1 Хронік 9

1 Так були перелїчені по своїх родах усї Ізрайлитяне, й оце вони записані в книги царів Ізраїлських. А Юдеї за свої проступки переведені в Вавилон.2 Ті, що перші жили на своїх державах, по містах Ізраїлських, були Ізрайлитяни, сьвященники, левіти та нетинеї.3 В Ерусалимі жили декотрі з потомків Юдиних, та деякі з потомків Беняминових, та з потомків Ефраїмових та Манассіїних:4 Утай, син Амміудів, сина Омріїного, сина Імрієвого, сина Ванїєвого, - з синів Перезових, Юдиного сина;5 З синів Шилона - Асаїя, перворідень і сини його;6 З синів Зари - Еуїл та їх брати, шістсот девятьдесять;7 Із синів Беняминових - Саллу, син Мешулламів, сина Годавіїного, сина Гассенуїного;8 Та Івнїя, син Ерохамів, та Ела, син Уззія, Михрієвого сина, та Мешуллам, син Шефатіїв, сина Рагуїлового, сина Івнїїного,9 І брати їх по родах їх: девятьсот пятьдесять шість, - усї сї були головами над родами в своїх поколїннях.10 А з сьвященників: Едаїя, Йоарив, Яхин,11 І Азарія, син Хелкіїн, сина Мешулламового, сина Садокового, сина Мерайотового, сина Ахитувового, передовий сьвященник в домі Божому;12 І Адаїя, син Ерохамів, сина Пашхурового, сина Малхіїного; та Маасай, син Адієла, сина Яхзерового, сина Мешулламового, сина Мешиллемитового, сина Іммерового;13 І брати їх, голови над родами своїми: тисяча сїмсот шістьдесять, - люде пильні в дїлї служення в домі Божому.14 А з левітів: Шемая, син Хашува, сина Азрикамового, сина Хашавіїного, - синів Мераріїних;15 І Вакбакар, Хереш, Галал і Маттанїя, син Міхін, сина Зихрієвого, сина Асафового;16 І Обадія, син Шемаїїн, сина Галалового, сина Ідитунового; й Берехія, син Асин, Елканиного сина, що жив у селах Нетофатських.17 А воротарі: Шаллум, Аккуб, Талмон та Ахиман та брати їх; Шаллум був головний.18 І досї цї воротарі при воротях царських, що на схід сонця, держать (за чергою) сторожу з синів Левіїних.19 Шаллум, син Корея, сина Евіясафового, сина Кореєвого, й брати його з його роду, Кореї, в дїлї своєї служби були сторожами при порогах сьвятинї, а батьки їх стерегли ввіходу в стан Господнїй.20 Пинеес Елеазаренко був вперід старшим над ними, і Господь був з ним.21 Захарія Мешелемієнко був воротарем при дверях храму соборнього.22 Усїх їх вибраних воротарями при порогах, було двістї дванайцять. Вони були записані в спис по своїх оселях. Їх настановив Давид та Самуїл-пророк задля їх вірностї.23 І вони й їх сини були на сторожі при брамах дому Господнього по пермінах своїх.24 По чотирьох боках були воротарі: на схід, на захід, на північ і на південь.25 А брати їх жили в своїх оселях, приходячи до них від часу до часу на сїм день.26 Цї чотири начальні левіти мали собі повірених всїх воротарів; вони були пристановлені до житлів і до скарбівниць дому Божого.27 Вони й ночі проводили навкруги дому Божого, бо до їх належало сторогуваннє, й вони мали що-ранку одмикати двері.28 Декотрі зпоміж їх були пристановляні до службового посуду, так що з перелїчкою приймали його, й з перелїчкою видавали його.29 Декотрим зпоміж їх були поручені инші прибори й усе, що на сьвяту потріб: лїпше борошно, та вино, та олива, й ладан і пахощі.30 А деякі зпоміж синів сьвященницьких робили миро з запашнього коріння.31 Матафії з левітів, - він перворідень Селлума Кореєнка, - було повірене те, що смажилось на сковородах.32 Декотрим з їх братів, із Кегатових синів, було поручено приладжуваннє хлїбів показних, щоб приготовляти їх на кожну суботу.33 А сьпівцї, головні в левітських поколїннях, були в кімнатах храму, й свобідні від (иншої) служби, бо вони в день і в ночі мали свого дїла пильнувати.34 Це голови поколїнь левітських, в своїх родах головні. Вони жили в Ерусалимі:35 В Габаонї жили: батько Габаонїїв, Еїл, - його жінка на ймя Мааха,36 І син його перворідень Авдон, за ним Зур, Кис, Ваал, Нер, Надав,37 Гедор, Ахіо, Захарія та Миклот.38 Від Миклота народивсь Шимеам. І вони жили побіч братів своїх в Ерусалимі, вкупі з братами своїми.39 Від Нера народивсь Кис; від Киса народивсь Саул; від Саула народивсь Йонатан, Мелхисуй, Абинадаб та Ешбаал.40 Син в Йонатана Мериббаал; від Мериббаала народивсь Миха.41 Сини Михині: Питон, Мелех, Тарей (та Ахаз).42 Від Ахаза народивсь Яера; від Яери народились Алемет, Азмавет і Замбрій; від Замбрія народивсь Моза.43 Від Мози народивсь Бинея; Рефаїя, його син; Елеаса, його син; Азел, його син.44 У Азела шість синів, оце вони на імення: Азрикам, Бохру, Ісмаїл, Шеарія, Обадія та Ханан. Це сини Азелові.