Римлян 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Оправдивши ся ж вірою, маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа,2 через котрого й приступ одержали вірою в благодать сю, в котрій стоїмо і хвалимось упованнєм слави Божої.3 Не тільки ж (се), а хвалимось і горем, знаючи, що горе робить терпіннє,4 терпіннє ж досьвід, досьвід же надїю,5 надїя ж не осоромлює, бо любов Божа вилилась у серця наші Духом сьвятим, даним нам.6 Ще бо Христос, як були ми недужими, в свою пору за нечестивих умер.7 Ледви бо за праведника хто вмре; хиба за благого може ще хто й одважитись умерти.8 Являє ж свою любов до нас Бог (у тому), що як ще були ми грішниками, Христос за нас умер.9 Много ж більше тепер, бувши оправдані кровю Його, спасемось Ним од гнїва.10 Коли бо, ворогами бувши, примирились ми з Богом смертю Сина Його, то много більше, примиривши ся, спасемось у життї Його.11 Не тільки ж (се), а й хвалимось у Бозї Господем нашим Ісусом Христом, через котрого тепер примиреннє прийняли.12 Тим же то, як через одного чоловіка гріх у сьвіт увійшов, а через гріх смерть, так і смерть у всїх людей увійшла (через того), в кому всї згрішили.13 Бо (й) до закону гріх був у сьвітї, та гріх не полїчуєть ся, коли нема закону.14 Тільки ж царювала смерть од Адама аж до Мойсея і над тими, хто не згрішив по подобинї переступу Адамового, котрий єсть образ будучого.15 Та не так і дар, як прогрішеннє. Коли бо через прогрішеннє одного многі померли, то много більше благодать Божа і дар благодаттю одного чоловіка Ісуса Христа у многих наддостаткували.16 І не таке даруваннє, як (те що сталось) через одного согрішившого; суд бо з однієї (провини був) на осуд, дар же на оправданнє з многих провин.17 Бо, коли через провину одного смерть царювала через одного, много більше ті, хто прийняв наддостаток благодати і дар правди, царювати муть в життю одним Ісусом Христом.18 Тим же оце, як через провину одного на всїх людей осуд, так і через праведність одного на всїх людей оправданнє життя.19 Яко бо через непокору одного чоловіка грішними зробились многі, так і покорою одного праведниками зроблять ся многі.20 Закон же ввійшов, і намножилось гріха; де ж намножилось гріха, там ще більший наддостаток благодати,21 щоб, як гріх царював у смерть, так і благодать царювала через правду у життє вічнє Ісусом Христом, Господом нашим.