Неемія 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 І це священики і левіти, що прийшли з Зоровавелем сином Салатіїла й Ісуса. Сарая, Єрмія, Ездра,2 Амарія, Малух,3 Сехенія.4 5 6 7 Це володарі священиків і їхні брати в днях Ісуса.8 І левіти: Ісус, Вануй, Кадміїл, Саравія, Йодай, Маттанія. Він над групами і їхні брати9 на щоденну службу.10 Й Ісус породив Йоакіма, і Йоакім породив Еліасіва, і Еліясів Йодая,11 і Йодай породив Йонатана, і Йонатан породив Ядуя.12 І в днях Йоакіма його брати священики і володарі батьківщин: В Сараї Амарія, в Єрмія Ананія,13 в Ездри Месулам, в Амарії Йоанан,14 в Амалуха Йонатан, в Сенехія Йосиф,15 в Арема Аннас, в Маріота Елкай,16 в Аддая Захарія, в Ґанатона Месулам,17 в Авії Зехрій, в Веніямина в часах в Фелитія,18 в Валґая Самуя, в Семея Йонатан,19 в Яріма Маттанія, в Ідія Озій,20 в Салая Каллай, в Амеха Авед,21 в Елкія Асавія, в Єдеїя Натанаїл.22 Левіти в днях Еліясіва, Йоада і Йоа і Йоанан і Ідуя записані як володарі батьківщин, і священики в царстві Дарія Перса: 23 Сини Левія володарі батьківщин записані в книзі літопису і аж до днів Йоанана сина Елісуя.24 І володарі левітів: Асавія і Саравія і Ісус і сини Кадміїла і їхні брати перед ними, щоб співати і хвалити за заповіддю Давида божого чоловіка щоденно, щоденно.25 Коли я збирав дверників26 - (це було) в днях Йоакіма сина Ісуса, сина Йоседека, і в днях Неемії, і Ездра (був) священиком і писарем.27 І в обновленні стіни Єрусалиму шукали левітів в їхніх поселеннях, щоб привести їх до Єрусалиму, щоб зробити обновлення і радість в тодаті і в співах, граючи на цимбалах і псалтирях і гуслях.28 І зібралися сини співаків і з околиці довкруги до Єрусалиму і з дворів29 і з піль, бо співаки збудували собі двори в Єрусалимі.30 І священики і левіти очистилися і очистили нарід і дверників і мур.31 І привели володарів Юди на мур і поставили дві великі (групи) для співу, і я пройшов з права по стіні гною,32 і за ними пішов Осая і половина володарів Юди33 і Азарія, Ездра і Месулам,34 Юда і Веніямин і Самая і Єремія35 і (часть) з синів священиків з трубами Захарія син Йонатана, син Самая, син Матанія, син Міхая, син Закхура, син Асафа36 і його брати Самая і Озіїл, Ґелолій, Маая, Натанаїл і Юда, Ананій, щоб співати пісні Давида божого чоловіка, і перед ними Ездра писар37 над брамою Аїн перед ними пішли ступенями міста Давида в підйомі муру перед домом Давида і аж до брами води на сході.38 І з співами друга (група) виходила їм на зустріч, і я за нею, і половина народу на стіні над стовпом теннурім і аж до стіни рівнини39 і понад брамою Ефраїма і над брамою Ейсіяни і над рибною брамою і вежою Анамеїла і від стовпа Меї і аж до овечої брами і стали в брамі сторожі.40 І стали дві співучі (групи) в божому домі, і я і половина війська зі мною41 і священики Еліякім, Маасія, Веніямін, Міхая, Еліонай, Захарія, Ананія42 Семея і Елеазар і Озія і Йоанна і Мелхія і Елам і Езур, і чути було співаків і (їх) почислено.43 І в тому дні принесли в жертву великі жертви і зраділи, бо Бог їх дуже розвеселив. І їхні жінки і їхні діти зраділи, і було чути радість в Єрусалимі здалека.44 І в тому дні поставили мужів над скарбницею скарбів, первоплодів і десятин і зібраним між ними для володарів міст, часті священикам і левітам, бо в Юди була радість і над священиками і над Левітами, які стояли.45 І вони стерегли сторожі їхнього Бога і сторожі очищення і співаків і дверників за законами Давида і Соломона його сина.46 Бо в днях Давида на початку Асав перший з співаків і (співав) пісню і хвали Богові.47 І ввесь Ізраїль в днях Зоровавеля давав часті співакам і дверникам, з дня на день за словом, і освячували левітам, і левіти освячували синам Аарона.