1 Хронік 24

1 А оце порядок синів Ааронових: сини Ааронові: Надаб, Абіуд (Абігуй), Елеазар та Ітамар.2 Надаб та Абіуд померли переднїйше за свого батька, а синів у їх не було. Через те були сьвященниками Елеазар та Ітамар.3 І Давид впорядкував їх так: Садока з синів Елеазарових, і Ахимелеха з синів Ітамарових, по черзї на їх службу.4 І виявилось, що між синами Елеазаровими більше видатнїйших голов над родинами, нїж між синами Ітамаровими. І він впорядкував їх так: з Елеазарових синів шістьнайцять старшин над родинами, а з Ітамарових синів - вісїм.5 А впорядковував він їх жеребами, бо головними в сьвятинї й князями Божими були й потомки Елеазарові й потомки Ітамарові;6 А записував їх Шемаїя, син Натанаїлів, писар ізміж левітів, при цареві та старшинах і при сьвященникові Садокові та Ахимелехові, синові Абіятаровому, та при головах родин сьвященницьких і левітських: брали же жеребом одну родину Елеазаренків, потім брали одну з Ітамаренків.7 І випав перший жереб Егоярибові, другий Едаїї,8 Третій Харимові, четвертий Сеоримові,9 Пятий Малхієві, шестий Міяминові,10 Семий Гаккозові, восьмий Авії,11 Девятий Ешуєві, десятий Шеханїї,12 Одинайцятий Елїяшибові, дванайцятий Якимові,13 Тринайцятий Хушаєві, чотирнайцятий Ешебабові,14 Пятнайцятий Билзї, шіснайцятий Імерові,15 Сїмнайцятий Хезирові, вісїмнайцятий Гатизезові,16 Девятнайцятий Петахії, двайцятий Езекіїлеві,17 Двайцять перший Яхинові, двайцять другий Гамулові,18 Двайцять третій Делаїї, двайцять четвертий Маазії,19 Це порядок їх при їх службі, як їм приходити до дому Господнього по постанові від Аарона, предка їх, як заповідав йому Господь, Бог Ізрайлїв.20 А порядок про инчих синів Левіїних: із синів Амрамових: Шуваїл; із синів Шуваїлових: Едія;21 Від Рехавії: з синів Рехавіїних був перший Ішшія:22 Від Ізгара: Шеломот; із синів Шеломотових: Яхав;23 А сього син: перший Ерія, другий Амарія, третій Яхазиїл, четвертий Екамам.24 З синів Озиїлових: Миха; з синів Михиних: Шамир.25 Брат Михин Ішшія: з синів Ішшіїних: Захарія.26 Сини Мераріїні: Махлі та Муші; з синів Яазіїних: Бено.27 З синів Мераріїних у Яазії: Бено та Шогам, і Заккур, та Іврі.28 У Махлїя - Елеазар; у сього синів не було.29 У Киса: з синів Кисових: Ерахмиїл;30 Сини Мушія: Махлі, Едер та Еримот. Оце сини левітів по поколїннях їх.31 Кидали й про їх жереб разом з їх братами, синами Аароновими, перед лицем Давида й Садока та Ахимелеха, й перед головами родин сьвященничих та левітських, про старшого врівнї з меншим його братом.