Івана 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Се я глаголав вам, щоб ви не поблазнились.2 Вилучати муть вас із шкіл; ба прийде час, що всякий, хто вбиває вас, думати ме, що службу приносить Богу.3 І се робити муть вам, бо не знали нї Отця, нї мене.4 Та се сказав я вам, щоб, як прийде час, згадали про се, що я глаголав вам; бо з вами був.5 Тепер же йду до Пославшого мене; й нїхто з вас не питає мене: Куди йдеш?6 Та що се сказав я вам, смуток сповнив ваше серце.7 Тільки ж я правду глаголю вам: лучче вам, щоб я пійшов; як бо не пійду, Утішитель не прийде до вас; як же пійду, пришлю Його до вас.8 А Той прийшовши, докорить сьвітові за гріх, і за правду, і за суд:9 за гріх бо не вірують у мене;10 за правду ж, бо я до Отця мого йду, й більш не побачите мене;11 за суд, бо князь сьвіта сього осуджений.12 Ще багато маю глаголати вам, та ви не можете носити нинї.13 Як же прийде той Дух правди, то проведе вас до всякої правди; бо глаголати ме не від себе, а все, що чути ме, буде глаголати, й що настане, звістить вам.14 Той мене прославить: бо з мого прийме і звістить вам.15 Усе, що має Отець, - моє: тим я сказав, що з мого Він прийме, і звістить вам.16 Трохи, і не будете видїти мене; а знов трохи, і побачите мене; бо я йду до Отця.17 Казали тодї деякі з учеників Його між собою: Що се, що каже нам: Трохи, і не будете видїти мене, а знов трохи, і побачите мене, і: Бо я йду до Отця?18 Казали ж: Що се, що каже: Трохи? Не знаємо, що Він каже.19 Знав же Ісус, що хотїли Його спитати, й рече їм: Про се розпитуєтесь між собою, що я сказав: Трохи, і не будете видїти мене, а знов: трохи, і побачите мене?20 Істино, істино глаголю вам: Що плакати й ридати будете ви, сьвіт же веселитись; ви ж смуткувати мете, та смуток ваш на радощі обернеть ся.21 Жінка як роджає, смуток має, бо прийшла година її; скоро ж уродить дитину, вже не памятає муки з радощів, що народив ся чоловік на сьвіт.22 І ви оце тепер смуток маєте; знов же побачу вас, і звеселить ся серце ваше, і радощів ваших нїхто не візьме од вас.23 І того дня в мене не питати мете. Істино, істино глаголю вам: Що чого нї попросите в Отця імям моїм, дасть вам.24 Досі не просили ви нїчого в імя моє. Просїть, то й приймете, щоб радість ваша була повна.25 Оце приповістями глаголав вам; та прийде час, що більше вже приповістями не глаголати му вам, а явно про Отця звіщу вам.26 Того дня просити мете в імя моє, і не глаголю вам, що я просити му Отця за вас.27 Сам бо Отець любить вас; бо ви мене полюбили, й увірували, що я від Бога вийшов.28 Я вийшов од Отця, і прийшов на сьвіт. Знов оставляю сьвіт і йду до Отця.29 Кажуть Йому ученики Його: Оттепер явно глаголеш, і приповісти нїякої не кажеш.30 Тепер знаємо, що знаєш усе, і не треба, щоб хто питав Тебе. По сьому віруємо, що від Бога вийшов єси.31 Відказав їм Ісус: Тепер віруєте?32 Ось прийде час, і нинї прийшов, щоб ви розсипались кожен у свій бік, а мене самого зоставили; та я не сам, бо Отець зо мною.33 Се глаголав я вам, щоб у менї впокій мали. У сьвітї горе мати мете, тільки ж бодріть ся: я побідив сьвіт.