Неемія 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Ті, що приложили печатї, були: Неємія-Тиршата, син Гахалїїн, і Седекія,2 Сераїя, Азарія, Еремія,3 Пашхур, Амарія, Малхія,4 Хаттуш, Шеванїя, Маллух,5 Харим, Меремот, Обадія,6 Даниїл, Гіннетон, Барух,7 Мешуллам, Авія, Міямин,8 Маазія, Вилгай, Шемаїя: се сьвященники.9 Левіти: Ісус, син Азанїїн, Биннуй, з синів Хенададових, Кадмиїл,10 І брати їх: Шеванїя, Годія, Клита, Фелаїя, Ханан,11 Миха, Рехов, Хашавія,12 Закхур, Шеревія, Шеванїя,13 Годїя, Ванїй, Венинуй,14 Голови народу: Парош, Пахат-Моаб, Елам, Затту, Банїя,15 Вуннїй, Азгад, Бевай,16 Адонїя, Бігвай, Адин,17 Атер, Езекія, Азур,18 Годїя, Хашум, Безай,19 Хариф, Анатот, Невай,20 Магнїяш, Мешуллам, Хезир,21 Мешезавел, Садок, Яддуй,22 Фелатїя, Ханан, Анаїя,23 Осія, Хананїя, Хашшув,24 Лохеш, Пилха, Шовек,25 Рехум, Хашавна, Маасея,26 Ахія, Ханан, Анан,27 Маллух, Харим, Баана.28 І прочий народ, сьвященники, левіти, воротарі, сьпівцї, нетинеї і всї, відлучились від чужоземських народів до закону Божого; й жінки їх, сини їх і дочки їх, усї, що могли втямити,29 Пристали до братів своїх, до переднїйших їх, і дали обітницю з клятьбою й заприсяглись поступати по закону Божому, даному рукою Мойсея, слуги Божого, й держати й хоронити всї заповідї Господа, Бога нашого, й постанови його й закони його,30 І не віддавати дочок своїх чужоземським народам, а їх дочок не брати за синів своїх;31 І як чужоземські народи привозити муть крам і всяку потріб на продаж у суботу, не брати в їх в суботу і в сьвятий день, а на сьомий рік усякі довги дарувати.32 І постановили ми собі за закон, давати від себе по третинї секля на рік на потреби дому Бога нашого:33 На хлїби показні, на повсякчасні хлїбні приноси й на повсякчасні всепалення кожної суботи, кожного нового місяця, в великі сьвята та инші днї сьвяточні й на жертви за гріх про очищеннє Ізраїля, й на всяку потребу в домі Бога нашого.34 І ми кинули жереби про доставу дров, - сьвященники, левіти й народ, коли котрому нашому родові в призначений час що року привозити їх до дому Бога нашого, щоб вони горіли на жертовникові Господа, Бога нашого, як се написано в законї;35 (І обіцялись ми) що року приносити в дом Господнїй первоплід із землї нашої і перві плоди з усякого дерева;36 І приводити в дом Бога нашого до сьвященників, що служать в домі Бога нашого, первенцїв із синів наших і з скотини нашої, як написано в законї, і первенцї з товару й овець наших.37 І первоплід із борошна нашого і усяких приносів, і овощів з усякого дерева, вина й оливи ми приставляти мемо сьвященникам в комори при домі Бога нашого, й десятину з землї нашої левітам. Вони, левіти, брати муть десятину по всїх містах, де в нас хлїборобство.38 При левітах, як вони брати муть левітську десятину, знаходити меться сьвященник, син Ааронів, щоб левіти десяту частку з своїх десятин одвозили до дому Бога нашого в кімнати, призначені на переховок;39 Бо в цї кімнати як сини Ізрайлеві, так і левіти мали приставляти приноси: хлїб, вино й оливу. Там сьвященний посуд, і служащі сьвященники, й воротарі, й сьпівцї. І ми не опустимо дому Бога нашого.