Івана 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Був же один, що нездужав, Лазар з села Мариї та Марти, сестри її.2 Була ж се Мария, що намастила Господа миром і обтерла ноги Його волоссєм своїм, котрої брат Лазар нездужав.3 Післали тодї сестри до Него, кажучи: Господи, ось той, що Ти любиш, нездужає.4 Почувши Ісус, рече: Ся болїсть не на смерть, а про славу Божу, щоб прославивсь Син Божий через неї.5 Любив же Ісус Марту, й сестру її, і Лазаря.6 Як же почув, що нездужає, тодї зоставсь у тому місцї, де був, ще два днї.7 Після того ж рече ученикам: Ходїм знов у Юдею.8 Кажуть Йому ученики: Рави, тепер шукали Тебе Жиди каменувати, й знов ійдеш туди!9 Відказав Ісус: Хиба не дванайцять годин у днї? Коли хто ходить у день, не спотикаєть ся, бо сьвітло сьвіта сього бачить.10 Коли ж хто ходить поночі, спотикаєть ся, бо нема сьвітла в йому.11 Се промовив, і після того рече їм: Лазар, друг наш, заснув; та я пійду, щоб розбудити його.12 Казали тодї ученики Його: Господи, коли заснув, то й одужає.13 Говорив же Ісус про смерть його; вони ж думали, що про спочинок сонний каже.14 Тодї ж рече їм Ісус явно: Лазар умер.15 І я радуюсь задля вас, що не був там, щоб ви увірували. Та ходїмо до него.16 Рече тодї Тома, на прізвище близняк, товаришам ученикам: Ходїмо й ми, щоб умерти з Ним.17 Прийшовши тодї Ісус, застав його, що він чотирі днї вже у гробі.18 Була ж Витания поблизу Єрусалиму, гоней на пятьдесять.19 І багато Жидів поприходило до Марти та Мариї, щоб розважати їх по братові їх.20 Марта ж, як почула, що Ісус прийшов, вибігла назустріч Йому; Мария ж сидїла в хатї.21 Каже тодї Марта до Ісуса: Господи, коли б був єси тут, брат мій не вмер би.22 Тільки ж і тепер знаю, що, чого попросиш у Бога, дасть Тобі Бог.23 Рече їй Ісус: Воскресне брат твій.24 Каже Марта до Него: Я знаю, що воскресне у воскресенню останнього дня.25 Рече їй Ісус: Я воскресеннє і життє. Хто вірує в мене, коли й умре, жити ме.26 І всякий, хто живе й вірує в мене, не вмре по вік. Чи віруєш сьому?27 Каже Йому: Так, Господи, я увірувала, що Ти єси Христос, Син Божий, грядущий на сьвіт.28 І, се промовивши, пійшла та й покликала Марию, сестру свою, нишком, кажучи: Учитель прийшов, і кличе тебе.29 Вона ж, як почула, встає хутко, і йде до Него.30 Ще ж не прийшов у село Ісус, а був на місцї, де зустріла Його Марта.31 Тодї Жиди, що були з нею в хатї та розважали її, побачивши Марию, що хутко встала та вийшла, пійшли за нею, кажучи: Що йде до гробу, щоб плакати там.32 Мария ж, як прийшла, де був Ісус, і побачила Його, то впала в ноги Йому, кажучи до Него: Господи, коли б був єси тут, не вмер би брат мій.33 Ісус же, як побачив її, що плаче, і прийшовших з нею Жидів, що плачуть, засмутив ся духом, і зворушив ся,34 і рече: Де положили його? Кажуть Йому: Господи, йди та подивись.35 І заплакав Ісус.36 Казали тодї Жиди: Ось як Він любив його!37 Деякі ж з них казали: Чи не міг Сей, що відкрив очі слїпому, зробити, щоб і він не вмер?38 Тодї Ісус, зітхнувши знов у собі, пійшов до гробу. Була ж печера, й камінь лежав на нїй.39 Рече Ісус: Зніміть каменя. Каже Йому сестра умершого Марта: Господи, уже смердить; чотири бо днї йому.40 Рече їй Ісус: Чи не казав я тобі, що, коли вірувати меш, побачиш славу Божу?41 Зняли тодї каменя, де положено мерця. Ісус же звів очі вгору, і рече: Отче, дякую Тобі, що почув єси мене.42 Я ж знав, що всякого часу мене чуєш, тільки задля народу, що навколо стоїть, сказав, щоб увірували, що Ти мене післав.43 І, се промовивши, покликнув голосом великим: Лазаре, вийди!44 І вийшов мрець з завязаними в полотно ногами й руками, й лице його хусткою було завязане. Рече їм Ісус: Розвяжіть його й пустїть, нехай іде.45 Тодї многі з Жидів, що поприходили до Мариї, і видїли, що зробив Ісус, увірували в Него.46 Деякі ж з них пійшли до Фарисеїв, та й сказали їм, що зробив Ісус.47 Зібрали тодї архиєреї та Фарисеї раду, і казали: Що нам чинити? бо сей чоловік багато робить ознак.48 Коли оставимо Його так, усї увірують в Него; й прийдуть Римляне, та й заберуть у нас і місце і нарід.49 Один же з них, Каяфа, бувши архиєреєм року того, каже їм: Ви не знаєте нїчого,50 і не думаєте, що лучче нам, щоб один чоловік умер за людей, а не ввесь народ загинув.51 Се ж не від себе промовив, а, бувши архиєреєм того року, пророкував, що має Ісус умерти за людей,52 і не тільки за людей, а щоб і дїти Божі розсипані зібрати в одно.53 З того ж дня нарадились, щоб убити Його.54 Ісус же більш не ходив явно по Юдеї, а пійшов звідтіля в землю близько пустинї, у город званий Єфрем, і там пробував із учениками своїми.55 Була ж близько пасха Жидівська; і йшло багато в Єрусалим із сіл перед пасхою, щоб очищати себе.56 Шукали тодї Ісуса, й говорили між собою, стоячи в церкві: Як вам здаєть ся? чи не прийде на сьвято?57 Дали ж і архиєреї і Фарисеї наказ, щоб, як хто знати ме, де Він, то щоб схопити Його.