1 Хронік 25

1 І віддїлив Давид та військові начальники синів Асафових, Еманових та Ідитунових на службу, щоб вони сповіщали (хвалу Божу) на цитрах, псалтирях та кимвалах, - по числу свойму у своїй службі;2 Із синів Асафових: Заккур, Йосиф, Нетанїя та Ашарела, сини Асафові під рукою в Асафа, що грав по царському наказу.3 Від Ідитуна сини Ідитунові: Гедалїя, Зері, Ісаїя, Семей, Хашавія та Маттатія, - шестеро під рукою свого батька Ідитуна, що грав на цитрі на славу й хвалу Господеві.4 Від Емана, сини Еманові: Буккія, Маттанїя, Озиїл, Шевуїл, і Еримот, Хананїя, Ханані, Елията, Гіддалті, Ромамті-Езер, Йошбекаша, Маллоті, Готир та Махазіот.5 Усї це сини Емана, віщуна царського в словах Божих, щоб звеличувати силу його. І дав Бог Еманові чотирнайцять синів і три дочки.6 Усї вони під проводом свого батька сьпівали в домі Господньому, з кимвалами, псалтирями та цитрами в службі в домі Божому по наказу царя, або Асафа, Ідитуна та Емана.7 І було їх разом із їх братами, вивченими сьпіваками перед Господом, тямущими в сьому, - двістї вісїмдесять і вісїм.8 І тягли вони жереб про службову чергу, менчий врівнї з більшим, вчителї врівнї з учениками.9 І випав перший жереб Асафові, для Йосифа; другий Гедалїї з його братами та його синами; їх було дванайцять,10 Третій - Заккурові з його синами та його братами; їх - дванайцять;11 Четвертий - Ізрієві з його синами та його братами; їх - дванайцять;12 Пятий Нетанїї з його синами та його братами; їх - дванайцять;13 Шестий Буккії з його синами та його братами; їх - дванайцять,14 Семий Есарелї з його синами та його братами; їх - дванайцять;15 Осьмий Ісаїї з його синами та його братами; їх - дванайцять;16 Девятий Маттанїї з його синами та його братами; їх - дванайцять;17 Десятий Шимеєві з його синами та його братами; їх - дванайцять;18 Одинайцятий Азариїлові з його синами та його братами; їх - дванайцять;19 Дванайцятий Хашавії з його синами та його братами; їх - дванайцять;20 Тринайцятий Шуваїлові з його синами та з його братами; їх - дванайцять;21 Чотирнайцятий Маттатії з його синами та з його братами; їх - дванайцять;22 Пятнайцятий Еримофові з його синами та його братами; їх - дванайцять;23 Шіснайцятий Хананїї з його синами та його братами; їх - дванайцять;24 Сїмнайцятий Йошбекаші з його синами та його братами; їх - дванайцять;25 Вісїмнайцятий Хананї з його синами та його братами; їх - дванайцять;26 Девятнайцятий Маллотїєві з його синами та його братами; їх - дванайцять;27 Двайцятий Елиятї з його синами та його братами; їх - дванайцять;28 Двайцять перший Готирові з його синами та з його братами; їх - дванайцять;29 Двайцять другий Гиддалтїєві з його синами та його братами; їх - дванайцять;30 Двайцять третій Махазіотові з його синами та його братами; їх - дванайцять;31 Двайцять четвертий Ромамтї-Езерові з його синами та його братами; їх - дванайцять.