх проживання та їх родоводи.34 Мешовав, Ямлех та Йосія, Амассіїн син,35 Йоїл та Егу, син Йошиви, сина Сераії, Асиїлового сина,36 Елїоєнай, Якова, Ішохая, Асаїя, Адиїл, Ішимиїл та Банея,37 Та Зиза, син Шифія, син Аллона, сина Едаїї, сина Шимрія, сина Шемаїї.38 Цї списані по йменнях були князями над своїми родами, а дім їх батьків розпався на багато паростків.39 Вони доходили до Герари і до східнього боку долини, щоб знайти випаси для своїх черед;40 І знайшли пасовища вроджайні та добрі й землю широку, спокійну та безпечну, бо до їх приходу жило там тільки трохи Хомитян.41 І прийшли цї, записані по іменнях, за часів Езекії, царя Юдейського, й повбивали й кочових і осїлих, що там знаходились, і вигубили їх навіки, й оселились на їх місці, бо там були пасовища для їх черед.42 А з поміж їх, із синів Симеонових, пішло 'д горі Сеїр пятьсот чоловіка, а Фелатія, Неарія, Рефаїя, та Узіїл, Ішіїні сини, були на чолї в їх;43 І повбивали оцїлївший там останок Амаликіїв, та й живуть там до сього часу.