Числа 10

1 І рече Господь Мойсейові:2 Зроби собі дві срібні труби; кованої роботи зробиш їх, і будуть вони тобі на те, щоб скликати громаду і щоб рушити табором.3 І як затрублять у них, то збереться до тебе вся громада коло входу в соборний намет.4 Як же тілько в одну затрублять, так позбираються до тебе князї, тисяцькі Ізраїля.5 А затрубите на трівогу, так почнуть рушати табори, що стоять на схід соньця;6 А затрубите на трівогу вдруге, так рушати муть табори, що стоять на полуднї: як рушати муть вони, мусять трубити.7 А як треба зібрати громаду, трубити мете, тільки ж не на трівогу.8 Трубити муть же в труби сини Арона, сьвященники. І буде се вам установою віковічньою в роди ваші.9 А як пійдете на війну в землї вашій проти ворога, що тїснить вас, так затрубите в труби на трівогу; і погадається про вас перед Господом, Богом вашим, і вирятуєтесь від ворогів ваших.10 І в день радощів ваших і в празники ваші, і в новонастанню місяця вашого, трубити мете в труби при всепаленнях ваших і при ваших жертвах мирних; і се буде нагадувати вас перед Богом вашим. Я Господь, Бог ваш.11 І було на другий рік, другого місяця, на двайцятий день, що знялась у гору хмара з храмини сьвідчення.12 І сини Ізрайлеві рушили чергою у Синайському степу; і спустилась хмара в Паран-степу.13 І рушили табором по первий раз по слову Господньому через Мойсея.14 І йшов наперед прапор табору синів Юди, по полкам їх; а над військом його був Нахзон Аминадабенко.15 А над військом поколїння синів Іссахарових був Нетанеїль Зуаренко;16 А над військом поколїння синів Зебулонових був Єлїаб Гелоненко.17 І зложено храмину, і рушили сини Герсонові і сини Мерарієві, несучи храмину.18 Рушив і прапор табору Рубена по полкам його, і над військом його був Єлизур Шедеуренко;19 А над військом поколїння синів Симеонових був Селуміїл Зуришадаєнко;20 А над військом синів поколїння Гадового був Єлеасаф Дегуйленко;21 Рушили й Кегатїї, що несли сьвятиню; попереднї ж ставляли храмину перш нїм ті прийшли.22 І прапор табору синів Ефраїмових рушив по полках їх, і над військом їх був Елішама Амігуденко.23 А над військом поколїння синів Манассевих був Гамалеїль Педазуренко;24 А над військом поколїння синів Беняминових був Абидан Гидеоненко.25 Рушив потім прапор табору синів Данових, що був задньою сторожею усїм таборам, по полках їх, і над військом його був Ахієзер Амішадаєнко;26 А над військом поколїння синів Ассерових був Пагіїль Окраненко;27 А над військом поколїння синів Нафталїєвих був Агира Енаненко.28 Такою чергою рушали сини Ізрайлеві по полках своїх; і рушили вони в дорогу.29 І каже Мойсей Гобабові, синові Регуїла, Мидіянїя, що був тестьом Мойсейові: Ми простуємо до того місця, що про його казав Господь: Оддам його вам. Ходи з нами, і добро зробимо тобі; бо Господь обіцяв добро Ізрайлеві.30 І каже він йому: Не пійду я з вами, а в землю мою і до родини моєї пійду;31 І каже він: Не покидай же нас: ти бо знаєш, де нам ставати табором в степу; і будеш ти нам очима.32 І станеться, як пійдеш із нами, і Господь вчинить нам добро, то й ми вчинимо добро тобі.33 І пустились вони в дорогу від гори Господньої, і відійшли на три днї ходи, і скриня завіту Господнього йшла три днї ходи перед ними, щоб знайти місця для їх відпочинку;34 А хмара Господня була над ними в день, як рушали вони табором.35 І як піднімали з місця скриню, так промовляв Мойсей: Встань, Господе, і розсиплються вороги твої, і ненавидники твої розбіжуться від лиця твого.36 А як остановлялась вона, тодї промовляв: Вертайся, Господе, до незлїчених тисячей Ізраїля!