Числа 7

1 І було се того дня як скіньчив Мойсей ставити храмину, і помазав її та й осьвятив її, і всю посудину її, і жертівника і всю посудину його, і як він помазав і осьвятив їх;2 То прийшли князї Ізрайлеві, голови батьківських домів їх, що були князями поколїнїв, і начальниками перелїчених,3 І принесли приноси свої перед Господа: шість критих возів і дванайцять волів, один віз на два князї, та один віл за кожного з них, і привели їх перед храмину.4 І рече Господь Мойсейові:5 Возьми їх від них, і будуть вони на службу в соборному наметї, і передай їх Левітам, кожному, що годиться по службі його.6 І взяв Мойсей вози й волів та й оддав їх Левітам.7 Два вози і чотири воли віддав синам Герсоновим, дивлючись по їх послузї,8 А чотири вози і вісїм волів оддав синам Мерарієвим, дивлючись по їх послузї під доглядом Ітамара, сина Арона, сьвященника.9 Синам же Кегатовим не дав нїчого; вони бо робили послугу коло сьвятинї, - на плечах носили її.10 І приносили князї посьвятні дари жертівника того дня, як помазано його; і принесли князї дари свої перед жертівником.11 І рече Господь Мойсейові: Щодня приносити ме один князь приноси свої на осьвяченнє жертівника.12 І той, що принїс первого дня свій приніс, був Нахзон Аминадабенко, з поколїння Юдиного.13 А приніс його був: один полумисок срібний, сто трийцять секлїв вагою, кубок срібний в сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, як жертва хлїбна;14 Одна чаша, десять секлїв золота вагою, повна кадила;15 Один молодий бик, один баран, одно ягня однолїтне, на всепаленнє;16 Один козел на жертву за гріх;17 А на жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят однолїтків пятеро. Се був приніс Нахзона Аминадабенка.18 На другий день приносив жертву князь синів Иссахарових, Нетанеїль Зуаренко.19 А жертва його була: один полумисок срібний, сто і трийцять секлїв вагою, один кубок срібний, сїмдесять секлїв вагою, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, як хлїбна жертва;20 Чаша одна, десять секлїв золота вагою, повна кадила;21 Молодий бик один, баран один, ягня перволїтне одно на всепаленнє;22 Козел один на жертву за гріх;23 А на жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтнїх пятеро. Се був приніс Нетанеїла Зуаренка.24 На третїй день князь синів Зебулонових, Єлїаб Гелоненко.25 А приніс його такий: один полумисок срібний вагою сто і трийцять секлїв, один срібний кубок вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидви повні муки пшеничної, замішаної на олїї, на жертву хлїбну;26 Чаша одна вагою десять секлїв золота, повна кадила;27 Молодий бик один, баран один, ягня перволїтне одно на всепаленнє;28 Козел один на жертву за гріх;29 А на жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро. Се був приніс Єлїаба Гелоненка.30 На четвертий день князь синів Рубенових, Єлизур Шедеуренко.31 А приніс його був: один полумисок срібний, вагою сто трийцять секлїв, один кубок срібний, вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;32 Чаша одна, вагою десять секлїв золота, повна кадила;33 Бичок один, баран один, ягня перволїтне одно на всепаленнє;34 Козел один на жертву за гріх;35 А на жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро. Се приніс Єлизура Шедеуренка.36 На пятий день князь синів Симеонових, Селуміїль Зуришадаєнко.37 А приніс його був такий: один полумисок срібний вагою сто трийцять секлїв, один кубок срібний вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;38 Чаша одна вагою десять секлїв золота, повна кадила;39 Бичок один, баран один, ягня однолїтне одно на всепаленнє;40 Козел один на жертву за гріх;41 А на жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро. Се приніс Селуміїла Зуришадаєнка.42 На шестий день князь у синів Гадових, Єлеасаф Дегуйленко.43 А приніс його такий: полумисок срібний один вагою сто трийцять секлїв, кубок один срібний вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;44 Чаша одна вагою десять секлїв золота, повна кадила;45 Бичок