Числа 33

1 Се шляхи синів Ізрайлевих, що вийшли з Египецької землї з полками своїми, під приводом Мойсейовим та Ароновим.2 А Мойсей позаписував виходи їх по шляхах їх, як заповідав Господь. І се шляхи їх по виходах їх:3 Рушили вони з Раємзесу в первому місяцї на пятнайцятий день первого місяця. На другий день після паски вийшли сини Ізраїля під сильною рукою, перед очима всїх Египтян.4 А Египтяне ховали первенцїв своїх, що побив Господь між ними; і звершив Господь суд над богами їх.5 І рушили сини Ізрайлеві від Раємзеса та й отаборились у Суккотї.6 І рушили вони із Суккоту та й отаборились ув Етамі, що край степу.7 І рушили з Етаму та й повернули на Пі-Гахирот, що проти Бааль-Зефона, та й отаборились перед Микдолем.8 І рушили з Пі-Гахироту та й перебріли серединою моря в степ, та й ійшли три днї ходи у степу Етам, та й отаборились коло Мари.9 І рушили від Мари та й прийшли в Елїм; а в Елїмі знайшли дванайцять криниць і сїмдесять пальмових дерев; і отаборились там.10 І рушили з Елїма та й отаборились над Червоним морем.11 І рушили з над Червоного моря та й отаборились у Син степу.12 І рушили із Син степу та й отаборились у Дофцї.13 І рушили з Дофки, та й отаборились в Алушу.14 І рушили з Алуша та й отаборились у Рефидимі; і не мали там люди води до пиття.15 І рушили з Рефидиму та й отаборились у Синай степу.16 І рушили із Синай степу та й отаборились коло Кіброт-Гаттаява.17 І рушили від Кіброт-Гаттаява та й отаборились у Газеротї.18 І рушили з Газерота та й отаборились у Ритмі.19 І рушили з Ритми та й отаборились у Риммон-Перезї.20 І рушили з Риммон-Переза та й отаборились у Либнї.21 І рушили з Либни та отаборились у Риссї.22 І рушили з Рисси та й отаборились у Кегелатї.23 І рушили з Кегелата та й отаборились під Шефер горою.24 І рушили від Шефер гори та й отаборились у Гарадї.25 І рушили з Гаради та й отаборились у Макелотї.26 І рушили з Макелоти та й отаборились у Талатї.27 І рушили з Талати та й отаборились у Таратї.28 І руши ли з Тарати та й отаборились у Митцї.29 І рушили з Митки та й отаборились у Гашмонї.30 І рушили з Гашмона та й отаборились у Мозеротї.31 І рушили з Мозерота та й отаборились у Бене-Яаканї.32 І рушили з Бене-Яакана та й отаборолись у Гор-Гідгадї.33 І рушили з Гор-Гідгада та й отаборились у Йотбатї.34 І рушили з Йотбата та й отаборились ув Абронї.35 І рушили з Аброна та й отаборились у Езйон-Гебер.36 І рушили з Езйон-Гебера та й отаборились у Зин степу, се Кадес.37 І ру шили із Кадесу та й отаборились на Гор горі, на границї землї Едомської.38 І зійшов Арон сьвященник на Гор гору, по слову Господньому, та й умер там у сороковому роцї після виходу синів Ізрайлевих із Египту, у пятому місяцї, на первий день місяця.39 Аронового ж віку було сто двайцять і три роки, як умер він на Гор горі.40 І почув царь Арадський, Кананїй, що жив на полуденнїй частинї в Канаан землї, перечув, що наступають синове Ізрайлеві.41 І рушили вони від Гор гори та й отаборились у Залмонї.42 І рушили із Залмони та й отаборились у Пупонї.43 І рушили із Пупона та й отаборились в Оботї.44 І рушили з Обота та й отаборились у Ійм Абаримі, на границї Моаба.45 І рушили з Ійма та й отаборились у Дибон-Гадї.46 І рушили з Дибон-Гаду та й отаборились в Алмон Диблатаїмі.47 І рушили з Алмон-Диблатаїма та й отаборились під Абарим горами на проти Небо.48 І рушили від Абарим гір та й отаборились на степах Моабських, на Йорданї проти Ерихону.49 І отаборились на Йорданї, від Бет-Єзімотя до Абель-Ситтима на рівнинах Моаба.50 І промовив Господь на рівнинах Моабських, над Йорданом проти Ерихону кажучи:51 Промов до синів Ізраїля і скажи їм:52 Як перейдете через Йордань в Канаан землю, так проганяйте всїх осадників тієї землї перед собою і руйнуйте всї тесані ідоли їх; і всї виливані балвани поруйнуйте, і всї жертівники високі спустоште,53 І запануєте над землею сією та й осядетесь там, бо вам оддав я землю сю як власність.54 І роздїлите землю по жеребу між родинами вашими; у кого душ більше, тому побільшите наслїддє, а в кого буде меньше, тому поменьшите наслїддє. Де кому випаде жереб, те буде наслїддє його.55 Коли ж не повиганяєте осадників сієї землї перед собою, так останок їх буде колючками в очах у вас і терниною під боками в вас, і тїснити муть вас на землї, де живете ви.56 І станеться, що зроблю з вами те, що я задумав з ними зробити.