2 Тимофію 1

1 2 3 4
1 Павел, апостол Ісуса Христа волею Божою, по обітницї життя, що в Христї Ісусї,2 Тимотею, любому синові: Благодать, милость, мир од Бога Отця, і Христа Ісуса, Господа нашого.3 Дякую Богу, котрому служу від прародителїв чистою совістю, що без перестанку згадую тебе в молитвах моїх ніч і день,4 бажаючи видїти тебе, памятаючи сльози твої, щоб сповнитись радощами,5 згадуючи нелицемірну віру твою, яка вселилась перше в бабу твою Лоїду і в матїр твою Євникию; певен же я, що і в тебе.6 З сієї ж причини нагадую тобі, щоб ти під'огрівав дар Божий, що маєш у собі через положеннє рук моїх.7 Бо дав нам Бог не духа страху, а (духа) сили і любови і здорового розуму.8 Оце ж не сором ся сьвідчення Господа нашого, анї мене, вязника Його, а страждай з благовістєм Христовим по силї Бога,9 що спас нас і покликав покликом сьвятим, не по дїлам нашим, а по своїй постанові і благодатї, даній нам у Христї Ісусї перше часів вічних,10 тепер же обявленій через явленнє Спасителя нашого Ісуса Христа, що зруйнував смерть і осияв життє і нетлїннє благовістєм,11 для котрого поставлений я проповідником і апостолом і учителем поган.12 З сієї ж причини я й се терплю; тілько ж не соромлюсь, знаю бо, в кого увірував, і певен, що силен Він переказ мій схоронити до того дня.13 Май приклад здорових словес, котрі від мене чув єси, у вірі і любові, що в Христї Ісусї.14 Добре завіщаннє схорони Духом сьвятим, що живе в нас.15 Ти знаєш се, що одвернулись од мене всї, що в Азиї; а між ними Фигел і Гермоген.16 Нехай же дасть милость Господь Онисифоровому дому, бо він часто мене впокоював, і кайданів моїх не соромив ся;17 а бувши в Римі, дуже пильно шукав мене, та й знайшов.18 Нехай дасть йому Господь знайти милость Господню в той день. А скілько услугував менї в Єфесї, ти лучче знаєш.