один, баран один, ягня однолїтне одно на всепаленнє;46 Козеня одно на гріхожертву;47 А на жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро. Се приніс Єлеасафа Дегуйленка.48 На семий день князь синів Ефраїмових, Елїшама Амігуденко.49 А приніс його такий: полумисок срібний один вагою сто трийцять секлїв, кубок один срібний вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;50 Чаша одна вагою десять секлїв золота, повна кадила;51 Бичок один, баран один, ягня перволїтне одно на всепаленнє.52 Козел один на жертву за гріх;53 А про жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро. Се приніс Елїшама Амігуденка.54 На восьмий день князь синів Манассеїних Гамалеїль Педазуренко.55 А приніс його такий: полумисок срібний вагою сто трийцять секлїв, кубок один вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;56 Чаша одна вагою десять секлїв золота повна ладину.57 Бичок один, баран один, ягня перволїтне одно про всепаленнє;58 Козел один про жертву за гріх;59 А про жертву мирну волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро! Се приніс Гамалеїла Педазуренка.60 На девятий день князь синів Беняминових, Абидан Гидеонїєнко.61 А приніс його такий: полумисок срібний один вагою сто трийцять секлїв, кубок один срібний вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;62 Чаша одна вагою десять секлїв золота, повна кадила;63 Бичок один, баран один, ягня перволїтне одно на всепаленнє;64 Козел один про жертву за гріх;65 А про жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро. Се приніс Абидана Гидеонїєнка.66 На десятий день князь синів Данових, Ахієзер Амішадаєнко.67 А приніс його був такий: полумисок срібний один вагою сто трийцять секлїв, кубок срібний один вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;68 Чаша одна вагою десять секлїв золота, повна кадила;69 Бичок один, баран один, ягня перволїтне одно про всепаленнє,70 Козел один про жертву за гріх;71 А про жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро. Се приніс Ахієзера Амішадаєнка.72 На одинайцятий день князь синів Ассерових Пагіїль Окраненко.73 А приніс його був такий: полумисок срібний один вагою сто трийцять секлїв; кубок один срібний вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;74 Чаша одна вагою десять секлїв золота; повна кадила.75 Бичок один, баран один, ягня перволїтне одно про всепаленнє;76 Козел один про жертву за гріх;77 А про жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро. Се приніс Паліїла Окраненка.78 На дванайцятий день князь синів Нафталїєвих Агири Енаненка.79 А приніс його був такий: полумисок срібний один вагою сто трийцять секлїв; кубок один срібний вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;80 Чаша одна вагою десять секлїв золота, повна кадила;81 Бичок один, баран один, ягня перволїтне одно про всепаленнє.82 Козел один про жертву за гріх;83 А про жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро. Се приношеннє Агири Енаненка.84 Се дари на посьвят жертівника, в день його помазання від князїв Ізраїля: полумисків срібних дванайцять, кубків срібних дванайцять, чаш золотих дванайцять;85 Вагою сто трийцять секлїв кожен полумисок срібний і сїмдесять секлїв кожен кубок. Увесь посуд срібний вагою дві тисячі й чотири ста секлїв, по секлеві сьвятинї.86 Чаш золотих дванайцять, повних кадила, по десять секлїв кожна чаша, по секлеві сьвятинї; всього золота в чашах сто двайцять секлїв.87 Усієї буйної скотини про всепаленнє було: дванайцять бичків; дванайцять баранів, дванайцять ягнят перволїтків, а до них хлїбні дари; дванайцять козлів про жертву за гріх.88 А всієї буйної скотини на жертву мирну було двайцять і чотири бичків; крім того шістьдесять баранів, шістьдесять козлів, і шістьдесять ягнят перволїтків. Се посьвятні дари жертівника в день помазання його.89 І як увійшов Мойсей у громадянський намет розмовляти з ним, так почув голос, що промовляв до його з віка, що на скринї сьвідчення, і спроміж обох херувимів: і промовляв до його.