Єфесян 6

1 2 3 4 5 6
1 Дїти, слухайте своїх родителїв у Господї, се бо по правдї.2 Поважай батька твого і матїр: се перва заповідь із обітуваннєм:3 щоб добре тобі було і був ти довголїтен на землї.4 І ви, батьки, не роздразнюйте дїтей своїх, а зрощуйте їх у науцї і напоминанню Господньому.5 Слуги, слухайте панів по тїлу з страхом і трепетом, у простотї серця вашого, яко ж і Христа,6 не перед очима тільки служачи, яко чоловікоугодники, а яко слуги Христові, чинячи волю Божу од душі,7 з охотою служачи, як Господу, а не як людям,8 знаючи, що кожен, хто зробить що добре, прийме те від Господа, чи то невільник, чи вільний.9 І ви, пани, робіть те ж саме їм, попускаючи їм грізьбу, знаючи, що й вам самим і їм єсть Пан на небесах, і вважання на лице нема в Него.10 На останок, браттє моє, кріпіть ся в Господї і в потузї сили Його.11 Одягнїть ся у всю зброю Божу, щоб змогли ви стояти проти хитрощів дияволських.12 Бо наша боротьба не з тїлом і кровю, а з князївствами, і з властями і з миродержителями тьми віка сього, з піднебесними духами злоби.13 Того-то прийміть усю зброю Божу, щоб змогли встояти в день лютий і, все зробивши, стояти.14 Стійте ж оце, підперезавши поясницї ваші правдою і одягнувшись у броню (панцир) праведности,15 і обувши ноги в готовість благовіствування миру,16 над усе ж узявши щит віри, котрим здолїєте всї розпалені стріли лукавого вгасити;17 і шолом спасення візьміть і меч духовний, котрий єсть слово Боже.18 Всякою молитвою і благаннєм молячись всякого часу духом і в сьому пильнуйте в усякому терпінню і благанню за всїх сьвятих,19 і за мене, щоб менї дано слово на відкриваннє уст моїх, щоб сьміливо обявляти тайну благовістя;20 Його ж я й посел у кайданах, щоб у ньому був сьміливий, яко же подобає менї глаголати.21 А щоб і ви знали про мене, що я роблю, усе скаже вам Тихик, любий брат і вірний слуга в Господї,22 котрого я й послав до вас, щоб ви знали про наші справи, і щоб він утїшив серця ваші.23 Мир браттю і любов з вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа.24 Благодать з усїма, хто любить Господа нашого Ісуса Христа в незотлїнню. Амінь.