Йов 16

1 І відповів Йов і сказав:2 Чув я доволї такого; гіркі з вас усїх потїшителї!3 Чи ти скінчиш вітряну твою мову? і що спонукало тебе таке говорити?4 Вмів би й я так, як ви, говорити, як би душа ваша була на місцї душі моєї; й я узброївся б на вас словами й кивав би над вами головою моєю;5 Додавав би вам відваги язиком моїм, і рушаннєм губ потїшав би вас.6 Та чи я говорю, - не втихає мій смуток; чи перестаю, - він не покидає мене.7 Бо він отсе вичерпав мене. Ти (Боже) спустошив всю семю мою.8 Ти покрив мене морщинами в сьвідоцтво проти мене; знеможілість моя встає проти мене, винуватить мене прилюдно.9 Гнїв його розриває мене й лютує проти мене, скрегоче на мене зубами своїми; ворогом зиркає на мене очима своїми.10 Роззявили на мене пащі свої; ругаючись, бють мене по щоках; всї змовились на мене.11 Бог віддав мене беззаконникові, й в руки безбожникам кинув мене.12 Жив я спокоєн собі, а він потряс мене; взяв мене за шию та побив мене й поставив за цїль собі.13 Стріли його оточили кругом мене; він сїче нутро моє без пощади, й пролив на землю жовч мою;14 Пробиває в менї пролом за проломом, пре на мене, як велетень-воїн.15 Веретище сшив я на тїло моє, й в порох занурив голову мою.16 Вид мій почервонїв від плачу, а на віях моїх тїнь смертна, -17 Хоч нема кривди на руках моїх, та й молитва моя чиста.18 Земле, не закривай крови моєї, й нехай не буде (в тобі) місця жалісному кликові мойму!19 Та оце сьвідок мій на небесах, і на висотах заступник мій.20 Многомовні други мої! До Бога проливає сльози око моє.21 О, коби то міг чоловік правуватись з Богом, як син людський з ближним своїм!22 Та вже доходить мій вік до кінця, й я відходжу в дорогу, якою не вертають.