Вихід 35

1 І зібрав Мойсей всю громаду синів Ізрайлевих і каже до них:2 Ось що заповідав Господь вам чинити: Шість день можна вам робити, семий же день мусить вам бути сьвятим днем, субота відпочинку Господеві. Хто робить у сей день, всякому смерть.3 Не будете запалювати багаття в усїх ваших домівках в день субітнїй.4 І промовив Мойсей до всїєї громади синів Ізрайлевих так: От що заповідав Господь, глаголючи:5 Принесїте від себе жертву підношення Господеві. Кожен охочий нехай принесе Господеві приніс: золото, срібло і мідь.6 І блават і пурпур та кармазин та тонке полотно і козину шерсть;7 І баранячі шкіри червоні, і шкури барсучі, і дерево акацію,8 І олїю на сьвітло, і пахощі на миро помазання і на запашне кадило.9 Каміннє ониксове і каміннє до вставлювання на нагрудник і наплїчник.10 І кожен мудрий серцем ізміж вас прийде і робити ме все, що заповідав Господь.11 Храмину його і покриттє її, і гаки її, і дошки її, і засуви її, і стовпи її, і підстави її,12 Скриню і жердки її, і віко, і завісу,13 Стола й носила його, й усю посудину його, і покладний хлїб;14 Сьвітильник на сьвітло, і посудину його, і лямпи його, і олїю на сьвітло;15 І жертівника кадильного і носила його, і миро, і запашне кадило, і завісу коло входу до храмини;16 Жертівника на всепаленнє і грати до його мідяні, жердки його і всю посудину його, умивальницю й підставу до неї;17 Опони у дворі, і стовпи до них, і підставки їх, і мату до воріт у дворі;18 Кіллє до храмини, і кіллє до двора, і посторонки до них;19 Шати до служення в сьвятинї; шати сьвяті для Арона, сьвященника, і шати для синів його, щоб служити сьвященну службу.20 І відійшла вся громада синів Ізрайлевих од лиця Мойсейового,21 І поприходили всї, кого підіймало серце його, і всї, кого заохочував дух його, і подавали приноси Господнї на будову громадського намету і на всякі потребини його, і на шати сьвяті.22 І поприходили вони, чоловіки й жіноцтво, всї, скільки було їх охочого серця, і подали запинки й сережки, й каблучки, і золоті намиста, і всяку золоту посудину,23 І всякий, в кого знайшовся блават, і пурпур, і кармазин, і тонке полотно, і козина шерсть, і шкіри баранячі червоні, і шкіри барсучі, приносив.24 Усякий, в кого була жертва срібна й мідяна, подавав жертву приношення Господеві; і всякий, в кого знайшлось дерево акація до всякої службової роботи, подавав.25 І все жіноцтво, в якого було мудре серце, почало прясти своїми руками, і подавали свою пряжу: на блават, і пурпур, і кармазин, й тонке полотно.26 І все розумне жіноцтво, кого серце підіймало на мудрощі, пряли козину шерсть.27 А князї подавали каміннє ониксове і каміннє до вставлювання для наплїчника і нагрудника.28 І пахощі й олїю на сьвітло і на миро, і на запашне кадило.29 Дїти Ізрайлеві, всякий чоловік і всяка жінка, в котрої було охоче серце, подавати на всяку роботу, яку Господь заповідав через Мойсея, творити, подавали добровільні дари Господеві.30 І рече Мойсей синам Ізрайлевим: Дивітесь, покликав Господь Безалеїла, сина Урії Гурієнка, із колїна Юдиного.31 І сповнив його духом Божим на мудрощі, і розуміннє, і знаннє, і на всяке ремество,32 Щоб майстерне видумувати та вироблювати із золота й срібла і мідї,33 І вирізувати каміннє до вставлювання, і вирізувати з дерева, робити всяку штучну роботу;34 І вложив йому в серце навчати, йому й Оголїябові Ахисамашенкові, з роду Данового.35 Сповнив їх серце мудрощами до вироблювання всякої роботи різьбяра і майстерного ткача і гаптяря, по блавату і по пурпуру і по кармазину, і по тонкому полотну, і ткача: всїх тих, що всяку роботу вироблюють і штучні речі видумують.