1 Хронік 26

1 Оце порядок воротарів: з Кореїв: Мешелемія Кореєнко, з потомків Асафових,2 Сини Мешелеміїні: перворідень Захарія, другий Едияїл, третій Зебадїя, четвертий Ятниїл,3 Пятий Елам, шестий Егоханан, семий Елїегознай.4 Сини Обед-Едомові: перворідень Шемаїя, другий Егозавад, третий Йоах, четвертий Сахар, пятий Натанаїл,5 Шестий Аммиїл, семий Іссахар, восьмий Пеультай, через те що Бог благословив його.6 Від його сина Шемаїї народились так само сини, що були начальниками в свойму родові, бо вони були мужі сильні.7 Сини Шемаїні: Отні, Рефаїл, Обед та Елзавад, брати його, люде дужі, Елїя, Семахія (та Еваком).8 Усї вони з дїтей Обед-Едомових; вони й сини їх, і брати їх були люде пильні й до служби спосібні; їх було в Обед-Едома шістьдесять і два.9 У Мешелемії було синів та братів, людей спосібних, вісїмнайцять.10 У Хоси, з синів Мераріїних, сини: Шимрі найвидатнїйший, - хоч він не був перворіднем, та батько поставив його головним;11 Другий Хелкія, третій Тевалїя, четвертий Захарія; усїх синів та братів в Хоси було тринайцять.12 Оце порядок воротарів по головах родин, здібних до служби вкупі з їх братами, щоб служити в домі Господньому.13 І кинули вони жереби, як малий, так і великий, по родинах своїх на кожну браму.14 І випав жереб від сходу на Шелемія. А на Захарію, його сина, розумного порадника, кинули жереб, і випав йому жереб на північ;15 Обед-Едомові - на південь, а синам його - при коморах.16 Шупимові та Хосї - на захід, коло брами Шаллехет, де шлях йде вгору та де сторожа проти сторожі.17 На схід по шість левітів, на північ по чотири, на південь по чотири, а коло комор по два.18 На захід коло притвора при шляху по чотири, а коло самого притвора по два.19 Це порядок воротарів з синів Кореєвих та синів Мераріїних.20 А левіти, брати їх, доглядали скарбів дому Божого та скарбниць із сьвященними річами.21 Сини Лаєдана Герсоненка - від Лаєдана, голови родини, від Лаєдана Герсонового: Ехієл.22 Сини Ехієлові: Зетам та брат його Йоїль доглядали скарбів Божого дому,23 Вкупі з потомками Амрамовими, Ізгаровими, Хевроновими та Озиїловими.24 Шевуїл, син Гирсона Мойсеєнка, був головним доглядачем скарбниць.25 У його брата Елиезера - син Рехавія; в його син Ісаїя; в його син Йорам; в його син Зихрій, а в сього син Шеломит.26 Шеломит та брати його доглядали скарбниць із присьвяченим добром, що поприсьвячував царь Давид і голови родин, і тисячники, й сотники та воєводи.27 З завойовань та з здобичі поприсьвячували на направу дому Господнього.28 Усе, що присьвятив пророк Самуїл, і Саул Кисенко, й Абенір Ниренко, й Йоаб Саруєнко, все присьвячене було в руках в Шеломита та братів його.29 З Ізгарового роду: Хенанїя та сини його були настановлені на службу знадвірню в Ізрайлитян, за писарів та суддїв.30 З Хевронового роду: Хашавія та брати його, люде відважні - тисяча сїмсот - мали догляд над Ізраїлем по цей бік Йорданї на захід, у всїляких справах Господнїх і по службі царській.31 У Хевронїїв був Ерія головою в їх родах та поколїннях. Сорокового року Давидового царювання їх полїчено, й знайшлись між ними люде мужні в Язері Галаадському.32 І брати його, люде здібні - дві тисячі сїмсот - були головами родин. Їх настановив царь Давид над поколїннєм Рубеновим і Гадовим та половиною поколїння Манассіїного, у всїх справах Божих та справах царських.