Числа 3

1 І це роди Мойсея і Аарона в дні, в якому заговорив Господь до Мойсея на Синайській горі.2 І це імена синів Аарона: Надав, первородний, і Авіюд, Елеазар і Ітамар.3 Це імена синів Аарона, помазані священики, яких руки їхні сповнені, щоб служити.4 І помер Надав і Авіюд перед Господом, як вони приносили чужий огонь перед Господом в Синайській пустині, і не мали вони дітей. І служили Елеазар і Ітамар з їхнім батьком Аароном.5 І сказав Господь до Мойсея, мовлячи: 6 Візьми племя Левія, і поставиш їх перед Аароном священиком, і служитимуть йому7 і стерегтимуть сторожі його і сторожі синів ізраїльських перед шатром свідчення, щоб чинити служби шатра,8 і стерегтимуть ввесь посуд шатра свідчення і сторожі синів ізраїльських згідно з всіма служіннями шатра.9 І даси левітів Ааронові і його синам священикам. Ці дар даний мені з поміж ізраїльських синів.10 І поставиш Аарона і його синів над шатром свідчення, і стерегтимуть їхню службу і все, що відноситься до жертівника, і всередині занавіси. І чужинець, що доторкнеться помре.11 І промовив Господь до Мойсея, кажучи: 12 І ось Я взяв Левітів з посеред ізраїльських синів замість кожного первородного, що відкриває лоно, між ізраїльськими синами. Це їхній викуп і мої будуть Левіти,13 бо моїм є кожний первородний. В тому дні, коли Я вигубив кожного первородного в єгипетскій землі, Я собі освятив кожного первородного в Ізраїлі від людини до скотини. Моїми будуть, Я Господь.14 І промовив Господь до Мойсея в Синайській пустині, кажучи: 15 Почисли синів Левія за домами їхніх родин, за їхніми племенами, за їхніми родами. Почисли їхнього кожного з чоловічого роду від місяця і вище.16 І почислив їх Мойсей і Аарон за голосом Господнім, так як заповів їм Господь.17 І це були сини Левія за їхніми іменами: Ґедсон, Каат і Мерарі.18 І це імена синів Ґедсона за їхніми племенами: Ловені і Семеї.19 І сини Каата за племенами своїми: Амрам і Ісаар, Хеврон і Озіїл.20 І сини Мерарі за племенами своїми: Моолі і Мусі. Це племена Левітів за домами їхніх родин: 21 Ґедсона: племя Ловені і племя Семеї. Це племена Ґедсона.22 Число їх за числом всіх чоловічого роду від місяця і вище, число їх сім тисяч пять сот.23 І ці сини Ґедсона отаборяться за шатром до моря (заходу)24 і старшина дому родини племени Ґедсона Елісаф син Лаїла.25 І сторожа синів Ґедсона в шатрі свідчення: Шатро і покривало і покривало дверей шатра свідчення26 і завіси притвору і занавіса дверей притвору, що є при шатрі, і остале всіх діл його.27 Каата: племя Амраміс і племя Ісааріс і племя Хевроніс і племя Озіїліс. Це є племена Каата.28 За числом кожний чоловічого роду від місяця і вище вісім тисяч шістьсот, що стережуть сторожі святих.29 Племена синів Каата отаборяться зі сторони шатра до півдня,30 і старшина дому родин племени Каата Елісафан син Озіїла.31 І сторож їхня кивот і трапеза і світило і жертівник і посуд святого, все, в чому в них служать, і покривало і всі їхні діла.32 І старшина, що над старшинами Левітів, Елеазар син Аарона священика поставлений стерегти сторожі святих.33 Мерарі: племя Моолі і племя Мусі. Це племена Мерарі.34 Число їх за числом, кожний чоловічого роду від місяця і вище, шість тисяч пятдесять.35 І старшина дому родин племени Мерарі Суріїл син Авіхаїла. Отаборяться вони з боку шатра до півночі.36 Нагляд, сторожа синів Мерарі: Вершки шатра і його поперечки і його стовпи і його підставки і ввесь їх посуд і їхні діла37 і стовпи притвору довкруги і їхні підставки і кілки і їхні шнури.38 І ті, що отаборились напроти лиця шатра свідчення зі сходу, Мойсей і Аарон і його сини, що стережуть сторожі святого над сторожами ізраїльських синів. І чужинець, що доторкнеться, помре.39 Все число Левітів, яких почислив Мойсей і Аарон за голосом Господнім, за їхніми племенами, кожний чоловічого роду від місяця і вище, двадцять дві тисячі. І промовив Господь до Мойсея, кажучи: Почисли кожного первородного чоловічого роду з ізраїльських синів від місяця і вище, і візьми їхнє число по імени.40 41 І візьмеш Мені Левітів замість всіх первородних ізраїльських синів, Я Господь, і скотину Левітів замість всіх первородних в скотині ізраїльських синів.42 І Мойсей почислив, так як заповів Господь, всіх первородних між ізраїльськими синами.43 І були всі первородні чоловічого роду за числом по імені від місяця і вище за числом своїм двадцять дві тисячі двісті сімдесять три.44 І промовив Господь до Мойсея, кажучи: 45 Візьми Левітів замість всіх первородних ізраїльських синів і скотину Левітів замість їхньої скотини, і Левіти будуть моїми. Я Господь.46 І викуп за двісті сімдесять три тих, що з первородних ізраїльських синів перевищають число Левітів,47 візьмеш пять сиклів за голову, за святою дідрахмою візьмеш, двадцять мідяків до сикля,48 і даси срібло Ааронові і його синам, як викуп за тих, що їх перевищають числом.49 І взяв Мойсей срібло, викуп за тих, що перевищають числом викуп Левітів.50 У первородних ізраїльських синів взяв срібло, тисячу триста шістьдесять пять сиклів за святим сиклем.51 І дав Мойсей викуп за тих, що перевищали числом (Левітів), Ааронові і його синам за голосом Господнім, так як заповів Господь Мойсеєві.