1 Хронік 2

1 Оце сини Ізраїлеві: Рубен, Симеон, Левій, Юда, Іссахар, Зебулон,2 Дан, Йосиф, Бенямин, Нефталїй, Гад, та Ассер.3 Сини Юдині: Гер, Онан та Села, - троє народилось у його від дочки Шуєвої, Канаанїйки. І був Гер найстарший Юдин син, ледачий в очах Господа, й він убив його.4 І Тамара, невістка його, породила йому Фареса (Перезу) та Зару (Сера). Усїх синів в Юди було пятеро.5 Сини Перезові: Есрон та Гамул.6 Сини Зарині: Зімрі, Етан, Еман, Галкол та Дара; усїх їх пятеро.7 Син Харміїн: Ахар, що накликав лихо на Ізраїля, нарушивши закляттє.8 Син Етанів: Азарія.9 Сини Есронові, що народились від його: Ерахмеїл, Адам (Рам) та Гелувай.10 Від Арама ж народився Аминадаб; від Аминадаба народився Нахзон, князї синів Юдиних;11 Від Нахзона народився Салмон, від Салмона народився Бооз;12 Від Бооза народився Обид, від Обида народився Ессей;13 Від Ессея народився його найстарший син Еліав, другий - Аминадаб, третій - Самм,14 Четвертий - Натанаїл, пятий - Раддая,15 Шестий - Озем, сьомий Давид.16 Сестри їх. Саруя та Абигея. Сини Саруїні: Абесса, Йоаб та Асаїл, троє.17 Абигея народила Амессу; а батько Амессин - Етер, Ізмяїлїй.18 Халеб, Есромів син, мав дїтей від Азуви, своєї жінки, й від Еріоти, і це його сини: Есер, Собаб та Ардан.19 І померла Азува; й взяв собі Халеб (за жінку) Ефрату, й вона породила йому Гура.20 Від Гура народився Урія, від Урії народився Веселіїл.21 Потім Есрон ввійшов до дочки Махира, Галаадового батька, і взяв її, маючи шістьдесять років, і вона породила йому Сегуба.22 Від Сегуба народивсь Яір, а було в його двайцять троє міст в Галаадському краю.23 Але Гессурії та Сирийцї забрали в їх селитьби Яірові, Кенат і залежні від його міста, - шістьдесять міст. Усї цї міста синів Махира, Галаадового батька.24 Після смертї Есрона в Халеб-Ефратї Есромова жінка Авія породила йому Ашхура, Текоїного батька.25 Сини Ерахмеїла, найстаршого Есронового сина, були: перворідень Рам, по йому Вуна, Орен, Озем та Ахія.26 Була в Ерахмеїла й друга жінка, на ймя Афара; вона Онамова мати.27 Сини Рама, найстаршого Ерахмеїлового сина, були: Мааз, Ямин та Екер.28 В Онама ж були сини: Шаммай та Яда. Шаммаєві ж сини: Надаб та Авишур.29 Жінка Авишурова на ймення Авихаїла, й вона породила йому Ахбана та Молида.30 Сини Надабові: Селед та Афаїм. І помер Селед бездїтним.31 Син Афаїмів Ішій. Син Ішіїн: Шешан. Син Шешанів: Ахлай.32 Сини в Яди, Шаммаєвого брата: Етер та Йонатан. Етер помер бездїтним.33 Сини Йонатанові: Пелет і Заза. Це сини Ерахмеїлові.34 В Шешана не було синів, а самі дочки. Був же в Шешана невольник, Египтянин, на ймя Ярха;35 Шешан дав свою дочку Ярсї (свойму невольникові) за жінку, а вона породила йому Аттая.36 Від Аттая народився Натан, від Натана народився Завад;37 Від Завада народився Ефлал, від Ефлала народився Овид;38 Від Овида народився Еуй, від Еуя народився Азарія;39 Від Азарії народився Хелез, від Хелеза народився Елеас;40 Від Елеаса народився Сисмай, від Сисмая народився Саллум;41 Від Саллума народився Екамія, від Екамії народився Елишам.42 Сини в Халеба, Ерахмеїлового брата: Меша, найстарший в його, - він батько Зифин, - і сини Мареші, Хевронового батька.43 Хевронові сини: Корей і Таппуах, та Рекем та Шема;44 Від Шема народився Рахам, Йоркеамів батько, а від Рекема народився Шаммай;45 Син в Шаммая Маон, а Маон се батько Бет-Зура.46 А Ефа, Халебова наложниця, породила Харана, Мозу та Газеза. А від Харана народився Газез.47 Сини Егдаєві: Регем, Йотам, Гешан, Пелет, Ефа та Шааф.48 Наложниця Халебова Мааха породила Шевера та Тирхану;49 Вона ж породила й Шаафа, Мадманниного батька; Шеву, батька Махбениного і батька Гивеїного. А дочка Халебова - Ахса.50 Оце сини Халебові: син Гур, перворідень Ефрати; Шовал, батько (князь) Киріят-Ярима;51 Салма, батько (князь) Бетлеєму, Хареф, батько Бетгадера.52 У Шовала, батька Киріят-Яриму, були сини: Гарое, Хази, Галменюхот.53 Поколїння Киріят-Яриму: Ітріяни, Футїяни, Шуматани, та Мидраітяни. Від цїх повстали Зоряни та Ештаоляни.54 Сини в Салми: Бетлеємляни та Нетофатяни, вінець Йоабового дому, та половина Менухотян - Зоряни,55 Та поколїння Соферійцїв, що жили в Ябезї, Тирейцї, Шимейцї, Сухайцї: це Кинеяни, що повстали від Хамата, Бетрехавового батька.